PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 5--14
Tytuł artykułu

Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy - prawo energetyczne

Warianty tytułu
Support for the Vulnerable Customer in the Light of the Provisions of the Energy Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy dodatku energetycznego, którego przyznawanie jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy analizują najpierw kwestie dotyczące umiejscowienia ochrony odbiorcy wrażliwego w przepisach unijnych dyrektyw, by potem przejść do szczegółowych rozważań dotyczących proceduralnych i materialnoprawnych aspektów stosowania krajowych przepisów regulujących przyznawanie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Autorzy dochodzą do wniosku, że dodatek energetyczny jako świadczenie z zakresu pomocy społecznej jest powiązany z dodatkiem mieszkaniowym. W artykule zostały szczegółowo przedstawione prawne skutki takiego powiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the energy allowance, which is granted by the territorial self-government units. The authors first analyse the issues regarding the positioning of the protection of the vulnerable consumer in the provisions of the EU directives, to then move on to the detailed considerations regarding the procedural and substantive law aspects of the application of national regulations governing the award of energy allowances to consumers who are sensitive to electricity. The authors arrive at the conclusion that the energy allowance, as a social welfare service is related to the housing allowance. The legal implications of such a relationship have been presented in detail in this article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • L. Waddington, Refl ections on the Protection of 'Vulnerable' Consumers under EU Law, "Maastricht Faculty of Law Working Paper" 2013/2, s. 16.
 • T. Długosz, Ochrona odbiorcy wrażliwego w dyrektywach trzeciego pakietu energetycznego, w: H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s. 63 i n.
 • M. Swora, A. Bednarska, Odbiorca wrażliwy społecznie, "Rzeczpospolita" z 11.12.2007 r.
 • P. Kurowski, Ubóstwo energetyczne w Polsce na podstawie badań GUS z 2008 r., "Polityka Społeczna" 2011/11-12, s. 17 i n.
 • I. Figaszewska, Ubóstwo energetyczne - co to jest?, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2009/5, s. 2 i n.
 • O. Filipowski, Odbiorca społecznie wrażliwy w projekcie zmian Prawa energetycznego, "Monitor Prawniczy" 2009/9, dodatek: M. Szydło, M. Sieracka (red.) Prawo energetyczne - zagadnienia praktyczne, s. 18-19.
 • M. Bartl, The Affordability of Energy: How Much Protection for the Vulnerable Consumers, "Journal of Consumer Policy" 2010/33, s. 225 i n.
 • S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 193.
 • I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 141.
 • W. Jakimowicz, Problem defi niowania pojęcia decyzji administracyjnej, "Przegląd Sądowy" 2000/10, s. 44.
 • B. Adamiak, Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 16-20.
 • J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 107-111.
 • T. Woś, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej - art. 162 k.p.a., "Państwo i Prawo" 1992/7, s. 54.
 • T. Kiełkowski, Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012, s. 355-363.
 • M. Kamiński, Materialnoprawne wygaśnięcie i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, w: J. Niczyporuk (red.), Kodyfi kacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 259-264.
 • L. Klat-Wertelecka w: A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2008, s. 458.
 • H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004, s. 74.
 • J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 439-440.
 • R. Suwaj, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2007, s. 132-133.
 • T. Woś, Termin, warunek i zlecenie w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1994/6, s. 22 i n.
 • A. Wróbel w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 628-629.
 • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1995, s. 279.
 • C. Martysz w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 673.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.