PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 27--42
Tytuł artykułu

Motywacja a kreatywność zasobów ludzkich w hotelarstwie - analiza studium przypadku wybranego hotelu z Trójmiasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motivation and Creativity of Human Resources in Hospitality Industry : Analyse of the Case Study of the Selected Hotel in Tricity Destination
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy motywacją a kreatywnością zasobów ludzkich na przykładzie pracowników wybranego hotelu w Trójmieście. Problemem badawczym była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i znaczenie motywacji w inspirowaniu zasobów ludzkich do kreatywnego wysiłku. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury przedmiotu, w tym opracowań i raportów z badań przeprowadzonych w omawianej problematyce oraz badania empiryczne przeprowadzone metodą ankiety wśród pracowników trójmiejskiego hotelu. Rezultaty badań wpisują się w problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w kontekście motywacyjnych uwarunkowań dla kreatywności zasobów ludzkich w organizacji, i dowiodły między innymi szczególnego znaczenia motywatorów wewnętrznych, takich jak interesująca praca i poczucie zaangażowania w pracę, jako istotnych czynników wzmacniających kreatywność badanych; podczas gdy poczucie stabilności zatrudnienia i taktowne dyscyplinowanie to motywatory zewnętrzne, które istotnie osłabiały kreatywność respondentów. Badania miały charakter studium przypadku, stąd ich wyników nie należy uogólniać. Można je potraktować jako pilotaż testujący założenia i narzędzie badawcze. Mimo to wyniki niniejszych badań z pewnością dostarczają istotnych informacji, stanowiących zarówno podstawę do merytorycznej dyskusji, jak i kontekst dla szerszego zakresu badań. W artykule sformułowano także wskazówki dla kadry menedżerskiej, zwłaszcza w kontekście procesu wzbogacania pracy, mając na względzie zarówno wzmocnienie zainteresowania pracą, jak i zaangażowania pracowników; oba te aspekty istotnie wspierały bowiem kreatywność badanych pracowników. Jednakże we wskazaniach respondentów znalazły się one poza wiodącymi motywatorami do aktualnej pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to investigate the relationship between motivation and creativity on the case of the employees in selected hotel in Tricity destination. The research problem was to seek the answers to the question: what are the motivational determinants of hotel employees' creativity. Research methods applied in the study were critical analysis of the literature in the area of research problem and empirical studies, which were carried out by using an anonymous survey among employees of Tricity hotel that agreed to participate in the research. Results of the study indicate that in determining hotel employees' creativity, important role is played by intrinsic job-related motivators. Motivational factors, such as interesting work and feeling of being involved appeared to be the significant motivators that enhance respondents' creativity in the work setting; conversely extrinsic motivators, such as job security and tactful disciplining, negatively influence on hotel employees' creativity. The research is the case study analysis, so its results should not be generalized; it can be treated as a pilot test of research assumptions and research tool. Despite this, the study results provide some important information for substantive discussion and the context for a wider range of further studies. Implications for managers are also formulated and process of job enrichment is suggested under management consideration to make work more interesting and involving; these both aspects were extremely important for creativity and simultaneously weren't motivational priorities towards actual work in respondents' indications. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
27--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Amabile T.M., Conti R., Coon H., J. Lazenby, Herron M., Assessing the work environment for creativity, "The Academy of Management Journal" 39/5 (1996), s. 1154-1184.
 • Amabile T.M., How to Kill Creativity, "Harvard Business Review" 1998/76, s. 77-87.
 • Amabile T.M., Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love And Loving What You Do, "California Management Review" 40/1 (1997), s. 39-58.
 • Ambrose M.L., Kulik C.T., Old Friends, New Faces: Motivation Research in the 1990s, "Journal of Management" 25/3 (1999), s. 231-292.
 • Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kogan Page Ltd., wydanie polskie pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Bubrowiecki A., Popraw swoją kreatywność, Muza S.A., Warszawa 2008.
 • Çekmecelioğlu H.G., Günsel A., Promoting Creativity Among Employees Of Mature Industries: The Effects Of Autonomy And Role Stress On Creative Behaviors And Job Performance, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 2011/24, s. 889-895.
 • Charles, K.R., Marshall, L.H., Motivational preferences of Caribbean hotel workers: an exploratory study, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 4/3 (1992), s. 25-29.
 • Gagne M., Deci E.L., Self-determination theory and work motivation, "Journal of Organizational Behavior" 2005/26, s. 331-362.
 • Ghafoor A., Qureshi T.M., Azeemi H.R., Hijazi, S.T., Mediating role of creative self- efficacy, "African Journal of Business Management" 5/27 (2011), s. 11093-11103.
 • Green A., Kreatywność w public relations, PWE, Warszawa 2004.
 • Hackman J.R., Oldham G.R., Development of The Job Diagnostic Survey, "Journal of Applied Psychology" 60/2 (1975), s.159-170.
 • Hon A.H.Y., Chan W.W.H., Lu L., Overcoming work - related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor, "International Journal of Hospitality Management" 2013/33, s. 416-424.
 • Hon A.H.Y., When competency-based pay relates to creative performance: The moderating role of employee psychological need, "International Journal of Hospitality Management" 31/1 (2012), s. 130-138.
 • Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kamińska B., Warzyński M., Materialne i niematerialne narzędzia motywowania pracowników, Wydawnictwo SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011.
 • KimT.-Y., Hon A.H.Y., Crant J.M., Proactive Personality, Employee Creativity, and Newcomer Outcomes: A Longitudinal Study, "Journal of Business and Psychology" 2009/24, s. 93-103.
 • Kovach K.A., What motivates employees? Workers and Supervisors Give Different Answers, "Business Horizons" 30/5 (1987), s. 58-65.
 • Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Lee-Ross D., The reliability and rationale of Hackman and Oldham's Job Diagnostic Survey and Job Characteristics Model among seasonal hotel workers, "International Journal of Hospitality Management" 17/4 (1998), s. 391-406.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 • Lundberg Ch., Gudmundson A., Andersson T.D., Herzberg's Two-Factor Theory of work motivation tested empirically on seasonal workers in hospitality and tourism, "Tourism Management" 30/6 (2009), s. 890-899.
 • Martin W.B., Zarządzanie jakością obsługi w hotelach i restauracjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Niermeyer R., Motywacja. Jak zachęcić pracowników, aby dali z siebie wszystko?, CH Beck, Warszawa 2009.
 • Oldham G.R., Cummings A., Employee Creativity: Personal and Contextual Factors at Work, "The Academy of Management Journal" 39/3 (1996), s. 607-634.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, CH Beck, Warszawa 2001.
 • Podmoroff D., 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Psychologia Społeczna, Encyklopedia Blackwella, red. A.S.R. Manstead, M. Hewstone, Blackwell Publishers Ltd.,wydanie polskie pod red. J. Czapińskiego, Jacek Santorski & Co., Warszawa 2001.
 • Raub S., Does Bureaucracy kill individual initiative? The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry, "International Journal of Hospitality Mangement" 27/2 (2008), s. 179-186.
 • Reiter-Palmon R., Illies J.J., Leadership and creativity: Understanding leadership from a creative problem-solving perspective, "The Leadership Quarterly" 2004/15, s. 55-77
 • . Shalley Ch.E., Gilson L.L., What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity, "The Leadership Quarterly", 15/1 (2004), s. 33-53.
 • Shalley Ch.E., Zhou J., Oldham G.R., The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here?, "Journal of Management" 30/6 (2004), s. 933- 958.
 • Simons T., Motivation research in hospitality between 1990 and 2001: a prescriptive review of the literature, [w:] Managing employee attitudes and behaviors in the tourism and hospitality industry, red. S. Kusluvan, Nova Publishers, NY 2003.
 • Simons T., Enz C.A., Motivating hotel employees, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly" 36/1 (1995), s. 20-27.
 • Siu V., Tsang N., Wong S., What motivates Hong Kong Hotel employees?, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly" 38/5 (1997), s. 44-49.
 • Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Wang C.-J., Tsai H.-T., Tsai M.-T., Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity, "Tourism Management" 2014/40, s. 79-89.
 • Wieke T., Kreatywność i Ty. Droga do pomysłowości w pracy, Helion, Gliwice 2007.
 • Wong S., Pang L., Motivators to creativity in the hotel industry - perspectives of managers and supervisors, "Tourism Management" 24/5 (2003), s. 551-559.
 • Wong S.C.-K., Ladkin A. Exploring the relationship between employee creativity and job related motivators in The Hong Kong hotel industry, "International Journal of Hospitality Management" 27/3 (2008), s. 426-437.
 • Zhou J., George J.M., When Job Dissatisfaction Leads to Creativity: Encouraging the Expression of Voice, "Academy of Management Journal" 44/4 (2001), s. 682-696.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.