PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 4 | 91--102
Tytuł artykułu

The Concept of Construction of Hybrid Constructed Wetland for Wastewater Treatment in Roztocze National Park

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koncepcja budowy hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Roztoczański Park Narodowy (RPN) jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został powołany w 1974 roku w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza oraz udostępniania obszaru Parku dla nauki, edukacji i turystyki. Dbając o środowisko Park w swojej dzielności usunął pokrycia azbestowe, wykonuje termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przez instalację na dachach obiektów panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, w kotłowniach zaś montowane są piece na biomasę. W działania te wpisuje się również stosowanie innowacyjnych technologii w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, związanych np. z odzyskiwaniem wody opadowej do mycia samochodów oraz budowa hydrofitowych oczyszczalni ścieków. RPN od wielu lat upowszechnia wiedzę na temat metod, jakie należy stosować aby jak najefektywniej dbać o środowisko przyrodnicze. Do tego typu metod można zaliczyć technologię oczyszczania ścieków przy zastosowaniu systemów hydrofitowych. Z dotychczasowych badań wynika, że obiekty tego typu zapewniają wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń i dają pełną gwarancję uzyskania wysokiego efektu ekologicznego przy niskich kosztach eksploatacji, dzięki czemu mogą być stosowane w celu ochrony środowiska wodnego na terenach chronionych i cennych krajobrazowo. W pracy przedstawiono koncepcję rozwiązania problemów gospodarki ściekowej przy zastosowaniu hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków w 3 osadach leśnych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaletami proponowanych oczyszczalni są łatwa i prosta obsługa, duża odporność na nierównomierny dopływ ścieków oraz bardzo niski koszt eksploatacji w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Naturalny wygląd oczyszczalni hydrofitowych umożliwia ich łatwe wkomponowanie w istniejący krajobraz. (abstrakt oryginalny)
EN
Roztocze National Park (RNP) is one of 23 national parks in Poland. It was created in 1974 both to protect the natural and cultural heritage as well as to share the park area for science, education and tourism. In caring for the environment, the park removed asbestos coverage, performs thermo-modernization using renewable energy sources by the installation of solar panels and photovoltaic cells on the roofs of buildings, and pellet stoves are installed in boiler rooms. Part of these actions includes the application of innovative technologies for water and wastewater, related to e.g. recovery of rainwater for washing cars and the construction of wastewater treatment wetlands. RNP has been spreading for many years the knowledge about the methods used to most effectively care for the natural environment. Constructed wetland (CW) technology could be one of such methods. The current research shows that facilities working in CW technology provide high pollutant removal and full guarantee of high ecological impact with low operating cost, so they can be used to protect the aquatic environment in protected areas and valuable landscapes. The paper presents a concept of solving the problems of wastewater treatment by means of using hybrid constructed wetland in three villages in the forest of Roztocze National Park. The advantages of the proposed technology are easy and simple operation, high resistance to irregular supply of water treatment and very low operating costs compared to conventional solutions. The natural look of CWs allows easy incorporation into the existing landscape. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
91--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • Bartoszewski, S., and Z. Michalczyk. 2012. "Roztoczański Park Narodowy." In Wody w parkach narodowych Polski, edited by R. Bogdanowicz, P. Jokiel and J. Pociask-Karteczka, 264-279. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bauman-Kaszubska, H., and M. Sikorski. 2011. "Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów ściekowych pochodzących z małych oczyszczalni ścieków w powiecie płockim." Inżynieria Ekologiczna (25):20-29.
 • Bergier, T. 2003. "Mechanizmy usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach hydrobotanicznych." Inżynieria Środowiska/Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie no. 8 (2):237-249.
 • Bus, A., and A. Karczmarczyk. 2014. "Charakterystyka skały wapienno-krzemionkowej opoki w aspekcie jej wykorzystania jako materiału reaktywnego do usuwania fosforu z wód i ścieków." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2):227-238.
 • Chmielowski, K., and P. Bugajski. 2008. "Efektywność usuwania zanieczyszczeń w osadnikach gnilnych typu "Duofilter"." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (5):41-49.
 • Czyżyk, F., K. Pulikowski, M. Strzelczyk, and K. Pawęska. 2012. "Efektywność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych i glebowo-roślinnych." Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie no. 12 (4):97-108.
 • Gajewska, M., and H. Obarska-Pempkowiak. 2009. "20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce." Rocznik Ochrona Środowiska no. 11:875-888.
 • Gajewska, M., and H. Obarska-Pempkowiak. 2011. "Efficiency of Pollutant Removal by Five Multistage Constructed Wetlands in a Temperate Climate." Environment Protection Engineering no. 37 (3):27-36.
 • Gajewska, M., E. Wojciechowska, and H. Obarska-Pempkowiak. 2014. "Najnowsze doświadczenia i aplikacje metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej." Gaz, Woda i Technika Sanitarna (7):264-268.
 • Gizińska, M., K. Jóźwiakowski, A. Pytka, and M. Marzec. 2013. "Wstępne badania nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej." Gaz, Woda i Technika Sanitarna (2):47-50.
 • Heidrich, Z., and G. Stańko. 2007. Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Warszawa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki.
 • Jaszczynski, J., A. Sapek, and S. Chrzanowski. 2006. "Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego." Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie no. 6 (2):129-142.
 • Jóźwiakowski, K. 2006. "Próba zwiększenia skuteczności usuwania fosforu w modelu oczyszczalni ścieków." Inżynieria Rolnicza no. 10 (5):249-256.
 • Jóźwiakowski, K. 2008. "Skuteczność funkcjonowania oraz zalety i wady trzcinowych oczyszczalni ścieków." Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (532):111-119.
 • Jóźwiakowski, K. 2012. "Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach. Rozprawa habilitacyjna." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (1):1-232.
 • Jóźwiakowski, K., Z. Mucha, A. Generowicz, S. Baran, and J. Bielińska. [forthcoming]. "The Use of Multi-Criteria Analysis for Selection of Technology for a Household Sewage Treatment Plant following the Idea of Sustainable Development." Archives of Environmental Protection.
 • Jucherski, A., and A. Walczowski. 2012. "Wpływ wybranych makrofitów na skuteczność oczyszczania ścieków w stokowych złożach filtracyjnych gruntowo-roślinnych." Problemy Inżynierii Rolniczej no. 20 (1):115-124.
 • Karczmarczyk, A. 2013. "Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej." Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska no. 22 (3):311-322.
 • Malej, J. 2000. "Wybrane problemy przeróbki osadów ściekowych." Rocznik Ochrona Środowiska no. 2:39-69.
 • Mazurkiewicz, J., and M. Pawlak. 2009. "Rozwiązania techniczne systemów rozsączania ścieków w przydomowych oczyszczalniach." Instal (12):61-66.
 • Nilsson, C., R. Lakshmanan, G. Renman, and G.K. Rajarao. 2013. "Efficacy of Reactive Mineral-Based Sorbents for Phosphate, Bacteria, Nitrogen and TOC Removal - Column Experiment in Recirculation Batch Mode." Water Research no. 47 (14):5165-5175. doi: 10.1016/j.watres.2013.05.056.
 • Obarska-Pempkowiak, H., M. Gajewska, and E. Wojciechowska. 2012. "Zastosowanie hydrofitowej metody oczyszczania ścieków na świecie i w Polsce." Gaz, Woda i Technika Sanitarna (2):87-91.
 • Pawęska, K., K. Pulikowski, M. Strzelczyk, and A. Rajmund. 2011. "Osadnik gnilny - podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków." Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (10):43-53.
 • Reszel, R., and T. Grądziel. 2013. Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy.
 • Rossa, L., and M. Sikorski. 2006. "Odpływ wybranych substancji z obszarów zabudowy wiejskiej." Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie no. 6 (1):335-347.
 • Tomczuk, B., and D. Ochrymiuk. 2012. "Ocena efektywności gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na podstawie wyników rocznego projektu badawczego." Inżynieria Ekologiczna (28):57-67.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.