PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 15--27
Tytuł artykułu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Environmental Impact Assessment of Municipal Spatial Planning Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka dokonuje analizy i oceny skuteczności strategicznej oceny oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego. Obejmuje to problematykę prognozy oddziaływania na środowisko, jak również procedurę współdziałania właściwych organów oraz udział społeczeństwa. Jak wskazuje autorka, przesłanką uznania, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona prawidłowo, jest nie tylko samo spełnienie formalnych wymogów, a więc przeprowadzenie przewidzianych ustawowo czynności, lecz również zapewnienie wymaganej zawartości, stopnia szczegółowości informacji i adekwatności prognozy oddziaływania na środowisko do ocenianego dokumentu. Niezgodność z prawem w tym zakresie może prowadzić do stwierdzenia nieważności studium uwarunkowań lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authoress analyses and evaluates the effectiveness of the strategic environmental impact assessment of municipal spatial planning acts. This encompasses the issue of the forecast of the environmental impact, as well as the procedure of the interaction between the competent authorities and public participation. As the authoress points out, the premise for accepting that the strategic environmental impact assessment has been prepared correctly is not merely its compliance with the formal requirements and hence the performance of the activities provided for by law, but also the assurance of the required content, the level of detail of the information and the adequacy of the environmental impact forecasts to the document under review. Non-compliance with the law in this respect can lead to the structure plan or the local land use plan being found to be invalid. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
Bibliografia
 • M. Pchałek, Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w: B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 49.
 • K. Gruszecki, Komentarz do art. 48, w: Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2009.
 • Z. Wiśniewski, Szczególne uwarunkowania prawne uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach Natura 2000, w: A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Szczecin 2013, s. 385.
 • A. Fogel, Prawne aspekty informacji przyrodniczej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 25.
 • B. Rakoczy, Komentarz do art. 52, w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010.
 • A. Fogel, Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, "Człowiek i Środowisko" 2012/1-2, s. 59.
 • A. Tyszecki, Jak należy rozumieć jakość oceny oddziaływania na środowisko?, "Problemy Ocen Środowiskowych" 2007/2, s. 10.
 • R. Therivel, Strategic Environmental Assessment in Action, Londyn 2004, s. 24.
 • Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 199.
 • I. Zachariasz w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 192.
 • M. Pchałek, M. Behnke, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Warszawa 2009, s. 104.
 • Bąkowski, Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 106 k.p.a., w: A. Gryszczyńska, B. Konieczna (red.), Ochrona zabytków militarnych Helu, Warszawa 2006, s. 48.
 • H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2007, s. 40.
 • J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994, s. 76.
 • I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Warszawa 2011, s. 16.
 • A. Fogel, Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych, "Samorząd Terytorialny" 2010/5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.