PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 | 14--25
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Intellectual Capital in Shaping Sustainable Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał intelektualny staje się coraz bardziej istotny w kształtowaniu rozwoju organizacji poddanej zmienności otoczenia. Teoretycy jak i praktycy zarządzania coraz częściej włączają kapitał intelektualny w strukturę różnych modeli umożliwiających kształtowanie potencjału rozwojowego organizacji (np. przedsiębiorstw). Kapitał intelektualny w swojej strukturze dotyczy nie tylko kapitału ludzkiego (np. wiedza, wartości, umiejętności itp.) czy kapitału strukturalnego (np. patenty, struktury organizacyjne, systemy informatyczne itp.) oraz kapitału relacji zewnętrznych (np. kontaktu z: klientami, dostawcami, konkurentami itp.) ale dotyczy także zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju). Zrównoważony rozwój kształtowany przez kapitał intelektualny umożliwia organizacji elastyczne dostosowanie się do zmiennych warunków otoczenia. Celem opracowania jest prezentacja kapitału intelektualnego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji a przyjętą metodą badawczą opracowania jest studium literatury przedmiotu stanowiącej teoretyczną podstawę prezentowanego problemu naukowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Intellectual capital is becoming increasingly important in shaping growth of organizations subjected to environmental variability. Management theorists and practitioners alike increasingly include intellectual capital in the structure of different models that allows for incorporating development potential of the organization (eg. companies). Intellectual capital in its structure applies not only to human capital (eg. knowledge, values, skills, etc.) or structured capital (eg. patents, organizational structures, information systems, etc.) and to capital of external relations (eg. contact with customers, suppliers competitors, etc), but also applied to sustainable development (eco-development). Sustainable development shaped by the intellectual capital enables the organization to respond flexibly to changing environmental conditions. The aim of this paper is to present intellectual capital shaping the sustainable development of the organization and the accepted research method of this paper is the literature review which is the theoretical basis of the presented scientific problem.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Boulding K.E., Economic as a Science, New York, 1970, cyt. za: Fiedor B., (red), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, ss. 292, 298.
 • 3. Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • 4. Edvinson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa, ss. 45.
 • 5. Edvinsson L., Sullivan R., 1996, Developing a Model for Managing Intellectual Capital, European Management Journal, Vol. 14, No. 4, August.
 • 6. Glinka B., Pasieczny J., 2005, Wiedza i zdolności absorpcyjne jako czynnik rozwoju regionu, w: Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., (red), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencji w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń.
 • 7. Jaki A., 2012, Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • 8. Jarugowa A., Fijałkowska J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, ss. 7.
 • 9. Kotarba W., (red), 2006, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa, ss. 18-19.
 • 10. Król H., Ludwiczyński A., (red.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa, ss. 96-98.
 • 11. Leśniewski M.A., 2013, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • 12. Leśniewski M.A., 2011, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom Organizatora, Toruń: ss. 94.
 • 13. Nogalski B., 2011, Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra, w: Perenc J., Hotub-Iwan J., (red), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa, ss. 121-136.
 • 14. Obłój K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • 15. Przybytniowski J.W., 2007, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe, Nr 1(2), Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa, ss. 111-118.
 • 16. Przybytniowski J.W., 2012, Odpowiedzialny biznes nie dla wszystkich. Restytucja umowy ubezpieczenia, w: Borowiecki R., Jaki A., (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-Strategie-Analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, ss. 33-55.
 • 17. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • 18. Przybytniowski J.W., Buczma S.E., 2014, Edukacja i wiedza finansowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 12 (779), Warszawa, ss. 76-79.
 • 19. Sokołowska A., 2002, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, a zarządzanie wiedzą - integracja i dezintegracji, w: Jagoda H., Lichtarski J., (red), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 928, AE, Wrocław, ss. 150-156.
 • 20. Sokołowska A., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, FPiAKE, PTE, Warszawa, ss. 17.
 • 21. Wortmann D., 2002, Von der Vision zur Strategie: Grundelemente und Entwicklungsmuster einer Politik der Nachhaltichkeit, w: Sebaldt M., Kovac V., (Hg), Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision?, Hamburg: ss. 95.
 • 22. Woś A., Zegar J. S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa, s. 9.
 • 23. Wiatrak A.P., 2007, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - istota, zakres i korzyści, w: Kuzel M., Sobczak I., Bogdanienko J., (red), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Adam Marszałek, Toruń.
 • 24. Zegar J.S., 2007, Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF, Bielsko-Biała, ss. 10.
 • 25. www.stat.gov.pl/.../ozwskaznikizrownowazonegorozwojuPolskiuskat.pdf 19.12.2014
 • 26. www.eolss.net/Sample-Chapters/C13/E1-46A-05.pdf 20.12.2014
 • 27. www.praktycznateoria.pl/18-numer-kwartalnika/20.12.2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.