PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 99 | 47--60
Tytuł artykułu

Wpływ dopłat bezpośrednich na inwestycje w indywidualnych gospodarstwach rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Direct Payments for Investments in Individual Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie wielkości inwestycji rzeczowych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w zależności od poziomu dopłat bezpośrednich i powierzchni UR, typu rolniczego oraz wielkości ekonomicznej. Dobór gospodarstw do badań był celowy. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolnicze z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network) - europejskim systemie zbierania danych z gospodarstw rolniczych, prowadzące rachunkowość rolną pod nadzorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). (fragment tekstu)
EN
The paper presented the impact of direct payments on the investing activity in the agricultural holdings. The research included individual agricultural holdings (located in Silesian Voivodeship), participating in the EU-FADN. The research period covered the years 2005-2008. It was shown that the direct payments resulted in the increase in the value of investments in farms, especially in those which were the largest beneficiaries of the area payments. Although the annual growth of direct payments was observed, there was not any clear relationship between the amount of subsidies, and the rising level of investments in farms. The largest investments were carried out in the group of large farms, both in terms of the area and the economic size. Production capacity of those holdings allowed their owners to commit more cash to achieve this goal than they had done before. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R.: Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 1, 2010.
 • BOCIAN M., MALANOWSKA B.: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2008 r. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • CZUBAK W.: Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2008.
 • KISIEL R., BABUCHOWSKA K., MARKS-BIELSKA R.: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.
 • KOWALSKI A. (red.): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • KOWALSKI A. (red.): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarski żywnościowej w 2009 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • KUSZ D.: Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 1, 2007.
 • KUSZ D.: Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, 2008a.
 • KUSZ D.: Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, 2008b.
 • KUSZ D.: Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 67, 2008c.
 • MARKS-BIELSKA R., BABUCHOWSKA K.: Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, 2009.
 • MIKOŁAJCZYK J.: Wyniki ekonomiczne a nakłady inwestycyjne w indywidualnych gospodarstwach rolnych uczestniczących w polskim FADN w zależności od typu rolniczego. Problemy Rolnictwa Światowego, t.10 (XXV), z. 1, 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym [Dz.U. 2004 r. Nr 10, poz. 91].
 • SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych [Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40].
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej [Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217].
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20].
 • Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej [Dz.U. z 2008 r. Nr 44, poz. 262; Tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.