PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 4 | 173--199
Tytuł artykułu

Struktura przestrzenna i demograficzno-społeczna dojazdów ludności do pracy (na przykładzie województwa olsztyńskiego)

Warianty tytułu
Spatial and Socio-Demographic Structures of Commuting in Olsztyn Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za jedną z charakterystycznych cech współczesnej, fazy rozwoju społeczno-gospodarczego można uznać masowe dojazdy do pracy. Zjawisko to występuje dość powszechnie we wszystkich krajach średnio i wysoko rozwiniętych. Dojazdy do pracy uznaje się za jeden z ważniejszych czynników wpływających na proces urbanizacji ludności wiejskiej oraz podniesienie poziomu cywilizacyjnego tej ludności. Za kryterium dojazdów do pracy przyjęto przekroczenie granicy administracyjnej miasta lub gminy w drodze z faktycznego miejsca zamieszkania do faktycznego miejsca pracy . Na wielkość dojazdów do pracy rzutują z jednej strony czynniki wynikające z przeludnienia wsi i w związku z tym trudności z pełnym wykorzystaniem zasobów pracy i zapewnieniem odpowiedniej wysokości dochodów, a także atrakcyjność pracy w mieście, z drugiej natomiast strony czynnikami sprawczymi są procesy związane z rozwojem przemysłu i wynikającym z tego zapotrzebowaniem na siłę roboczą.
EN
In the article there have been discussed changes in commuting in years 1973-1983 and the range of spatial impact of towns in the light of commuting has been defined. It was proved, that commuters to towns are considerably younger than population commuting in the opposite direction, therefore, a decisive majority of commuters are employed as manual workers (85%). Education level of female commuters in both directions was relatively higher than that of males, hence - higher per cent of females worked as white-collar workers. Share of females in commuting to individual towns oscillated between 16% (Iława) and 39% (Jeziorany), at the average of 30%. As many as 40% of persons commuting from urban to rural areas were employed in collectivized agriculture, 19% in industry, 10% in education. Persons commuting from urban to rural areas were of higher age than the ones commuting in the opposite direction. Most persons who commuted to rural areas were white-collar workers. Therefore, towns of Olsztyn Voivodeship are closely connected with rural areas through both - commuting to and from towns. Hence, it can be stated, that the towns constitute and integral part of rural area (with the exception of Olsztyn), and they are complementary to each other as far as labour resources are concerned. Big stream of persons of low qualifications commuting from rural to urban areas (25,000 persons) was accompanied by a narrower stream (8,700 persons) of higher education, bigger experience and higher qualifications commuting in the opposite direction. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
173--199
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Delimitacja rejonów intensywnych dojazdów do pracy, GUS, Warszawa 1986.
 • Dojeżdżający do pracy. Spis kadrowy 1973, WUS, Olsztyn 1975.
 • Dojeżdżający do pracy. Spis kadrowy 1983, WUS, Olsztyn 1985.
 • Lijewski T., Dojazdy do pracy w Polsce. Studia KPZK PAN, tom XV, Warszawa 1967.
 • Mamiński D., Dojazdy do pracy do miast województwa olsztyńskiego, SGPiS, Warszawa 1988.
 • Michniewska-Szczepkowska B., Kierunki i motywy przemieszczeń ludności do miasta Olsztyna w relacji współczesnych migracji hierarchicznych, [w:] Migracje regionalne - problemy teoretyczne i metodologiczne. "Studia Geograficzne" tom XLII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1987.
 • Michniewska-Szczepkowska B., Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie. Kształtowanie się strefy żywicielskiej, Wydawnictwo "Pojezierze", Olsztyn 1982.
 • Rakowski W., Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa 1980.
 • Rakowski W., Wpływ migracji na wzrost ludności mniejszych miast województwa olsztyńskiego, [w:] Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania i konsekwencje migracji w regionie Warmii i Mazur. Materiały z seminarium 7-9 czerwca 1979 r. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kątrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 1980.
 • Rakowski W., Szymański J., Migracje ludności miasta Olsztyna na tle innych dużych ośrodków, [w:] Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania i konsekwencje migracji w regionie Warmii i Mazur. Materiały z seminarium 7-9 czerwca 1979 r. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kątrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 1980.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Olsztyńskiego 1986, WUS, Olsztyn 1986.
 • Wasążnik H., Dynamika i Struktura dojazdów do pracy do Warszawy, "Miasto" 1966, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.