PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 4 | 7--17
Tytuł artykułu

Forty Years of the Roztocze National Park

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czterdzieści lat Roztoczańskiego Parku Narodowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono historię ochrony środowiska naturalnego Roztocze i tworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Opisano główne formy działalności Parku związane z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Roztocza a także edukacją i turystką. Zaprezentowano również główne problemy na jakie natrafia Park w realizacji zadań związanych z ochroną tej części Roztocza. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an outline of the history of nature conservation in Roztocze in the context of the establishment of the Roztocze National Park. It describes the main areas of the Park's activities connected with the conservation of Roztocze's natural and cultural heritage and making the Park area available for education and tourism. It also contains information about problems connected with the protection of this part of Roztocze. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Rzeszów, Poland
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • Roztocze National Park
 • Roztocze National Park
 • Roztocze National Park
Bibliografia
 • Anasiewicz, A. 2004. "Zwiedzanie parku. Załącznik nr 1." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by T. Wilgat, 148-149. Zwierzyniec: "Lipiec".
 • Bartoszewski, S., and T. Wilgat. 2004. "Dlaczego park narodowy?" In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by T. Wilgat, 7-30. Zwierzyniec: "Lipiec".
 • Borowiec, L. 2010. "Bliżej Roztoczańskiego Parku Narodowego." Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (4):63.
 • Brzezińska-Wójcik, T. 2013. "Budowa geologiczna i rzeźba terenu." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel, 41-48. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Chmielewski, T.J. 2013. "Roztoczański Park Narodowy w projektowanym Rezerwacie Biosfery Roztocze - Puszcza Solska." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Dębicki, R., P. Bartmiński, J. Chodorowski, and T. Miśta. 2013. "Gleby." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Fijałkowski, D. 1969. "Szata roślinna." In Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, edited by K. Myśliński, 55-76. Zamość: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Fijałkowski, D. 2003. "Parki narodowe." In Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie, edited by D. Fijałkowski, 145-152. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Fijałkowski, D., and K. Izdebski. 1959. "W sprawie utworzenia Zwierzynieckiego Parku Narodowego." Sylwan no. 103 (9):1-13.
 • Fijałkowski, D., and K. Izdebski. 1972. "Projekt Roztoczańskiego Parku Narodowego." Chrońmy Przyrodę Ojczystą no. 28 (5/6):56-66.
 • Fijałkowski, D., and K. Izdebski. 1974. "15 lat starań o utworzenie Roztoczańskiego Parku Narodowego." Sylwan no. 118 (10):64-68.
 • Fijałkowski, D., and K. Izdebski. 2009. "Wartości przyrodnicze oraz osiągnięcia ochronne Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztocze - region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza - regionu pogranicza. Zwierzyniec, 9-10 września 2009 r., edited by R. Reszel and T. Grabowski, 18-26. Zwierzyniec-Stare Babice: Roztoczański Park Narodowy; Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 • Gajewski, T. 2014. "Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza." In Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza, edited by T. Grabowski and L. Lameński. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Głaz, J., H. Żybura, and J. Kraczek. 1998. Program przebudowy ekosystemów leśnych RPN. Roztoczański Park Narodowy.
 • Grabowski, T. 2007. Informator. Edukacja i turystyka. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Grabowski, T. 2014. Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Roztocze". Roztoczański Park Narodowy.
 • Grabowski, T., and A. Bielak. 2013. "Przyrodnicza i społeczna otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Grabowski, T., and W. Kałamucka. 2013. "Wiadomości wstępne o Parku." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Grądziel, T. 2004. "Świat roślin." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by T. Wilgat, 52-81. Zwierzyniec: "Lipiec".
 • Gruszecki, T.M., Z. Litwińczuk, K. Patkowski, W. Chabuz, W. Sawicka-Zugaj, and J. Słomiany. 2013. "Owca uhruska i bydło białogrzbiete." In Roztoczański Park Narodowy.Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Gzella, A.L. 1966. "Co toporem wyrąbiesz czas nie wskrzesi." Kurier Lubelski, 1966.07.24.
 • Harasimiuk, M. 1995. "Budowa geologiczna i rzeźba Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 55-67. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Harasimiuk, M., and T. Brzezińska-Wójcik. 2013. "Budowa geologiczna i rzeźba terenu." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Kałamucka, W., and T. Grabowski. 2013. "Zachowanie niepowtarzalnych krajobrazów Roztocza." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Kaproń, M., A. Stachurska, and J. Słomiany. 2013. "Potomek Tarpana - konik polski." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Kaszewski, B.M., and K. Siwek. 2013. "Klimat." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Kotuła, Z. 1992. "Tradycje ochrony przyrody na Zamojszczyźnie." In Środowisko przyrodnicze województwa zamojskiego, edited by R. Reszel, 11-16. Zamość-Lublin: "Emma Art".
 • Kotuła, Z., R. Reszel, and Z. Strupieniuk. 2009. "Trzydzieści pięć lat Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztocze - region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza - regionu pogranicza. Zwierzyniec, 9-10 września 2009 r., edited by R. Reszel and T. Grabowski, 7-14. Zwierzyniec-Stare Babice: Roztoczański Park Narodowy; Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 • Lipiec, W. 1995. "Historia Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 21-28. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • List intencyjny potwierdzający poparcie dla utworzenia i prowadzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego "Zwierzyniec-Biały Słup". 2008.
 • Lorens, B., T. Miśta, R. Zubel, Z. Maciejewski, and B. Radliński. 2013. "Rośliny." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Lorens, B., and P. Stachyra. 2013. "Roztoczański Park Narodowy w sieci Natura 2000." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Marczakowski, P., L. Droździel, A. Ukalska, and M.W. Tronkowska. 2009. 15 lat działalności Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN.
 • Marczakowski, P., P. Stachyra, and M. Tchórzewski. 2013. "W świecie zwierząt." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Matławska, H. 1991. Zwierzyniec. Zwierzyniec: Rada Miejska; Roztoczański Park Narodowy.
 • Michalczyk, Z., and S. Bartoszewski. 2013. "Wody." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Michalczyk, Z., and T. Wilgat. 1995. "Wody w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 68-81. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Pawlikowski, J.G. 1920. O celach i środkach ochrony przyrody. Zakopane: Sekcja Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego.
 • Pawłowski, A. 2003. Roztocze Środkowe. Przewodnik nie tylko dla turystów. Mielec: Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne.
 • Radliński, B., B. Lorens, and R. Zubel. 2011. "Plan ochrony flory Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego, edited by B. Kaproń, 77-86. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Reszel, R., and A. Gosztyła. 2003. "Działalność Roztoczańskiego Parku Narodowego w ocenie turystów i okolicznych mieszkańców." In Biosfernyj rezerwat jak model stałogo rozwitku teritorij ta obiektiw prirodnogo-zapowidnogo fondu. Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, 131-135. Lwów.
 • Reszel, R., A. Gosztyła, and A. Anasiewicz. 1995. "Park i Ludzie." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 128-136. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Schodziński, S. 2009. Pismo Starosty Biłgorajskiego w sprawie możliwości poszerzenia granic RPN.
 • Stachyra, P., and Z. Maciejewski. 2013. "Badania naukowe podstawa wiedzy oraz potrzeb ochrony przyrody Parku." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Stachyra, P., M. Tchórzewski, P. Marczakowski, M. Piskorski, M. Kolejko, and W. Michalczuk. 2011. "Plan ochrony fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego, edited by B. Kaproń, 149-187. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Szwagrzyk, J., and Z. Maciejewski. 2013. "Główne bogactwo Parku - lasy." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Świeca, A., T. Brzezińska-Wójcik, T. Grabowski, K. Kałamucki, R. Krukowska, and A. Tucki. 2013. "Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym i w jego otulinie." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel, 219-230. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Tittenbrun, A. 2013a. "Cele i sposoby ochrony przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Tittenbrun, A. 2013b. Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Tittenbrun, A., and B. Radliński. 2011. "Plan ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego." In Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego, edited by B. Kaproń, 21-50. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Uziak, S. 1995. "Gleby Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 82-94. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Wachniewska, A. 1959. "Z historii ochrony przyrody na Roztoczu." Chrońmy Przyrodę Ojczystą (3):11-19.
 • Warakomski, W. 1995. "Zarys klimatu Roztocza." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 42-54. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Wilgat, T. 1995. "Roztoczański Park Narodowy w sieci polskich parków narodowych." In Roztoczański Park Narodowy, edited by T. Wilgat, 29-41. Kraków-Zwierzyniec: "Ostoja"; Roztoczański Park Narodowy.
 • Wilgat, T.. 1997. Linia kolejowa hutniczo-siarkowa w Roztoczańskim Parku Narodowym. Historia bezprawia. 2nd extended ed. Zwierzyniec: RPN.
 • Wilgat, T.. 2004. "Wstępna prezentacja parku." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by T. Wilgat, 31-40. Zwierzyniec: "Lipiec".
 • Wojciechowski, I. 2000. "Progi gospodarki a przyroda." In Roztoczańskie spotkania. Wykłady otwarte w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. T. 1, (1995-1997 ), edited by A. Anasiewicz and B. Chmiel, 9-18. Zwierzyniec: RPN.
 • Wójciak, H., and W. Mułenko. 2013. "W świecie grzybów i porostów." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by R. Reszel and T. Grądziel. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • "Wspieramy rozwój Bazy dydaktycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego." 2010. Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (5):46.
 • Zalewski, J. 2013. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody w sprawie wykonania zadania, którego rezultatem będzie utworzenie dokumentacji Transgenicznego Rezerwatu Roztocze.
 • Żybura, H. 2004. "Główne bogactwo Parku - lasy." In Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek, edited by T. Wilgat, 41-51. Zwierzyniec: "Lipiec".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171342989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.