PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 4--14
Tytuł artykułu

System rachunkowości jako baza informacji księgowych stanowiących podstawę procesu podejmowania decyzji i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Accounting System as a Book-Keeping Information Database Being the Basis for the Process of Decision-Making and Rational Public Finance Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym elementem dla zarządzania finansów publicznych i poprawy efektywności gospodarki finansowej jest baza informacji księgowych, dlatego od sposobu i sprawności działania systemu rachunkowości zależy czy uzyskamy szybką i dobrze przekazaną, rzetelną informację. Wprowadzenie jednolitych zasad rachunkowości i dostosowanie ich do europejskich i światowych standardów pozwala na wykorzystanie sprawozdań finansowych jako podstawowych i rzetelnych źródeł informacji, bowiem jak wiemy rachunkowość: operuje miernikiem pieniężnym dla gromadzenia i prezentacji danych księgowych (o działalności jednostki, jej sytuacji majątkowej i finansowej),przetwarza informacje o zdarzeniach gospodarczych (generuje sprawozdania, raporty) wykorzystywane w zarządzaniu oraz wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych,dlatego też wzrost użyteczności rachunkowości dla potrzeb zarządzania powoduje ewolucję jej zadań i dominację funkcji informacyjnej. Artykuł koncentruje się na teoretycznych rozważaniach, których celem jest przybliżenie specyfiki rachunkowości budżetowej i potwierdzenie tezy, iż prawidłowo działający system rachunkowości zaspokaja potrzeby informacyjne konieczne do podniesienia efektywności i racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The key element for the public finance management and improvement of the efficiency of financial economy is a book-keeping information database, hence the way and performance of the accounting system are responsible for quick, properly transferred and plausible information. The introduction of uniform principles of accountancy and their adjustment to European and world-wide standards let us use financial reports as basic and reliable information since we know that accounting: utilizes pecuniary/financial measure for collecting and presenting accounting data (on the activity of the proper unit, its financial situation and assets),processes information on economic events (produces statements and reports) for management purposes and meeting auditory obligations. This is why the increase of the usability of accounting for the needs of management contributes to the evolution of its tasks and dominance of the informative function. The article concentrates on theoretical considerations which aim to familiarize with the specifics of budget accounting and to corroborate the thesis that the properly working system of accounting meets the informative needs indispensable to increase the efficiency and for the rational management of public finances. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Czarniak Z., Zamówienia publiczne w praktyce, INFOR, Warszawa 1998.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa 2010.
 • Gajoch, Rachunkowość budżetowa. Zbiór przepisów z wprowadzeniem, C.h.Beck, Warszawa 2008.
 • Grzeczyk T., Podręcznik Zamówień Publicznych. Polskie procedury - Zarys systemu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 • Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • Lachiewicz W., Klasyfikacja budżetowa 2012. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych, C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 • Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 • Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Rup W., Wzory księgowań w jednostce budżetowej, ODDK, Gdańsk 2009.
 • Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.