PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 42 Marketing relacji : zakres implementacji koncepcji | 95--109
Tytuł artykułu

Rola władz samorządowych w kształtowaniu relacji partnerskich podmiotów tworzących ofertę turystyczną w regionie

Warianty tytułu
The Role of Local Authorities in Establishing Partnership Relations among Tourism Enterpreneurships which Create Tourism Offer in s Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trzeba przy tym zaznaczyć, że rola władz samorządowych we wspieraniu konkurencyjności regionów m.in. dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału, jaki oferuje lokalny rynek turystyczny, wynika z odpowiedzialności jaką przypisano władzom za podejmowane decyzje związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego oraz tworzeniem warunków do jej realizacji. Do najważniejszych uwarunkowań sukcesu rozwoju turystyki w regionach należy ścisła współpraca władz samorządowych z podmiotami kształtującymi ofertę turystyczną. Współpraca ta ma na celu nawiązywanie długotrwałych opartych na wzajemnym zaufaniu relacji partnerskich, których nadrzędnym zadaniem jest osiągnięcie wspólnych celów, tj. poprawa jakości oferty turystycznej. (fragment tekstu)
EN
The document presents the role of the local authorities in establishing the relations among tourism enterpreneurships which create tourism offers in a region. The article also identifies the factors which influence the process of creating the offer. Moreover, the paper introduces the advantages of partner relations among the tourism enterpreneurships in a traditional form and in a tourism claster. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • W. Kosiedowski: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń 2001. s. 29.
 • A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. AE, Wrocław 2001, s. 35-36.
 • B. Meyer: Kształtowanie układów przestrzennych przez turystykę. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka w Polsce i na świecie. Materiały konferencyjne, Kraków-Rzeszów 2005, s. 208.
 • B. Winiarski: Konkurencyjność regionów. AE, Wrocław 1999, s. 9-19.
 • E. Zeman-Miszewska: Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. AE, Poznań 2005, s. 136.
 • J. Altkom: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 2004, s. 18. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Red. A. Rapacz. AE, Wrocław 1998, s. 10.
 • P. Zmyślony: Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. AE, Poznań 2005, s. 232.
 • A. Rapacz, I. Michalska- Dudek: Zastosowanie marketingu relacji w polskich biurach podroży w świetle badań ankietowych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE, Wrocław-Jelenia Góra 2006, s. 181.
 • T. Żabińska: Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki. W: Turystyka w badaniach naukowych. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. WSIZ, Rzeszów 2006, s. 410.
 • M. Januszewska: Kształtowanie relacji partnerskich pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w miejscowościach turystycznych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE, WSZGRiT, Wrocław-Kielce-Jelenia Góra 2006, s. 177.
 • L. Mazurkiewicz: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. PWE, Warszawa 2002, s. 67.
 • A. Panasiuk: Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE, WSZGRiT, Wrocław-Kielce-Jelenia Góra 2006, s. 155-157.
 • G. Gołembski: Produkt turystyczny w regionie - szansa i wyzwanie. W: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski. Red. J. Walasek. POT, Warszawa 2005, s. 57-66.
 • A.W. Sztando: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gminy. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11, s. 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.