PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 59--71
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji "otwartych na klienta"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functioning of Public Sector as Client-Fronted Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej miały bezpośredni wpływ na przemiany społeczeństwa polskiego i zmiany w zarządzaniu organizacjami publicznymi. Podstawą do zadowolenia klienta obsługiwanego przez sektor publiczny jest prężnie działająca administracja "otwarta na klienta", która umie identyfikować potrzeby i dąży do jego zadowolenia. Istotnym elementem transformacji gospodarczej, był rozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania i marketingu w administracji publicznej, która jak wiemy charakteryzuje się odmienną specyfiką działania (nie jest zorientowana na zysk) i obsługuje klienta - odbiorcę dóbr publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, który poprzez wdrażanie i upowszechnianie instrumentów/narzędzi nowoczesnego zarządzania publicznego przyczynia się do sprawnego i skutecznego działania administracji publicznej oraz podniesienia jakości oferowanych usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The transition of the socio-economic system, the processes of globalization and Poland's integration with the EU structures have had a direct impact on the Polish society transformations and changes to the management of public organizations. The basis for client's satisfaction, who is dealt with by the public sector, is an effective, 'client-fronted' administration, able to identify needs and attempting to live up to his satisfaction. An essential part of the economic transition was the development of modern marketing and management concepts within the public administration, which, as we know, has different operational features (it is not profit-oriented) and handles the client - a recipient of public goods. The aim of this article is to demonstrate the issues connected with the functioning of the public sector, which through implementation and popularization of tools/instruments of the modern public management contributes to the efficient and efficacious operation of the public sector, as well as to raising the quality of the services on offer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamkiewicz Z., Sude J. r, Kryzys na rynkach finansowych a wycena instrumentów finansowych, "Rachunkowość" nr 2/2009, s.11.
 • de Bruijn H., Managing Performance in the Public Sector, Routledge, London-New York 2002.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzanie strategiczne, Narzędzia, scenariusze, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • Grönroos Ch., Service Management and Marketing, Managing the Moments of Truth In Service Competition, Maxwell Macmillan Editions, Toronto 1990.
 • Hausner J., Administracja Publiczna, PWN, Warszawa 2005.
 • Hausner J., Zarządzenie publiczne 01/2007, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SCHOLAR, 2007.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance. "Zarządzanie Publiczne" Nr 1/2007, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Scholar.
 • Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja Kontrowersje Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 • Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Kleer J., Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, (w:) Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa 2005.
 • Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2010.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 • Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (NEW PUBLIC MANAGEMENT), Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, praca publikowana w Internecie.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • McNamara C.P., The present status of the marketing concept, Journal of Marketing, 1972, No 1.
 • Pike J., Barnes R., TQM in Action, London 1996.
 • Potwora W., Duczmal M., Marketing - strategie i struktury, PAN Opole 2001.
 • Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 • Silk A. J., What is Marketing? - Czym jest marketing?, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Zalewski A., Nowe Zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.