PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 9 | 28--39
Tytuł artykułu

Obiektowe formy ochrony przyrody w gminach - aspekty prawne

Autorzy
Warianty tytułu
Object-oriented Forms of Nature Protection in Municipalities - Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to tzw. obiektowe (indywidualne) prawne formy ochrony przyrody, odznaczające się kilkoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze, zdecydowanie dominują wśród innych form ochrony przyrody (jest ich najwięcej). Po drugie - w sensie terytorialnym - obejmują najmniejsze obszary. Po trzecie, ich tworzenie oraz znoszenie zarezerwowane zostało wyłącznie dla rad gmin. Z tym zaś zagadnieniem wiąże się kolejny istotny aspekt, mianowicie wpływają one znacząco na proces planowania przestrzennego w gminach oraz determinują sytuację prawną ich mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
Monuments of nature, documentary habitats, ecological land and natural/landscaping complexes are so-called object-oriented (individual) legal forms of nature protection, which are characterized by several distinctive features. Firstly, they decidedly predominate among other forms of nature protection (they are the most numerous). Secondly, in territorial terms, they encompass the smallest areas. Thirdly, their establishment and phasing out has been reserved exclusively for municipal councils. Meanwhile, this issue is related to another important aspect, namely that they significantly affect the process of spatial planning in municipalities and determine the legal situation of their inhabitants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • GUS, Ochrona środowiska 2013, Warszawa 2013.
 • B. Żarska, Ochrona krajobrazu, Warszawa 2011, s. 60.
 • B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009, s. 30.
 • S. Moczko-Wdowczyk, Kierunki ochrony przyrody, w: W. Radecki (red.), Teoretyczne podstawy prawa ochrony przyrody, Wrocław 2006, s. 122.
 • D. Jakubowska, Ochrona różnorodności biologicznej, w: M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 531-532.
 • R. Kapuściński, Formy ochrony przyrody - "od kuchni" (6). Pomniki przyrody, "Przyroda Polska" 2011/4, s. 4.
 • K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010, s. 208.
 • M. Milecka, Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, w: S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, Lublin 2007, s. 216.
 • W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2012, s. 244.
 • E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2008, s. 535.
 • R. Kapuściński, Formy ochrony przyrody - "od kuchni" (7). Stanowiska dokumentacyjne, "Przyroda Polska" 2011/5, s. 5.
 • A. Kicińska, Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?, w: D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody: stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008, s. 262.
 • S. Jagła, Użytki ekologiczne w terenach górskich, w: S. Jagła (red.), Użytki ekologiczne w środowisku przyrodniczym. Konferencja naukowa, Żywiec-Moszczanica, 21-22 maja 2002 r., Falenty 2002, s. 47.
 • M. Myśliwy, M. Ciaciura, M. Umiastowska, Siedliska marginalne źródliskowego odcinka doliny Płoni ostoją chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica" 2007/14, s. 163.
 • M. Kistowski, M. Kistowska, Użytki ekologiczne jako obszary konserwatorskiej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem - próba krytycznego podejścia na przykładzie województwa pomorskiego, "Przegląd Przyrodniczy" 2000/2-3, s. 11.
 • J. Wylazłowska, Użytki ekologiczne - koncepcja, główne problemy związane z funkcjonowaniem (na przykładzie województwa łódzkiego), w: D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody: stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008, s. 253.
 • M. Kistowski, Indywidulane formy ochrony przyrody w obrębie parków krajobrazowych województwa pomorskiego - "dylemat Babuszki", w: G. Bezkowska (red.), Park krajobrazowy i co dalej? Problemy ekologii krajobrazu, t. 9, Łódź 2001, s. 79-80.
 • S. Dudziak, Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny - kryteria kwalifi kacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia, "Samorząd Terytorialny" 2012/3, s. 9.
 • S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008, s. 11.
 • K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z.T. Niczyporuk, Bezpieczeństwo publiczne. Zarys problematyki, Gliwice 2011, s. 41-65.
 • W.J. Wołpiuk, Bezpieczeństwo państwa i pojęcia pokrewne. Aspekty konstytucyjnoprawne, w: W. Sokolewicz (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 2: Bezpieczeństwo, Warszawa 2010, s. 138.
 • M. Stanicka, Rola gmin w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów i obiektów chronionych w województwie lubelskim, w: D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.), Prawo ochrony przyrody: stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008, s. 271.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342821

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.