PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 16 | 25--38
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w świetle współczesnych teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Directions for Tourism Economy Development in Poland in View of Contemporary Theories of Economic Growth and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest zaproponowanie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki turystycznej - ram dla szczegółowych koncepcji, na podstawie przeglądu współczesnych teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego. Dodatkowym celem rozważań jest przedstawienie ogólnych wytycznych dla polityki turystycznej w Polsce wynikających z teorii i koncepcji ekonomicznych podejmujących tematykę wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
The main objective of the hereby article is to suggest major directions of tourism economy development based on the review of contemporary growth and economic development theories constituting framework for detailed concepts. Additional purpose of discussed considerations is to present general guidelines for tourism policy in Poland resulting from economic theories and concepts dealing with problems of growth and social-economic development. The article results from analysis of literature related to economic growth and development, as well as observations and synthesis in the domain of tourism economy development. At present endogenic concepts gain in importance, as compared to neoclassical theories of development, which infl uences changes in tourism economy. One of its developmental directions may become sustainable tourism economy based on knowledge. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 12).
 • N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s. 34-49;
 • E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1998, s. 14-15;
 • Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 16
 • J. Szumilak, Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista" 2001, nr 5, s. 673-685.
 • T. Tokarski, Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju gospodarczego, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 40
 • Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008, s. 8.
 • B. Liberda, E. Maj, Idee i nowoczesny wzrost, www.pte.pl, 22.07.2009
 • M. Woźniak, Wzrost Gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • K. Malaga, O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, s. 12, www.pte.pl,23.07.2009
 • Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 38-40.
 • P. Mason, Tourism impacts, planning and management, Elsevier, Oxford-Burlington 2003, s. 21.
 • P. Shackleford, Sustainable tourism in the post Rio context: principles and programmes, "World Conference on Sustainble Tourism", Lanzarote 1995.
 • W. Alejziak, Geneza i rozwój teorii turystyki, "Folia Turistica" 1998, nr 4, s. 1-21
 • A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 46.
 • M. Jasiński, Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 20, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006, s. 96.
 • M. Derek, Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007, nr 2, s. 112-127.
 • J. Berbekę. J. Berbeka, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach UE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 39-41.
 • Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 41
 • J. Majewski, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa 2008, s. 194.
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007, s. 11.
 • E. Nawrocka, Perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej opartej na wiedzy w regionie na przykładzie województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe nr 3 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 81-91.
 • E. Czarny, J. Miroński, Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 17, SGH, Warszawa 2005, s. 145-166, za: P.R. Krugman, Scale economics, product differentiation and the pattern of trade, "American Economic Review" 1980, Vol. 70, No. 5.
 • J. Eaton, H. Kierzkowski, Oligopolistic competition, product variety and international trade, w: Monopolistic competition and international trade, Oxford University Press, Oxford 1984.
 • G. Gorzelak, Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów, "Ekonomista" 2000, nr 4, s. 737-761
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.