PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 6 | 149--160
Tytuł artykułu

Międzynarodowa informacja podatkowa

Autorzy
Warianty tytułu
International Tax Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z chwilą przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej nastąpiła konieczność respektowania i realizowania wspólnych postanowień w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Wymiana informacji pomiędzy organami podatkowymi poszczególnych państw dotyczy przypadków uchylania się od podatków i unikania płacenia podatków, mających miejsce ponad granicami państw członkowskich i prowadzących do strat budżetowych. Ponadto informacje winny dotyczyć naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania oraz odpowiedzialności za powodowanie zakłóceń w przepływie kapitału oraz warunków konkurencji. Przedmiotowy zakres wymiany informacji dotyczy zjawisk polegających na zwalczaniu uchylania się od podatku od wartości dodanej (VAT). Wskazana wymiana informacji podatkowej wymaga ścisłej współpracy między organami administracyjnymi każdego państwa członkowskiego, właściwymi do stosowania przepisów w tej dziedzinie. Aby system podatku VAT mógł sprawnie funkcjonować w zakresie rynku wewnątrzwspólnotowego na obszarze całej Wspólnoty, niezbędne jest elektroniczne przechowywanie i przesyłanie niektórych danych do celów kontroli podatku VAT. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawy prawne, w których to jasno i wyraźnie dokonano określenia warunków wymiany danych przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim UE oraz bezpośredniego do nich dostępu państw członkowskich. Podstawowym aktem prawnym omawianym w niniejszym artykule regulującym zasady współpracy pomiędzy organami podatkowymi jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Powyższy akt prawny jest rozporządzeniem szczegółowo wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 218/92. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's accession into the European Union involves the need to adopt and implement Community regulations concerning administrative cooperation in the field of value added tax. Exchange of information between national tax authorities represents a measure to reduce the cases of tax evasion or avoidance taking place across the borders of member countries and leading to budget losses. In addition, the information to be exchanged is supposed to relate to violations of the rules of fair taxation and to responsibility for disruptions to the movement of capital or interference with the principles of fair competition. The extent and subject matter of information exchange are determined by the objective to facilitate the prevention of tax evasion in the area of value added tax (VAT). The exchange of tax information requires close collaboration and mutual assistance by competent national authorities, i.e. the administrative bodies responsible for the application of regulations in this field in each member country. Electronic storage and transmission of data for the purpose of VAT controls is critical to the functioning of the VAT system in the single European market throughout the European Union. The paper presents the legal framework for European collaboration in this respect, discussing the arrangements for exchanging information stored electronically by each member country, the conditions for direct access to the information, and the regulations where these arrangements are clearly and explicitly stated. The basic legal act on cooperation between tax authorities of member countries discussed in this paper is Commission Regulation (EC) No 1925/2004 of 29 October 2004 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 1798/2003 on administrative cooperation in the field of value added tax. The Commission Regulation (EC) No 1925/2004 implemented Council Regulation (EC) No 1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in the field of value added tax and repealing Regulation (EEC) No 218/92. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Dz.U. UE. L Nr 331, s. 13
  • Dz.U. UE-sp.09-1-392.
  • Dz.U. L 24 z dnia 01.02.1992, s. 1 Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 792/2002 (Dz.U. L 128 z 15.05.2002, s. 1).
  • Dz.U. L 331 z 27.12.1979, s. 11.
  • Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1.
  • Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.