PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 4 | 213--217
Tytuł artykułu

Polityka ochrony wód w polskim rolnictwie w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Water Protection Policy in Polish Agriculture in the Light of Adjustments to the European Union Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie, w jakim zakresie wdrożono w polskim rolnictwie działania ochrony wód związane z wymogami UE. Polska wyznaczyła najmniejszą (w stosunku do powierzchni kraju) powierzchnię obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia (OSN) wśród państw członkowskich. Ponadto, krajowe rozwiązania związane z przestrzeganiem zasady crosscompliance nie zapewniają właściwej ochrony wód. Politykę w omawianym obszarze interwencji należy ocenić jako nieskuteczną. Ze względu na silną presję rolnictwa na polepszenie stanu wód (w tym w zakresie wpływu na eutrofizację Morza Bałtyckiego) wskazane jest wyznaczenie OSN na znacznie większym terenie niż dotychczas. Należałoby też wprowadzić bardziej restrykcyjne regulacje obowiązujące na tych obszarach oraz w szerszym zakresie wdrożyć instrumenty ekonomiczne, częściowo rekompensujące wzrost kosztów, który obciążyłby rolników. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to describe in what extent Polish authorities implemented water protection measures in agriculture, related to the EU requirements. Poland designated the smallest (relatively to territory of the country) areas as Nutrient Vulnerable Zones (NVZ) among all the Member States. Furthermore, domestic regulations connected with cross-compliance principle do not ensure adequate protection. Water protection policy in Polish agriculture should be assessed as insufficient. Due to the strong agricultural pressure on water quality (including the impact on Baltic Sea eutrophication), it is desirable to designate much larger area of the NVZ. In addition, more restrictive regulations in these areas should be led in. Consequently, there is also a need for wider implementation of economic instruments, which would allow for partial compensation of the costs incurred by farmers. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
213--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bukowski Z. 2012: Gospodarka nawozami naturalnymi w Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego oraz aktach prawa krajowego, [W:] I. Zimoch (red.), Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, PZITS, Poznań, s. 28.
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 31.12.1991.
 • Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat statistical books. 2010: Publication Office of European Union, Luxembourg, s. 249-253.
 • Europe in figures - Eurostat yearbook 2010. 2010: Publication Office of European Union, Luxembourg, s. 460.
 • Ochrona środowiska. 2005: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2012: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Ocena presji rolniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz wskazanie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego. 2011: IUNG-PIB, Puławy, s. 21-32.
 • Ocena wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu. 2007: Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen - Nauki przyrodnicze, Alterra, Wageningen, s. 16.
 • Plan implementacji Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. 2001: MŚ, Warszawa.
 • Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz. U. L 327, 22.12.2000.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa, 173.
 • Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report. 2012: European Union, DG Agri, Brussels.
 • Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.