PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów | 311--320
Tytuł artykułu

Współpraca transgraniczna w kontekście integracji europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z "otwarciem granic" nasiliły się procesy integracji oraz nabrały nowego znaczenia procesy globalizacji. W tym kontekście słowo "granica" ma szczególne znaczenie. W geografii granica jest oceniana pod względem spełnianych przez siebie funkcji i utożsamiana jedynie linią oddzielającą terytorium jednego państwa od innych. W naukach politycznych granica, pewna dziedzina stosunków międzynarodowych, stanowi podstawę do badania funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Jednak częściej politolodzy podejmują się analizy współpracy, wymiany ponadnarodowej i ich wpływu na funkcjonowanie państwa. Tym samym w naukach politycznych i ekonomicznych coraz rzadziej granica jest rozumiana jako element oddzielający jedno terytorium od drugiego na rzecz wpływu prowadzonej polityki, odnoszącej się w szczególności do współpracy transnarodowej, współpracy międzyregionalnej, integracji europejskiej czy stworzenia wspólnego systemu prawnego. Stopniowe zacieranie się granic pozwala więc w sposób bezpośredni zaobserwować zachodzące zmiany polityczne i społeczne. (...) Szczególnym rodzajem współpracy terytorialnej jest współpraca transgraniczna definiowana jako każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna po akcesji do UE, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Duran P., Le partenariat dans la gestion des fonds striiturels: la situation française. "Pôle Sud" 1998, No. 8.
 • Grosse T.: Cele i zasady polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnymi. http://www.miT.gov.pl/rozwoj regionalny/poziom_regionalny/ekspertyzy/Doeunii: nts/Grosse_ekspertyza_Ccle%20i_zasady_MRR_02042009 1 .pdf.
 • Harguindéguy J-B., La frontiere en Europe: un territoire? Coopération transfrontaliere franco-espagnole, "L'Harmattan", Paryż 2007.
 • Keating M., The Politics of European Union Regional Policy, "Journal of European Public Policy" 1994, Vol. 3, No. 1.
 • Perkmann M., Construction of New Territorial Scales: A Framework and Case Study, the EUREGIO Cross-border Region, "Regional Studies" 2006, No. 40.
 • Perkmann M., Cross-border Regions in Europe. Significance and Drivers of Cross-border Cooperation, "European Urban and Regional Studies" 2003, No. 10 (2).
 • Proniewski M., Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - Białoruś - możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna, Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa 2008.
 • Współpraca transgraniczna w Europie, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroi" ASSETS_14-19.pdf.
 • Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych z dnia 19 listopada 1981 r. wydana przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AGEG), zmieniona w dniu 1 grudnia 1995 r.
 • Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi sporządzona dnia 21 maja 1980 r. w Madrycie (ratyfikowana przez Polskę w kwietniu 1993 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.