PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 43--52
Tytuł artykułu

Kilka uwag na temat znaczenia pojęcia administracji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Some Remarks on the Importance of the Concept of Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy pojęcia "administracja publiczna" jako przykład terminu stosowanego stosunkowo często nie tylko na gruncie normatywnym, ale także w piśmiennictwie naukowym. Znaczenie administracji publicznej nie ma charakteru jednoznacznego, mimo że w sposób intuicyjny można wytłumaczyć, co rozumie się pod treścią tego terminu. Niemniej jednak z naukowego punktu widzenia problem ten jest zdecydowanie złożony, czego przykładem jest mnogość określeń oraz definicji administracji publicznej występujących w literaturze naukowej zwłaszcza z zakresu prawa administracyjnego. Stanowi to dowód na potrzebę ukazania tego zagadnienia w sposób kompleksowy. Artykuł obejmuje zatem przegląd różnych definicji administracji publicznej, które funkcjonują na gruncie doktryny prawa administracyjnego, wskazuje na umiejscowienie tego pojęcia w najważniejszych aktach normatywnych, w tym przede wszystkim w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., jak również ukazuje jego funkcje oraz konotacje z innymi pojęciami mającymi szczególne znaczenie dla prawa. Ostatnie ze wskazanych zagadnień odnosi się do relacji zachodzącej pomiędzy pojęciem administracji publicznej oraz interesem publicznym (czyli dobrem wspólnym, dobrem ogółu). W demokratycznym państwie prawa granicą aktywności władzy administracyjnej jest nie tylko prawo przedmiotowe określające w szczególności zakres zadań oraz organizację ich wykonywania, ale też konstytucyjnie określone i chronione na drodze sądowej prawa i wolności obywatela, czyli inaczej tzw. dobro administrowanych. W tym zatem aspekcie istotne jest też ukazanie pojęcia administracji publicznej, zwłaszcza że termin ten przechodzi stopniową ewolucję. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to analyze the concept of "public administration" as a term which is being used frequently not only in legislation, but also in the scientific literature. The importance of the public administration is not an explicit, though in an intuitive way, it can be explained what is meant by the wording of the term. However, from a scientific point of view, the problem is definitely complex, as exemplified by the multitude of terms and definitions of public administration found in the scientific literature, especially in the field of administrative law. This demonstrates the need to portray this issue in a comprehensive manner. The article therefore includes an overview of the various definitions of public administration, which operate on the doctrine of administrative law, indicates the manifestation of this concept in the most important normative acts, including primarily the Polish Constitution of 2nd of April 1997, as well as shows its functions and connotations with other concepts which are of particular importance to the law. The last of the identified issues relates to the relationship that occurs between the concept of public administration and the public interest (ie, the common good, the common good). In a democratic state of law the limit of the activity of administrative authority is not only the legal regulation, specifying in particular the scope of the tasks and the organization of their execution, but also constitutionally defined and judicially rights and freedoms of citizen, otherwise called the good of the administered. In this aspect, therefore, it is important to present also the concept of public administration, especially since the term is undergoing a gradual evolution. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
43--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • T. Bąkowski, Udział sądów administracyjnych w kształtowaniu pojęć i konstrukcji prawa administracyjnego [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Warszawa 2008, s. 187-188.
 • J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 15.
 • Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 28.
 • P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, Warszawa 2010, s. 126.
 • W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1987, s. 34.
 • R. Hauser, Z. Niewiadomski, Pojęcie administracji publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego, Tom 1- Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel , Warszawa 2010, s. 5.
 • E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 19.
 • E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 27.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 98.
 • H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 57 i n.
 • S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 23.
 • T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Wyd. Zakamycze 2004.
 • E. Knosala, Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004, s. 107.
 • Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 21 i n.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej (reprint), Kraków 2003, s. 191.
 • M. Możdżeń - Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009, s. 17.
 • H. Nowicki, Sankcje administracyjne [w:] System prawa administracyjnego, Tom 7 - Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 619 i n.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009, s. 22.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 8 i n.
 • M. Stefaniuk, Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009, s. 117-118.
 • M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, cz. 1, Ustrój, Warszawa 2010, s. 11 i n.
 • M. Stahl, Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd.5, Warszawa 2013, s. 17.
 • M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 47.
 • J. Supernat, Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć Wrocław 2009, s. 139 i n.
 • E. Ura, Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2012, s. 78.
 • E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wyd. WoltersKluwer 2012, s. 28.
 • M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie", Wyd. Wolters Kluwer 2009, s. 50.
 • M. Żukowski, Wybrane zagadnienia nauki administracji, Warszawa 2010, s. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.