PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 4 | 71--79
Tytuł artykułu

Evaluation of the Determinants of Religious Tourism Development in the Roztocze Region

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena uwarunkowań rozwoju turystyki religijnej na Roztoczu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Roztocze posiada niezwykle cenne walory kulturowe, sprzyjające rozwojowi turystyki. Spośród nich, szczególne znaczenie posiadają walory sakralne, gdyż są one świadectwem dawnego wielokulturowego i wieloreligijnego charakteru regionu. Poza tym, stanowią także doskonałą przesłankę dla rozwoju turystyki religijnej. Na Roztoczu, istnieją jednakże pewne bariery, które ograniczają pełne wykorzystanie atutów regionu na potrzeby turystyki. Zasadniczym mankamentem jest generalnie słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna. Ponadto, zdecydowanie brakuje tam profesjonalnej promocji oraz przygotowanej dla turystów oferty gotowych produktów z zakresu turystyki religijnej. Wydaje się, iż ta forma turystyki nie jest doceniana przez władze województwa lubelskiego, co widoczne jest poprzez jedynie nieliczne wzmianki w regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Roztocze possesses considerable cultural assets, conducive to developing tourism. Among them all, the sacred ones are especially significant because they are traces and witnesses of the former multicultural and multireligious character of the region. They are also excellent premises for advancing religious tourism. But there are some barriers that confine opportunities to develop that kind of tourist movement in Roztocze. First of all, is the general weak state of the tourism infrastructure. Besides that, there is an evident lack of professional promotion and elaborated offering of products of religious tourism. It seems that this form of tourism is not emphasized strongly enough in regional and local development strategies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
71--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bernat, S., and M. Flaga. 2012. Sacrum w krajobrazie. Materiały XV Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Roztocze 25-27 września 2012. Lublin: Polihymnia.
 • Brzezinska-Wójcik, T., and E. Skowronek. 2009. "Potencjal turystyczny Roztocza Tomaszowskiego na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej Krasnobród." Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia no. 64 (1):171-199. doi: 10.2478/v10066-008-0026-5.
 • Flaga, M. 2011. "Turystyka." In Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, edited by W. Janicki. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Górak, J. 1990. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny. Zamość: Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • Jackowski, A. 1999. Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon. Kraków: "Znak".
 • Jusiak, R. 2006. Radecznica. Ośrodek życia religijnego i społeczno-kulturowego. Kalwaria Zebrzydowska-Kraków: Wydawnictwo OO. Bernardynów "Calvarianum".
 • Kaczorowski, B., A. Opoka, P. Pierściński, and S. Tarasow. 1998. Zabytki architektury polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim. Cele i główne kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji. 2008. Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
 • Kurek, W., and M. Mika. 2007. "Turystyka jako przedmiot badań naukowych." In Turystyka, edited by W. Kurek, 11-49. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lijewski, T., B. Mikułowski, and J. Wyrzykowski. 2008. Geografia turystyki Polski. 5thed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Lokalny program rewitalizacji miasta Szczebrzeszyn. 2005. Lublin: EKO-GEO Consulting Marek Biłyk.
 • Majewska, I., T. Telniuk, and R. Broma. 2008. Audyt turystyczny województwa lubelskiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
 • Majka-Smuszkiewicz, A., M. Grykałowska, and K. Białek. 2005. Plan rozwoju lokalnego dla Gminy Zwierzyniec. Zwierzyniec: "EKO-GEO" Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • Myna, A. 2011. "Infrastruktura techniczna." In Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, edited by W. Janicki, 197-212. Lublin: Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia.
 • Parnicka, U. 2006. "Atrakcyjność Krasnobrodu dla potrzeb turystyki wypoczynkowej i aktywnej." In Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza, edited by A. Świeca and K. Kałamucki, 191-193. Lublin: Kartpol.
 • Pawłowski, A. 2000. Roztocze, Puszcza Solska, Lasy Janowskie i Wyżyna Wołyńska (część polska ). Przewodnik turystyczny. 2nd extended ed. Warszawa: Wydawnictwo Stanisław Kryciński.
 • Polski, J., and A. Polska. 2008. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Krasnobród do 2020 r. Aktualizacja. Krasnobród: Urząd Miejski, Krasnobród.
 • Pytka, P. 2006. "Święte źródła w polskim krajobrazie kulturowym." In Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona, edited by W. Wołoszyn, 451-456. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska UMCS; Kartpol.
 • Rolska-Boruch, I. 2002. Z przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków województwa lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium".
 • Skowronek, E. 2004. "Krajobraz kulturowy Roztocza." In Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, edited by R. Dobrowolski and S. Terpiłowski, 125-134. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sochacka, E. 2011. Turystyka w województwie lubelskim w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Strategia rozwoju Gminy Radecznica na lata 2008-2015. 2008. Radecznica: EuroCompass Biuro Doradztwa Europejskiego.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Józefów na lata 2007-2015. 2007. Józefów: Urząd Miejski w Józefowie.
 • Szczęsna, J., and L. Gawrysiak. 2009. "Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny elementem potencjalu turystycznego regionu." Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia no. 64 (1):37-52. doi: 10.2478/v10066-008-0017-6.
 • Tyrka, Z., J. Rodzik, Z. Wiślińska, and A. Wiśliński. 1998. Krasnobród. Mała monografia miasta. Lublin: Mała Pracownia Geograficzna.
 • Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania województwa lubelskiego. Uwarunkowania zewnętrzne. Synteza. 2009. Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.