PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | R. 13, nr 1 (46), Supl. | 161--172
Tytuł artykułu

Ocena przydatności wielomianów w prognozowaniu jakości hermetycznie pakowanych serów twarogowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessing the Usefulness of Polynomial Equations for Predicting the Quality of Hermetically Packed Lactic Acid Cheeses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość mikrobiologiczna twarogów pakowanych hermetycznie, oferowanych na polskim rynku, wykazuje zróżnicowanie. Oceniając korelacje między liczebnością populacji mikroorganizmów obecnych w twarogach a czasem przechowywania tych serów w warunkach chłodniczych stwierdzono brak istnienia zależności o charakterze liniowym. Próby zastosowania modeli płaszczyzny odpowiedzi nie pozwoliły na uwzględnienie wszystkich zależności, jakie wynikały z przechowywania twarogów w hermetycznym opakowaniu, rodzaju użytego opakowania, systemu pakowania i początkowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów. Najbardziej przydatne do opisu zmienności populacji w twarogach były wielomiany pierwszego stopnia z wieloma niewiadomymi. Oceniono możliwość zastosowania wielomianu opisującego hiperpłaszczyznę w m-wymiarowej przestrzeni do konstrukcji prognostycznego modelu komputerowego. Uzyskany trzeciorzędowy model prognostyczny umożliwił ocenę zmian jakości twarogów w czasie przechowywania. Sprawdzenie funkcjonowania wielomianu wykazało, że dynamiczny w czasie model oceny jakości mikrobiologicznej hermetycznie pakowanych twarogów, o nazwie JMPHT, może znaleźć zastosowanie w praktyce prognozowania trwałości produktów. (abstrakt oryginalny)
EN
The microbiological quality of hermetically packed lactic acid cheeses, found in the Polish market, often varies. Whilst assessing a correlation between the population size of micro-organisms occurring in lactic acid cheeses and their storage period under the refrigerating conditions, it was found that there was no linear correlation between those two factors. When trying to apply models of the response surface, it was not possible to include all the correlations resulting from the hermetic storage of lactic acid cheeses, type of packaging, kind of packing system, and the initial microbiological contamination of products. The polynomial equations of the first order with many unknowns appeared the most useful to describe the changeability of populations in lactic acid cheeses. The possibility to apply a polynomial equation, describing a hyper-plane in m-dimensional space, to construct a predictive computer model was assessed. The developed predictive model of the third order allowed for assessing the changes in the quality of lactic acid cheeses during the storage period. There was verified the way the polynomial investigated functioned, and it was found that the time- dynamic JMPHT model of assessing the microbiological quality of hermetically packed lactic acid cheeses could be practically applied to predict the stability of cheese products. (original abstract)
Rocznik
Strony
161--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • [1] Baranyi J., Ross T., McMeekin T.A., Roberts T.A.: Effects of parametrization on the performance of empirical models used in predictive microbiology. Food Microbiol., 1996, 13, 83.
 • [2] Bertola N., Bevilcaqa A., Zaritzky N.: Rheological behaviour of white and cream cheese. Int. Congress on Engineering and Food Technomic Publishing Company, Inc Lancaster 2001, pp. 573.
 • [3] Bozukart H., Erkman O.: Predictive modeling of Yersinia enterocolitica inactivation in Turkish Feta during storage. J. Food Eng., 2001, 47, 2, 81.
 • [4] Crofchek C.L., Payne F.A., Nokes S.E.: Predicting the cutting of Cottage cheeseusing lightbackscatter measurements. Transactions of ASAE, 1999, 42 (4), 1039-1045.
 • [5] Fedio W. M., Macleod A., Ozimek L.: The effect of modified atmosphere packing on the growth of microorganisms in cottage cheese. Milchwissenschaft, 1994, 49, 11, 622.
 • [6] Fu, B., Taoukis S., Labuza T.: Predictive microbiology for monitoring spoilage of dairy products with Time-Temperature Integrators. J. Food Sci., 1991, 55, 898.
 • [7] Grffiths M.W., Phillips J.D.: Modelling the relation between bacterial growth and storage temperature in pasteurized milks of varying hygienic quality. J. Sci. Dairy Technol. 1988, 41 (4), 96-102.
 • [8] Horwitz J., Normand M., Peleg M.: On modelling the irregular fluctuations in microbial counts. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 1999, 39 (6), 503-517.
 • [9] Kołożyn-Krajewska D.: Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW. Warszawa 2003, p. 238.
 • [10] PN-93/A-86034/03. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne. Przygotowanie próbek i rozcieńczeń.
 • [11] PN-93/A-86034/07. Mleko i przetwory mleczarskie. Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25°C.
 • [12] PN-93/A-86034/06. Mleko i przetwory mleczarskie. Psychrotrofy - oznaczanie liczby metoda płytkową w temperaturze 7°C.
 • [13] PN-93/A-86034/13. Mleko i przetwory mleczarskie. Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), oznaczanie liczby metodą płytkową.
 • [14] Rosiak E., Kołożyn-Krajewska D.: Zastosowanie metod prognozowania mikrobiologicznego do modelowania wzrostu mikroflory saprofitycznej w produktach mięsnych utrwalonych lizozymem w formie dimeru. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2003, 4 (37), 5-25.
 • [15] Steinka I., Stankiewicz J.: Ocena zmian mikrobiologicznych w twarogach pakowanych próżniowo w czasie ich przedłużonego przechowywania chłodniczego. Mat. Konf. Nauk. "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności. Analiza ryzyka zdrowotnego". Warszawa 18-19 11. 1999, s. 195.
 • [16] Steinka I, Kurlenda J.: Próba wyznaczenia wskaźników jakości twarogów pakowanych próżniowo i prognozowania ich zmian w czasie przechowywania. Mat. Nauk. VIII Sesji "Postęp w technologii, technice i organizacji mleczarstwa". Olsztyn 21-22. 02. 2002, s. 43.
 • [17] Steinka I.: Influence of the Aloe vera additive on the enterococci growth during lactic acid cheese, Inter. Symp. on Enterococci in Food and Safety Aspects. Berlin 30-31. 05. 2002, p. 77.
 • [18] Steinka I.: Wpływ interakcji opakowanie-produkt na jakość mikrobiologiczną hermetycznie pakowanych serów twarogowych. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni. 2003, s. 1-135.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.