PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 2 Majdan 2014 : Ukraina na rozdrożu | 57--76
Tytuł artykułu

Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm

Warianty tytułu
Ukrainian Revolutions and Parliamentarism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydarzenia, jakie miały miejsce na przełomie 2013/2014 roku na Ukrainie, związane z kolejną polityczną rewolucją, w konsekwencji doprowadziły do ponownego zwrotu ukraińskiego systemu politycznego w stronę parlamentarnej formy rządów. Obserwatorom ukraińskiej sceny politycznej wydawać się może, iż ten model funkcjonowania systemu politycznego już wcześniej (w latach 2006-2010) nie zdał egzaminu na Ukrainie i bezskuteczne jest ponowne sięganie do mechanizmów, które doprowadziły do rozregulowania ukraińskiej sceny politycznej i nie kojarzą się pozytywnie ukraińskim politykom. Czy zatem parlamentarna forma sprawowania rządów może być już ostatecznie wykreślona z ukraińskiego systemu politycznego? Czy ta specyficzna forma rządów, obecna w większości demokratycznych państw Europy, jest zbyt "trudna" i skomplikowana dla ukraińskich elit? Jeśli tak, to dlaczego po raz kolejny ukraińskie władze zdecydowały się na przyjęcie tego rozwiązania. Czy jest to objaw słabości ukraińskiego państwa, próba wykorzystania zmiany reżimu do celów politycznych czy też w dalszym ciągu ewolucyjny proces kształtowania się ukraińskiego systemu politycznego? (fragment tekstu)
EN
The revolution in the Ukraine in 2014 brought about transformation of the political system in the direction of the parliamentary form of government. The issues associated with the process of the formation of the political system are not only the problem of Ukraine. In the first period of the independence of Ukraine, defining the desired shape of the political system was the priority. During the works on passing of a new constitution, the possibility of inserting a model of the parliamentary republic was being considered. However, the constitution of Ukraine from 1996 implemented a model closest to the solutions of a presidential parliamentary republic. The conversion from the presidential parliamentary republic into a parliamentary presidential republic in 2006 was characterized by enhancing the position of the government, in particular of the prime minister, at the cost of a distinct limitation of the powers of the President. It quickly became one of the causes of more and more frequent conflicts within that triangle of power. Current attempts to change the political regime for a parliamentary system were made in a context of a political crisis. In case of Ukraine, the change of the political system will not bring the nation any solution of the fundamental issues with which Ukraine has struggled with. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
 • Baluk W., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, [w:] B. J. Albin, W. Baluk (red.), Europa Wschodnia. Dekada transformacji. Białoruś, Wrocław 2004, s. 275.
 • Baluk W., Transformacja systemu politycznego Ukrainy, Mołdawii i Ukrainy, [w:] T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, Lublin 2009, s. 28-29.
 • Baluk W., Czajowski A. (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007.
 • Donaj Ł., Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", 2012, nr 3, s. 204-206.
 • Fedorowicz K., Polska i Białoruś - trudne sąsiedztwo. Polityka "krytycznego dialogu" wobec autorytarnej Białorusi, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", 2012, nr 3, s. 171-172.
 • Fedorowicz K., Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, t. VII, Warszawa 2012, s. 35-70.
 • Fedorowicz K., System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy, "Przegląd Politologiczny", 2012, nr 2, s. 129.
 • Fedorowicz K., Uwarunkowania wewnętrzne państw Azji Centralnej, [w:] T. Stępniewski (red.), Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, Lublin-Warszawa 2012, s. 37-48.
 • Herbut R., Baluk W. (red.), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010.
 • Hurska L., System polityczny Ukrainy, [w:] M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007, s. 88-90.
 • Kapuśniak T., Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008.
 • Kapuśniak T., Słowikowski M., Mołdawia - rara avis in terris? Charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych, Lublin-Łódź 2009.
 • Lang J., Postępujący kryzys w Kirgistanie - w stronę państwa upadłego, OSW, "Analizy", http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-06-12/postepujacy- kryzys-w-kirgistanie-w-strone-panstwa-upadlego (dostęp: 29.08.2014).
 • Makowski Ł., Kształtowanie się systemu politycznego Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w dobie trzeciej fali demokratyzacji, Toruń 2010.
 • Matusiak M., Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją, OSW, "Punkt Widzenia", nr 29, Warszawa 2012, s. 34-36.
 • Olszański T. A., Sąd Konstytucyjny przywraca system prezydencki na Ukrainie, OSW, "Analizy", http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/ 2010-10-06/sad-konstytucyjny-przywraca-system-prezydencki-na- -ukrainie (dostęp: 29.04.2014).
 • Olszański T. A., Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003.
 • Poczobut A., System Białoruś, Gliwice 2013.
 • Solak J., Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar "zamrożonego konfliktu" o Naddniestrze, Toruń 2009.
 • W co gra Ukraina? Z Mykołą Riabczukiem rozmawia Filip Memches, "Aspen Review", 2012, nr 1, s. 53.
 • Wilson A., Ukraińcy, Warszawa 2002.
 • Zieliński J., Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000.
 • Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 • Дорошкo M., Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянськогo просторy, Київ 2012.
 • Карбалевич В. И., Национально-государственные интересы Республики Беларусь: эволюция представлений в исторической ретроспекти- ве, [w:] Л. Ф. Заико (ред.), Национально-государственные интересы Республики Беларусь, Минск 1999, s. 70-72.
 • Касьянов Г., Україна 1991-2007. Hариси новітньoї історії, Київ 2008.
 • Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141), http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр (dostęp: 15.09.2014).
 • Про відновлення дії окремих положень Конституції України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.143), http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/742-18 (dostęp: 15.09.2014).
 • Рудич Ф., Політична система та інститути громадянського суспільствa в сучасній Україні, Київ 2008.
 • Снапкоускi У., Беларуска-польскiя адносiны (1990-2003 гг.), [w:] A. Эбер- хардт, У. Улаховiч (ред.), Беларусь i Польшча, Варшава 2003, s. 119-121.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.