PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 69 | 87--106
Tytuł artykułu

Rola radnego dzielnicy z perspektywy kompetencji na przykładzie miasta Zabrze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the District Councilor from the Perspective of Competencies on the Example of City Zabrze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrealizowane badanie dotyczy analizy niezbędnych kompetencji radnych dzielnicowych w lokalnym samorządzie i stopnia, w jakim różne uwarunkowania wpływają na role pełnione przez radnych. W tym celu przebadano kompetencje w dziewięciu obszarach, szukając potencjalnych problemów i rozwiązań. Dane zebrano z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wywiadów i obserwacji. Uzyskane wyniki sugerują, że kompetencje radnych dzielnicowych zależą od kontekstu i zaangażowania oraz wsparcia urzędników miejskich i otwarcia na partycypację radnych w procesach samorządowych. Analiza wspiera tezę, że kompetencje radnych dzielnicowych powinny być rozwijane z uwzględnieniem specyfiki ich roli i zadań przez świadomy proces zarządzania zasobami ludzkimi w radach i dopasowany do potrzeb proces szkolenia i rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
This study examines the necessary competencies of the local government councillors and extent to which different conditions influence the roles played by councilors. Nine areas of competencies were employed to test the competencies, problems and possible solutions. The data was gathered from survey questionnaire, interviews and observations. The findings suggest that councilors' competencies are context dependent and also rely on the level of engagement and support from the city officials and opening on the councillors' participation in the local government processes. The investigation supported thesis that councilors competencies should be developed according to specific of their role and tasks by the conscious human resource management inside the council districts and customized process of training and development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • 3. Bieniok H. (red.): System zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • 4. Bishop M., Green M., Philanthrocapitalism: How giving can save the world. A&C Black, London 2010.
 • 5. Borkowska S.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 6. Boyatzis R.E: The Competent Manager. A model for effective performance, Wiley, New York 1982.
 • 7. Boyatzis R.E.: Managerial and Leadership Competencies: A Behavioral Approach to Emotional, Social and Cognitive Intelligence, "Vision", Vol. 15, No. 2, 2011.
 • 8. Czapla T., Świątek-Barylska I.: Znaczenie innowacyjności w świetle badań wartości i systemów kompetencyjnych organizacji. "Współczesne Zarzadzanie", nr 3, 2011.
 • 9. De Coi J.L., Herder E., Koesling A., Lofi Ch., Olmedilla D., Papapetrou O., Siberski W.: A model for competence gap analysis. In WEBIST 2007, Proceedings of the Third International Conference on Web Information Systems and Technologies: Internet Technology/Web Interface and Applications, Barcelona, Spain, March 2007. INSTICC Press.
 • 10. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • 11. Jabłońska-Wołoszyn M.: Oblicza kompetencji w teorii i praktyce, [w:] Juchnowicz M. (red.): Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Poltext, Warszawa 2004.
 • 12. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym. Dz.U. z 23 maja 2013 r. Poz.594, Art.5. pkt.1, 2 i 3.
 • 14. Oleksyn T.: Kompetencje menedżerów i liderów w holistycznym modelu kształtowania płac. http://www.wynagrodzenia.pl/prezentacje/kompetencje.pdf, dostęp na dzień 15.10.2013.
 • 15. Piasecki A.K.: Aktualna, interdyscyplinarna synteza poświęcona polskiemu samorządowi terytorialnemu i wspólnotom lokalnym zawierająca teorię, prawo i praktykę tej dziedziny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 16. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003.
 • 17. Statut Dzielnicy Helenka w Miasta Zabrze. Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/383/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 r.
 • 18. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Strategia_Rozwoju_Miasta_na_lata_20 08-2020.pdf.
 • 19. Sun L., Shi K.: The Human Resource Competency Studies and the IPMA-HR Competency Training and Certification Program in China. "Public Personnel Management", Vol. 37, No. 3, 2008.
 • 20. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz.U.2007.65.437.
 • 21. Whiddett S., Hollyforde S.: Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 22. Woodruffe C.: Competent by any other name. "Personnel Management", September 1991.
 • 23. Vazirani N.: Competencies and Competency Model-A Brief overview of its Development and Application. "SIES Journal of Management", Vol. 7, No. 1, April - August 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.