PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 47 | nr 1 | 35--54
Tytuł artykułu

Postkolonializm jako perspektywa badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych

Warianty tytułu
Postcolonialism as Research Perspective in International Relations Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zacznę od fundamentalnego, moim zdaniem, pytania, które w 1972 r. postawił Hedley Buli: "Jeśli dostępne teorie mają niemal wyłącznie zachodnie pochodzenie i perspektywę, czy mogą przekazać właściwe zrozumienie światowego systemu politycznego, który jest głównie niezachodni?" . Pytanie to ustawia moją optykę rozważań nad kondycją nauki o stosunkach międzynarodowych. Od jego postawienia przez H. Bulla upłynęło bowiem trzydzieści lat i nadal nie ma na nie odpowiedzi. Co ważniejsze, nie dlatego, że nie sformułowano zadowalających prób rozwikłania tego problemu, ale dlatego, że nie znalazło ono należnego zainteresowania wśród badaczy stosunków międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the issue of using the postcolonial concept as a research perspective in the international relations science. The author assumes that traditional concepts are of Eurocentric nature. He recalls Hedley Bull's question which is fundamental in this regard: if available theories are almost entirely of Western origin and perspective, are they able to convey the right understanding of the world political system, which is mainly non-Western? This question brings into focus the deliberations on the condition of the international relations studies. The author considers the reasons of "inborn" Eurocentrism of the international relations studies; he presents a short postcolonial school perspective, then he examines possibilities of its adaptation for research on international relations. He looks closer at such categories as representation of the so-called Third World, development, state, race, gender, hybridization or international law. In conclusion, he presents one more time the most important objections of the postcolonial school, which it formulates towards the main international relations theories and submits his recommendations. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
35--54
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • H. Buli, The Theory of International Politics, 1919-1969, w: B. Porter (red.), The Aberystwyth Papers: International Politics 1919-1969, London 1972, s. 30-55.
 • J. Hobson, Is Critical Theory Always for the White West and for Western Imperialism? Beyond Westphalian towards a Post-Racist Critical IR, "Review of International Studies" 2007, nr 33, s. 91-116.
 • H. Buli, A. Watson (red.), The Expansion of International Society, Oxford 1984, s. 2.
 • B. Buzan, R. Little, International Systems in World Histoty: Remaking the Study of International Relations, New York 2000, s. 246.
 • S. Seth, Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction, New York 2012.
 • F. Chernoff, The Power of International Theory: Reforging the Link to Foreign Policy-Making Through Scientific Enquiry, London 2005.
 • E. Dussel, Europa, modernidad y eurocentrismo, w: E. Lander (red.), La colonialidad del saber: eurocenlrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires 2000, s. 471.
 • J. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge 2004, s. 2-4.
 • S.N. Grovogui, Postcolonialism, w: T. Dunne, M. Kurki, S. Smith (red.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford-New York 2007, s. 233.
 • R. Young, Postcolonialism: An Historical Introduction, Oxford 2001, s. 4.
 • S. Berry, Hegemony on a Shoestring: Indirect Rule and Access to Agricultural Land, "Africa: Journal of the International African Institute" 1992, nr 62, s. 334.
 • D. Anand, Geopolitical Exotica. Tibet in Western Imagination, London 2007.
 • P. Worsley, How Many Worlds?, "Third World Quarterly" 1979, t. 2, nr 1, s. 102.
 • E. Hobsbawm, Age of Extremes - The Short Twentieth Century 1914-1991, London 1994, s. 434.
 • D. Slater, Geopolitics and the Post-colonial Rethinking North-South Relations, Malden 2004, s. 6.
 • E. Said, Orientalizm, Poznań 2005, s. 30.
 • E. Domańska, Badania postkolonialne, w: L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 358.
 • G. Prakash, Subaltemiści a krytyka postkolonialna, "Literatura na Świecie" 2008, nr 1-2, s. 331.
 • M.F. Gawrycki, A. Szeptycki, Podporządkowanie - niedorozwój - wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe. Warszawa 2011.
 • H. Bhabha, Miejsca kultury, Kraków 2010
 • D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań 2011
 • A. Loomba, Kolonializm/Postkolonializm, Poznań 2011
 • G.Ch. Spivak, Strategie postkolonialne, Warszawa 2011
 • R. Young, Postkolonializm, Kraków 2012.
 • W.D. Mignolo, Postoccidentalismo: el argumento desde America Latina, w: S. Castro-Gomez, E. Mendieta (red.), Teorias sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalizacion en debate), Mexico 1998.
 • D. Skórczewski, Polskapostkolonialna -projekt (nie)możliwy, "Teksty Drugie" 2006, nr 1-2.
 • K.P. Bajpai, H. Shukul, Interpreting World Politics, New Delhi 1994
 • M.S. Rajan (red.), International and Area Studies in India, New Delhi 1997
 • P. Darby, The Fiction of Imperialism: Reading between International Relations and Postcolonialism, London-Washington 1998
 • A.J. Paolini, Navigating Modemity: Postcolonialism, Identity, and International Relations, Boulder 1999
 • P. Darby (red.), At the Edge of International Relations: Postcolonialism, Gender, and Dependency, London- -New York 1997
 • G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002
 • E. Boehmer, Empire, the National, and the Postcolonial, 1890-1920: Resistance in Interaction, Oxford-New York 2002
 • R. Samaddar, Interpreting Space, Territory and the State: New Readings in International Relations, New Delhi 2002
 • L.H.M. Ling, Postcolonial International Relations: Conquest and Desire between Asia and the West, New York 2002
 • K.P. Bajpai, S. Mallavarapu, Theory of International Relations in India: Theorising the Region and Nation, New Delhi 2005
 • K.P. Bajpai, S. Mallavarapu, International Relations in India: Bringing Theory Back Home, New Delhi 2005
 • P. Darby (red.), Postcolonizing the International: Working to Change the Way We Are, Honolulu 2006
 • N.Ch. Behera, International Relations in South Asia. Search for an Alternative Paradigm, New Delhi 2009
 • S. Krishna, Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the 21th Century, Lanham 2009
 • P. Chabal, The End of Conceit: Western Rationality after Postcolonialism, London-New York 2012
 • V. Jabri, The Postcolonial Sabject: Claiming Politics/Governing Others in Lale Modernity, London-New York 2012
 • P. Chacko, Indian Foreign Policy: the Politics of Postcolonial Identity from 1947-2004, New York 2012.
 • J. Der Derian, M.J. Shapiro (red.), International/Intertextual Relations: Post-modern Readings of World Politics, Lexington 1989
 • C. Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Post- modern Era, Cambridge 1994
 • J. Weldes, M. Laffey, H. Gusterson, R. Duvall (red.), Cultures of Insecurity: States, Communities, and the Production of Danger, Minneapolis 1999.
 • G. Chowdhry, S. Nair, Introduction: Power in a Postcolonial World: Race, Gender, and Class in International Relations, w: G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002, s. 16.
 • Kapoor, Hyper-Self-Reflexive DeveIopment? Spivak on Representing the Third World 'Other', "Third World Quarterly" 2004, t. 25, nr 4, s. 628.
 • S. Biswas, The "New Cold War": Secularism, Orientalism, and Postcoloniality, w: G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002, s. 184-208.
 • G. Chowdhry, Postcolonial Interrogations of Child Labor: Human Rights, Carpet Trade, and Rug mark in India, w: G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002, s. 225-253
 • S. Nair, Human Rights and Postcoloniality: Representing Burma, w: G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002, s. 254-283.
 • G.Ch. Spivak, Can the Subaltern Speak?, w: C. Nelson, L. Grossberg (red.), Marxism and Interpretation of Culture, Chicago 1988, s. 271-313.
 • A. Quijano, Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America, "Nepantla" 2000, t. 1, nr 3, s. 533-580
 • W.D. Mignolo, Local Histories - Global Designs, Princeton 2000.
 • G. Esteva, Development, w: W. Sachs (red.), The Development Dictionary. A Guide to Knowtedge as Power, London 1992, s. 7.
 • E. Crewe, E. Harrison, Whose Development? An Ethnography of Aid, London 1998, s. 29.
 • R. Vorbrich, Rozwój dialogu - dialog rozwoju. Trwałość i ewolucja dyskursu antropologii rozwoju, "Lud" 2009, t. 93, s. 41-42.
 • A. Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World, New York 1995, s. 7
 • M.F. Gawrycki, Koncepcja (post)rozwoju w ujęciu pozaeuropejskim. Casus Ameryki Łacińskiej, w: M.F. Gawrycki, J. Zajączkowski, A. Bógdał-Brzezińska (red.), Re-Wizje i Re-Orientacje: myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2012, s. 182-204.
 • R.B. Persaud, Situating Race in International Relations: the Dialectics of Civilizational Security in American Immigration, w: G. Chowdhry, S. Nair (red.), Power, Postcolonialism, and International Relations: Race, Gender, and Class, London-New York 2002, s. 56-81.
 • P. Darby, Postcolonialism, w: P. Darby (red.), At the Edge of International Relations: Postcolonialism, London-New York 1997, s. 12-32.
 • B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
 • M.F. Gawrycki, Koncepcja narodu w Ameryce Łacińskiej, w: M.F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2009, s. 301-312.
 • P. Chatterjee, The Nation and its Fragments, Princeton 1993.
 • R. Abrahamsen, Postcolonialism, w: M. Griffiths (red.), International Relations for the Twenty-First Century: An Introduction, Abingdon 2007, s. 111.
 • M. Hunt, Ideology and US Foreign Policy, New Flaven 1987
 • A. DeConde, Ethnicity, Race, and American Foreign Policy: A History, Boston 1992
 • R.L. Doty, Imperial Encounters: The Politics of Representation in North-South Relations, Minneapolis 1996.
 • F. Calderon, America Latina: identidady tiempos mixtos o como tratar de pensar la modernidad sin dejar de ser Indios, David y Goliath, "Revista del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales" 1987, t. 52, s. 4-9
 • A. Quijano, Modernidad, identidady utopia en America Latina, w: F. Calderon (red.), lmagenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada postmoderna, Buenos Aires 1988, s. 17-24
 • G. Gómez-Pena, A BinationalPerfotmance Ritual, "Third Text" 1992, t. 19, s. 64-78
 • N. Garcia-Canclini, Hybrid Cultures, Minneapolis 1995.
 • L. Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven 1992.
 • A. Anghie, Decolonizing the Concept of 'Good Governance, w: B.G. Jones (red.), Decolonizing International Relations, Lanham 2006, s. 123
 • A. Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge 2005
 • S. Grovogui, Sovereigns, Quasi Sovereigns and Africans: Race and Self-determination in International Law, Minneapolis 2006.
 • J. Gathii, War, Commerce, and International Law, Oxford-New York 2010
 • J. Gathii, Dispossession through International Law: Iraq in Historical and Comparative Context, w: G B. Jones (red.), Decolonizing International Relations, Lanham 2006
 • A. Amoko, Race andPostcoloniality, w: S. Malpas, R Wake (red.), The Routledge Companion to Critical Theory, New York 2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.