PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 81--95
Tytuł artykułu

Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Aspects of Cloud Computing Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule omówiono zagadnienia ekonomicznych aspektów implementacji modelu cloud computing. W pracy zaprezentowano definicje pojęcia cloud computing oraz główne cechy modelu w aspekcie perspektyw wykorzystania i funkcjonowania przedsiębiorstw po wdrożeniu rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Scharakteryzowano również główne modele usługowe przetwarzania w chmurze z uwzględnieniem porównania tych rozwiązań z tradycyjnym modelem w aspekcie podziału kontroli nad poszczególnymi elementami infrastruktury informatycznej. Opisano rodzaje modeli wdrożeniowych idei przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Autor dokonuje porównania tradycyjnego modelu zarządzania infrastrukturą IT z modelem cloud computing z uwzględnieniem poziomu wykorzystania zasobów IT w czasie w warunkach funkcjonowania na rynku. Bazując na zestawieniu dwóch modeli, autor analizuje ekonomiczne aspekty decyzji migracji systemów informatyczno-informacyjnych do chmury. Ekonomia cloud computing analizowana jest z perspektywy kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. Ukazano korzyści finansowe wynikające ze zmiany kwalifikacji kosztów inwestycyjnych na operacyjne po zmianie systemu na cloudowy. Tekst odnosi się także do podstawowych wskaźników, które kwantyfikują efektywność ekonomiczną projektów, a także prezentuje korzyści, jakie niesie ze sobą zmiana sposobu kwalifikowania usług typu cloud w odniesieniu do wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Opisano całkowity koszt posiadania aktywów IT, koszt alternatywny i czas wejścia przedsiębiorstwa na rynek z nową aplikacją lub produktem po implementacji przetwarzania w chmurze. Tekst charakteryzuje również główne ryzyka strategiczne i operacyjne wdrożenia koncepcji cloudowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The text contains a discussion of the economic aspects of the implementation of the cloud computing model. This paper presents definitions of cloud computing and the main characteristics of the model in terms of prospects of utilization and performance of the deployment of solutions based on cloud computing. There are also characterized the major service models of cloud computing with regard to the comparison of these solutions with the traditional model in terms of the distribution of control over individual elements of IT infrastructure. The paper describes the types of implementing models of data processing in cloud computing. The author compares the traditional model of the IT infrastructure management with the cloud computing model taking into account the level of utilization of IT resources in time, in market conditions. Based on the comparison of the two models, author analyses economic aspects of migration of IT systems to the cloud. Financial benefits are shown as a result from reclassification of the capital expenditure to the operating expenditure after migration to the cloud model. The text also refers to the basic indicators that quantify the economic viability of projects and also presents the benefits that entails a change in the eligibility of cloud services in the relation to the company's financial result. TCO of IT assets, opportunity cost and time-to-market is described in the view of cloud implementation. The text also discusses major strategic and operational risk of implementation of cloud concept. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aggarwal S., McCabe L., The Compelling TCO Case of Cloud Computing In SMB and MidMarket Enterprises, Hurwitz & Assiociates, Needham 2009.
 • Bayrak E., Conley J.P., Wilkie S., The Economics of Cloud Computing, "Working Paper" 2011/11-W18.
 • Haras R., Yamartino M., The Economics of the Cloud, Microsoft, [b.m.] 2010.
 • Kepes B., Cloudonomics the Economics of Cloud Computing, Diversity Limited, [b.m.] 2011.
 • Leończuk D., Możliwości zastosowania technologii "cloud computing" w logistyce, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e-gospodarka/item/85268-mozliwoscizastosowania-technologii-cloud-computing-w-logistyce (data dostępu: 07.10.13).
 • Łapiński K., Wyrzynkiewicz B., Cloud computing. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
 • Nowicka K., Cloud computing - nowy model biznesowy wykorzystujący outsourcing IT przez Internet, "Przedsiębiorstwo przyszłości" 10/1 (2012).
 • Nowicka K., Wartość w modelu cloud computing, http://www.chodkowska.edu.pl/app_cm3/files/96635.pdf (data dostępu: 07.10.13).
 • Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011.
 • Sadowski D., Ryzyka biznesowe w przedsięwzięciach cloud computing, http://robertjesionek.files.wordpress.com/2012/05/wic499cej-za-mniej-raport.pdf, s. 28-35 (data dostępu: 07.10.13).
 • Waluś N., Matoga A., Cloud Computing, AGH, [b.m.] 2008.
 • http://www.opengroup.org/cloud/whitepapers/ccroi/disc1.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.