PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 109--127
Tytuł artykułu

Nowa metoda identyfikacji przedsiębiorstw wysokiej technologii na przykładzie Warszawy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A New Method for the Identyfication of High-Technology Companies on the Example of Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
(Przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze tzw. wysokich technologii (HT, high-technology, high-tech) stanowią przedmiot zainteresowania nauki, przemysłu oraz władz państwowych ze względu na przypisywane im szczególne znaczenie gospodarcze. W ramach europejskiego projektu "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" podjęto badania służące identyfikacji, scharakteryzowaniu oraz weryfikacji znaczenia tego sektora w gospodarce dużego miasta, jakim jest Warszawa. Tymczasem napotkano poważne bariery już na etapie identyfikacji firm, które miały zostać poddane badaniu. W sytuacji gdy samo pojęcie sektora high-tech nie jest jednoznacznie definiowane w literaturze, a stosowane dotąd metody kwalifikowania przedsiębiorstw jako HT zostały w toku przeprowadzonych badań uznane za niewystarczające, niezbędne okazało się wypracowanie własnej metody badawczej opartej, między innymi, na danych pozyskiwanych ze stron internetowych badanych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zatem przedstawienie algorytmu postępowania według nowej metody, która służy identyfikacji podmiotów gospodarczych należących do sektora wysokiej technologii, oraz omówienie badań, które doprowadziły do jej powstania. W artykule zaproponowano też klasyfikację podmiotów sektora HT w formie "koniczyny technologicznej", która systematyzuje i ułatwia zastosowanie nowej metody w zależności od przyjętych kryteriów. Przedstawiono też wstępne wyniki przeprowadzonych badań nad populacją warszawskich przedsiębiorstw HT, które uprawniają do podjęcia dyskusji na temat wiarygodności oficjalnych danych statystycznych o liczebności firm high-tech w Polsce. Wyniki wskazują bowiem, że oficjalna statystyka dotycząca populacji przedsiębiorstw należących do badanego sektora w Polsce jest prawdopodobnie znacząco zawyżona. (abstrakt oryginalny)
EN
Manufacturing companies operating within the high-technology (high-tech) sector are of interest to science, industry and national authorities because of the special economic importance attached to them. Considering the importance of this sector in the economy of large cities, research has been undertaken to identify and characterize this sector in the Warsaw area, under the European project entitled: "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" (Warsaw Entrepreneurship Forum). However, in a situation where the very concept of the "hightech sector" is not clearly defined in the literature and the methods used for qualifying businesses as high-tech have been classified as insufficient in the course of previous research, it was necessary to develop an individual research method. The purpose of this article is therefore, to present the algorithm of the new method which can be used to identify entities belonging to the high technology sector and to discuss the research that has led to its creation. The article also proposes a classification of HT sector entities in the form of a "technological clover", which systematizes and facilitates the use of the new method based on the adopted criteria. Preliminary results of the conducted research are also presented, which entitle the debate on the reliability of official statistics concerning the population of high-tech companies in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
109--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Acs Z., How is entrepreneurship good for economic growth?, "Innovations: Technology, Governance, Globalization" 2006/1, s. 97-107.
 • Baumol W.J., Strom R.J., Entrepreneurship and Economic Growth, "Strategic Entrepreneurship Journal" 1/3-4 (2007), s. 233-237.
 • Jemielniak D., Czym są badania jakościowe?, w: red. D. Jemielniak Badania jakościowe, t.1: Podejścia i teorie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 • Eurostat, Indicators of High-tech industry and knowledge - intensive services, Annex 3 - High-tech aggregation by NACE Rev. 2, 2014.
 • Eurostat, Indicators of High-tech industry and knowledge - intensive services, Annex 5 - High-tech aggregation by SITC Rev. 4 High-technology products, 2014.
 • Hatzichronoglou T., Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD Publishing 1997.
 • Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, red. J. Hausner, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 • Kozioł K., Rozwój przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce (kontekst regionalny), referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery" z cyklu "Wiedza i Innowacje", Kraków 2007.
 • Mason C., Brown R., Creating good public policy to suport high-growth firms, "Small Business Economics" 40/2 (2013), s. 211-225.
 • Matusiak K.B., Wysoka Technika, w: red. K.B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, wyd. 3, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 328331.
 • Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Nauka i technika w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • OECD, Classification of High-technology Products and Industries, 1995, DSTI/EAS/IND/STP(95)1.
 • OECD, International trade in high research and development-intensive products, 1980, SITC/80.48.
 • OECD, International trade in high-technology products: an empirical approach, 1983, DSTI/SPR/83.13.
 • OECD, Specialization and competitiveness in high, medium and low R&D-intensity manufacturing industries: general trends, 1984, DSTI/SPR/84-49.
 • Ratajczak-Mrozek M., Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), "Przegląd Organizacji" 2011/2.
 • Simon H., Hidden Champions of the 21st Century : Success Strategies of unknown World Market Leaders, Springer, London 2009.
 • Trajtenberg M., Innovation in Israel 1968-1997: a comparative analysis using patent data, "Research Policy" 30/3 (2001), s. 363-389.
 • Turowski K., Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej, w: red. D. Kopycińska, Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Wennekers S., Thurik R., Linking Entrepreneurship and Economic Growth, "Small Business Economics" 1999/13, s. 27-55.
 • Westkämper E., Towards the Re-industrialization of Europe: A Concept for Manufacturing for 2030, Springer Science & Business, Berlin 2013.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej" 2011/1095.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.