PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 Innowacje w transporcie.Organizacja i zarządzanie | 67--78
Tytuł artykułu

Miasto jako podmiot polityki transportowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A City as a Subject of Transportation Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontekst polityki transportowej miasta Podmioty polityki transportowej to organy i instytucje, których zadaniem jest praktyczne ustalanie celów polityki transportowej i ich realizacja . Struktura oddziaływania podmiotów polityki transportowej na system transportowy ma charakter hierarchiczny, bowiem kreowana jest współcześnie na poziomach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wobec tego lokalny wymiar polityki transportowej należy umieścić w kontekście podmiotów funkcjonujących na wyższym poziomie tej hierarchii. Kontekst europejski polityki transportowej miasta tworzy wspólnotowa polityka transportowa. Oficjalną polityką transportową Unii Europejskiej jest Biała Księga Polityki Transportowej z 2001 roku oraz dokumenty i decyzje, które na jej podstawie są podejmowane. W roku 2006 dokonany został przegląd europejskiej polityki transportowej . W dokumencie uznano, że polityka zrównoważonego transportu UE zmierza do tego, aby systemy transportowe spełniały ekonomiczne, społeczne i środowiskowe potrzeby społeczeństwa. Cele polityki transportowej UE pozostają zatem stałe w czasie, jednak jej ogólny kontekst ulega ewolucji. W szczególności chodzi o zamiar zwiększenia ingerencji w zakresie pomocy w realizacji przez miasta zrównoważonej polityki transportowej. Efektem tych zamierzeń jest poddanie pod dyskusję Zielonej Księgi z 2007 roku, dotyczącej mobilności w miastach . Dokument ten formułuje liczne pytania problemowe dotyczące funkcjonowania transportu w miastach oraz proponuje ogólne narzędzia poprawy. Dostrzega się w nim także konieczność wsparcia miast w realizacji zrównoważonego transportu z poziomu wspólnotowego i krajowego, bowiem problemy związane z negatywnymi skutkami rozwoju transportu najsilniej wpływają na ich funkcjonowanie. Pogarsza to warunki życia mieszkańców miast oraz obniża konkurencyjność Europy, co jest sprzeczne z zamierzeniami strategii lizbońskiej.(fragment tekstu)
EN
Currently, new subjects of the transportation policy are emerging in Poland. These are large cities which face increasing congestions and are forced to restructure and readdress their approach to the development of the municipal public transportation system. This causes changes in the countrywide structures of these entities, which can be modelled using structures well known to the systems theory such as aggregate, interactive and functional structures. Within such an approach, the changing relationships between the local subjects (the cities) and the subjects of regional and national transportation policies can be described and modelled. This type of a problem tends to appear in particular in the case of the emerging agglomeration processes. A transportation system of each city undoubtedly influences the functioning of the city organism and stimulates a need for optimization. In case of the existent agglomeration processes however, the needs to implement the exogenic transportation functions on the outskirts of the agglomerating entities appear. This creates a space for potential conflicts within the process of forming of the metropolitan functions. Other formulae - for example for the definition of spatial availability should be created, which should consider not only the autonomous area being a subject of the transportation policy of a given city. Each new formula though, causes a need to create new relations in the areas of economy, organization and often law. All these new innovative relationships between the subjects of the transportation policy of the cities entering the agglomeration project should be additionally correlated with the regional transportation policy and the entity responsible for its shaping. This kind of situation takes place for example in the Upper Silesian region.(author's abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grzywacz W., Metodyka polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 1995.
 • Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, WNUS, Szczecin 1998.
 • Grzywacz W., Polityka transportowa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1992.
 • Grzywacz W., Społeczno-gospodarcze problemy ekonomii i polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 1996.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Janecki R., Krawiec S., Cele zrównoważonego rozwoju w projekcie polityki transportowej Katowic, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 7-8.
 • Janecki R., Krawiec S., Transportowe aspekty procesu metropolizacji konurbacji górnośląskiej, [w:] Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. J. Woch, R. Janecki, G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G., The Directions of Development of the Transportation System of the Metropolitan Area of Upper Silesia until 2030, Proceedings of the 6th International Scientific Conference TRANBALTICA 2009, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania 2009.
 • Koźlak A., Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 7-8.
 • Krawiec S., Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Rozprawy i Studia nr 462, WNUS, Szczecin 2003.
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997.
 • Sobczyk W., Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 • Spiekerman K., Neubauer J., European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio, Stockholm 2002.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2005.
 • Taylor Z., Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999.
 • Tomanek R., Funkcjonowanie transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 • Tomanek R., Janecki R. i inni, Założenia polityki komunikacyjnej Katowic. Raport końcowy, OBR Orghut, Katowice 2008.
 • Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r., Komisja Europejska, Bruksela 2006.
 • White Paper: European Transport Policy for 2010: Time to Decide, European Commission, Bruxelles 2001.
 • Załoga E., Wybrane aspekty współczesnej polityki transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy transportu, WNUS, Szczecin 1999.
 • Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Europejska, Bruksela 2007.
 • Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343571

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.