PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 (56) | 137--163
Tytuł artykułu

Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym

Warianty tytułu
The Logics of Safety in the Cooperative Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przesłanką do przygotowania tego opracowania były wyniki badań jakościowych narracji dotyczących sektora spółdzielczego i ujęcia ich w ramy analiz instytucjonalizmu organizacyjnego, aby naświetlić różnorodność pojmowania kategorii bezpieczeństwa. W szczególności chodzi o egzemplifikację zróżnicowania pojmowania kategorii bezpieczeństwa przez różne światy społeczne, w tym prezesów i pracowników banków spółdzielczych, nadzorców i regulatorów rynku bankowego, wreszcie ekspertów. (fragment tekstu)
EN
In the research perspective focusing on organizational institutionalism, the concept of institutional logics is adopted. Taking into account the existing achievements and knowledge in the defined area of study, the analysis was focused on the process of creating safety in the financial sector. The key point was to draw attention to capturing the sense of safety from the perspective of a member of the organization, functioning in complex social and organizational structures. The main goal was a comprehensive description and understanding of the process of creating safety. The main results are: identification of a constellation of three institutional logics in the cooperative banks organizational field (banking logic, cooperative and regulatory logics), building a model of changes in the field of cooperative banks in Poland, by means of a combination of micro and macro analysis. On a level of management practices, the research is the starting point for in-depth analysis of the symbols and language as carriers of values and meaning in financial institutions not previously mentioned in Polish publications. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
137--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bäcker R., Czym jest teoria w politologii ? O znaczeniu kategorii typu idealnego, Wydział, Poznań 2010, http://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Backer%20- -%20referat.pdf
 • Battilana J., Dorado S., Building sustainable hybrid organizations: the case of commercial microfinance organizations, 53, 1419-1440 (2010).
 • Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, "Bezpieczny Bank" 2013, nr 4 (53).
 • Bryniarska T.I., Polska spółdzielczość kredytowa na rynkach konkurentów i kooperantów (ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości kredytowej na Opolszczyźnie), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Opole 1999.
 • Capiga M., Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego banku - na przykładzie polskich regulacji prawnych, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 3 (45).
 • Chmielewski P., Homo agens: instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • Corvellec H., Stories of achievements: narrative features of organizational performance. Transaction Publishers, 1997.
 • Czarniawska-Joerges B., Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity. University of Chicago Press, 1997.
 • Dembiński P, Finanse po zawale: od euforii finansowej do gospodarczego ładu, tłum. Ł. Komuda, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • "EBC: Stabilność finansowa", https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index. pl.html (dostęp: 10.11.2014).
 • Glynn M.A., Beyond Constraint: How Institutions Enable Identities, [w:] R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin (red.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE Publications Ltd, 2008.
 • Golik D., Wpływ integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spółdzielczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 762(2008).
 • Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Greenwood R.,. Suddaby R, Hinings C.R., Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields, "The Academy of Management Journal" 45, nr 1 (luty 2002 r.).
 • Greenwood R., Suddaby R., Institutional Entrepreneurship in Mature Fields: The Big Five Accounting Firms, "Academy of Management Journal" 49, nr 1 (luty 2006 r.).
 • Greenwood R., Sahlin-Andersson K., Oliver C., Suddaby R., The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE, 2008.
 • Guerreiro M.S., Rodrigues L.L., Craig R., Voluntary adoption of International Financial Reporting Standards by large unlisted companies in Portugal - Institutional logics and strategic responses, "Accounting, Organizations & Society" 37, nr 7 (2012).
 • Hatch M.J., Zilber T., Conversation at the Border Between Organizational Culture Theory and Institutional Theory, "Journal of Management Inquiry" 21, nr 1 (styczeń 2012 r.).
 • "Informator Bankowości Spółdzielczej - Komitet Obrony Polskiej Bankowości Spółdzielczej", 2012. http://www.ibs.edu.pl/content/view/5548/28/ (dostęp: 10.10.2012).
 • Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych: perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Jurkowska A., Nadzór i kontrola w instytucjach finansowych, [w:] A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Finanse, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Khavul S., Chavez H., Bruton G.D., When institutional change outruns the change agent: The contested terrain of entrepreneurial microfinance for those in poverty, "Journal of Business Venturing" 28, nr 1 (styczeń 2013 r.).
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kosik B., Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie udzielania pomocy bankom spółdzielczym - dotychczasowe rezultaty i doświadczenia oraz wnioski realizacyjne do dalszej działalności Funduszu, "Bezpieczny Bank" 2000, nr 2-3 (9-10).
 • Kostova T., Roth K., Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relational Effects, "Academy of Management Journal" 45, nr 1 (luty 2002 r.).
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., Rola i funkcje lokalnych instytucji kredytowych w Polsce w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Flejterski, A. Gospodarowicz (red.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, ZBP Warszawa 2014.
 • Kwaśniak W., Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, http://www.knf.gov.pl/Images/Pozadane_kierunki_zmian_modelu%20funkcjonowania_bankowosci_spoldzielczej_17_09_2012_tcm75-31843.pdf (dostęp: 12.09.2012).
 • Kwaśniak W, Ryzyko regulacyjne banków spółdzielczych wynikające z Dyrektywy CRD IV - prezentacja W. Kwaśniak, http://www.bs.net.pl/?dzial=00108&strona=02426 (dostęp: 12.03.2012).
 • Kwaśnicki W., O matematyzacji ekonomii, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 • Lounsbury M., Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance, "Academy of Management Journal" 45, nr 1 (luty 2002 r.).
 • Lounsbury M., A tale of two cities: competing logics and practice variation in the professionalizing of mutual funds, "Academy of Management Journal" 50, nr 2 (kwiecień 2007 r.).
 • Ławrynowicz M., Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce. Ujęcie instytucjonalne, Poltext, Warszawa 2013.
 • Marquis C., Lounsbury M., Vive La Resistance: Competing Logics And The Consolidation Of U.S. Community Banking, "Academy of Management Journal" 50, nr 4 (2007).
 • Miklaszewska E., Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru. Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Ocasio W., Djelic M.-L., Thornton PH., Sub-theme 44: Advancing the Institutional Logics Perspective, Montreal 2013, http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/main. jart?rel = de&reserve-mode = active&content-id = 1334581167609&subtheme_ id=1319359693343.
 • Pache A.-C., Santos F., When Worlds Collide: The Internal Dynamics of Organizational Responses, "Academy of Management Review" 35, nr 3 (lipiec 2010 r.).
 • Pawłowicz L., Wierzba R., Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, "Banki i Kredyt" 2007, nr 8-9.
 • Pruski J., Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku - doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski, zaprezentowano na seminarium BRE Bank CASE, Warszawa, 25 luty 2013, http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/ prezentacja_jpruski.pdf
 • Pruski J., "Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych | BFG". 2012. http://www. bfg.pl/strefa-dokumentow/uwarunkowania-rozwoju-bankow-spoldzieczych (dostęp: 10.10.2014).
 • Rao H., Monin P, Durand R., Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy, "American Journal of Sociology" 108, nr 4 (styczeń 2003 r.).
 • Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 • Rostowski J., Trzeba utrzymać dorobek bankowości spółdzielczej w świetle CRD IV, http://www.bs.net.pl/?dzial=00002&news=38866 (dostęp: 14.02.2013).
 • Scott W.R., Institutions and Organizations: Ideas and Interests, SAGE Publications, 2008.
 • Strumiński G., Twardowski D., Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006, http://www.knf.gov.pl/Images/bankispoldzielcze_tcm75-4775. pdf
 • Suddaby R., Cooper D.J., Greenwood R., Transnational regulation of professional services: Governance dynamics of field level organizational change, "Accounting, Organizations and Society" 32, nr 4-5 (maj 2007 r.).
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 • Thornton IP, Markets from Culture: Institutional Logics and Organizational Decisions in Higher Education Publishing, Stanford University Press, 2004.
 • Thornton EH., Ocasio W, Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958-1990, "American Journal of Sociology" 105, nr 3 (listopad 1999 r.).
 • Thornton EH., Ocasio W, Lounsbury M., The Institutional Logics Perspective: A New Approach to Culture, Structure and Process, Oxford University Press, USA 2012.
 • Westphal J.D., Zajac E.J., Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Programs, "Administrative Science Quarterly" 46, nr 2 (czerwiec 2001 r.).
 • Wierzba R., System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego. Doświadczenia francuskie, "Bezpieczny Bank" 2005, nr 1 (26).
 • Żurawik B., Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych, "Zarządzanie i Finanse" 2012, 2, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.