PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 (56) | 129--148
Tytuł artykułu

Obraz państw bloku radzieckiego oraz świata kapitalistycznego na łamach "Przeglądu Sportowego" (1948-1953)

Autorzy
Warianty tytułu
The Image of Countries from the Soviet Bloc and the Capitalist World in "Przegląd Sportowy" (1948-1953)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obraz państw bloku radzieckiego oraz świata kapitalistycznego kreowany w "Przeglądzie Sportowym" stanowił odzwierciedlenie zabiegów podejmowanych w tym okresie przez partyjno- państwową propagandę. W latach 1948-1953 na łamach tego pisma prezentowano dwa odmienne sposoby postrzegania państw wchodzących w skład dwóch rywalizujących ze sobą bloków politycznych. Pozytywne cechy nadawano grupie krajów, które znajdowały się pod radziecką dominacją. Miały one wejść na drogę demokracji, postępu, umożliwienia obywatelom awansu społecznego. W takim wymiarze prezentowano również życie sportowe tych państw. Jako niedościgniony wzorzec stawiano Związek Radziecki. W odmienny sposób przedstawiano świat kapitalistyczny. Uosobieniem wszystkich negatywnych cech miały być Stany Zjednoczone. Sport według amerykańskiego modelu był piętnowany jako dziedzina, w której dąży się do wypracowania zysku nawet kosztem zdrowia zawodników. Ponadto miał być formą przygotowania młodzieży do prowadzenia imperialistycznych wojen.(abstrakt oryginalny)
EN
The image of the Soviet bloc countries and the capitalist world created by "Przegląd Sportowy" in the years 1948-1953 refl ected the attempts undertaken by the party and state propaganda to discredit the achievemets of sports people in the United States (US). In this period of time, the newspaper presented two different ways of perceiving the states which were part of two rival political blocs. Positive features were given to a group of countries that were under Soviet domination. They were on the way to democracy, progress, enabling citizens the social advancement. Sport activity of the countries was also presented in this dimension. While the Soviet Union was perceived as an unprecedented model to follow, the capitalist world was presented in an utterly different way. The United States were the embodiment of all the negative features. Sport in the US was, according to "Przegląd Sportowy", a fi eld in which making a profi t seemed to be the most important criterion, and best results achieved at the expense of players' health. Moreover, it was to become a form of preparing young people to start imperialist war.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie
Bibliografia
 • W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 96-110.
 • R. Habielski, Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009, s. 203.
 • Nasz rekord - 15 lat, "Przegląd Sportowy" [dalej "PS"] 1936, nr 46, s. 1.
 • Przystępujemy do reaktywowania piśmiennictwa sportowego, "PS" 1945, nr 1, s. 1.
 • M. Ordyłowski, Z. Schwarzem, L. Szymański, 50 lat wrocławskiego sportu 1945-1995, Wrocław 2007, s. 25.
 • M. Ordyłowski, L. Szymański, Sport w polityce - polityka w sporcie, "Człowiek i Ruch", 2000, nr 2, s. 16.
 • A. Kozieł, Polityka prasowa w latach 1944-1956 [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, red. D. Rafalska i R. Habielski, Warszawa 2010, s. 123-135.
 • M. Mazur, O człowieku tendencyjnym... Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009, s. 370.
 • Józef Stalin. Skrót życiorysu, "PS" 1949, nr 99, s. 3;
 • Józef Stalin. Skrót życiorysu, "PS" 1949, nr 100, s. 3;
 • Józef Stalin. Skrót życiorysu, "PS" 1949, nr 101, s. 3.
 • Sportowcy polscy przyjmują zobowiązania dla uczczenia rocznicy urodzin Józefa Stalina, "PS" 1949, nr 95, s. 1;
 • Nowe rekordy zapowiada Smoczyk dla uczczenia urodzin J. Stalina, "PS" 1949, nr 99, s. 1;
 • Rosną zobowiązania polskich sportowców dla uczczenia 70 rocznicy urodzin J. Stalina, "PS" 1949, nr 100, s. 3.
 • Podarki PZLA i PZM dla Generalissimusa Stalina, "PS" 1949, nr 100, s. 1;
 • Warszawscy piłkarze do Generalissimusa J. Stalina, "PS" 1949, nr 100, s. 3;
 • Ogólnopolska sztafeta ZMP dla uczczenia 70 urodzin J. Stalina, "PS" 1949, nr 98, s. 1.
 • Sztafeta Gwiaździsta ZMP dla uczczenia 70-lecia urodzin J. Stalina, "PS" 1949, nr 101, s. 1.
 • J. Morawski, Człowiek drogi nam i bliski, "PS" 1949, nr 101, s. 1
 • 21 XII Niech żyje Stalin - chorąży walczącej o pokój ludzkości, "PS" 1950, nr 100, s. 1;
 • W 72-rocznicę urodzin Józefa Stalina, "PS" 1951, nr 107, s. 1;
 • W 73-rocznicę urodzin Józefa Stalina, "PS" 1952, nr 105, s. 1
 • 26 lat minęło od śmierci W.I. Lenina, "PS" 1950, nr 6, s. 1; 21 stycznia - 27 rocznica śmierci Włodzimierza I. Lenina, "PS" 1951, nr 6, s. 1;
 • Uczestnicy mistrzostw w hołdzie Wielkiemu Leninowi, "PS" 1951, nr 16, s. 1;
 • Narciarze 5 narodów u stóp pomnika Włodzimierza Ilicza Lenina, "PS" 1952, nr 6, s. 1;
 • Sportowcy polscy złożyli hołd Wielkiemu Włodzimierzowi Leninowi podczas uroczystości w Poroninie, "PS" 1953, nr 7, s. 1.
 • W 32 rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej, "PS" 1949, nr 89, s. 1;
 • Niech żyje Wielka Socjalistyczna Rewolucji Październikowa, "PS" 1950, nr 88, s. 1;
 • Niech żyje Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. Partia Lenina-Stalina, "PS" 1952, nr 92, s. 1.
 • Sportowcy Krakowa i Gdańska ku czci Wielkiej Rewolucji, "PS" 1949, nr 89, s. 1;
 • Sport radziecki pod znakiem rocznicy Wielkiej Rewolucji, "PS" 1949, nr 91, s. 3.
 • Odznaka stalinowskiej epoki. Gotów do Pracy i Obrony, "PS" 1949, nr 101, s. 3;
 • Nasza sprawa jest słuszna, "PS" 1950, nr 55, s. 1.
 • E. Brzozowski, Nie zapomnimy pobytu w NRD, "PS" 1951, nr 34, s. 3.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Schmeling znów na ringu, "PS" 1951, nr 7, s. 6.
 • Odpowiedzi Józefa Stalina na pytania korespondenta "Prawdy" w sprawie broni atomowej, "PS" 1951, nr 87, s. 1.
 • Czwarta rocznica, "PS" 1949, nr 5, s. 1. Nie zapomnimy nigdy: wspólna walka o wolność, wspólna walka o pokój, "PS" 1953, nr 3, s. 1;
 • Ofensywa wolności, "PS" 1952, nr 5, s. 1.
 • Armia, która zgasiła płomień wojny, "PS" 1950, nr 16, s. 1 i 3.
 • Sportowcy w Armii Radzieckiej, "PS" 1950, nr 16, s. 3;
 • W ósmą rocznicę Stalingradu. Składamy hołd radzieckim bohaterom, "PS" 1951, nr 10, s. 1.
 • W. Orłow, Partyzant, "PS" 1953, nr 16, s. 2.
 • Sportowcy Armii Radzieckiej, "PS", nr 16, 1950, s. 3;
 • Taką drogą kroczy sport radziecki. Przykład, z którego powinniśmy korzystać, "PS" 1949, nr 101, s. 4.
 • ZSRR przodującym krajem świata w rozwoju i osiągnięciach masowej kultury fi zycznej, "PS" 1949, nr 82, s. 6.
 • Na 20 tys. stadionów ZSRR, "PS" 1951, nr 59, s. 4.
 • Z. Dall, Niech żyje sport Związku Radzieckiego. Źródło radości, życia piękna i siły, "PS" 1950, nr 56, s. 3.
 • Sportowcy polscy o sporcie ZSRR, "PS" 1949, nr 89, s. 1.
 • Komsomoł a kultura fi zyczna w ZSRR, "PS" 1949, nr 89, s. 3.
 • Komsomoł wzorem i przykładem w pracy sportowej ZMP, "PS" 1949, nr 92, s. 3;
 • Droga walki i zwycięstw, "PS" 1950, nr 86, s. 1 i 2.
 • W zimie lato - w lecie rower, "PS" 1951, nr 64a, s. 4;
 • Uczymy się na wzorcach radzieckich. Dzienniczek - przyjaciel, "PS" 1951, nr 47, s. 2.
 • Uczymy się na wzorcach radzieckich. Sami zbudowali, "PS" 1951, nr 54, s. 6;
 • Uczymy się na wzorcach radzieckich. Systematycznie planowana robota nad uprzemysłowieniem wsi, "PS" 1951, nr 12, s. 2.
 • Sport w NRD wychowuje nowego człowieka, "PS" 1950, nr 4, s. 3;
 • W. Gołębiewski, Na boiskach NRD rośnie masowy sport budujący nowego człowieka, "PS" 1950, nr 16, s. 3.
 • W twardej, nieustępliwej walce rodzi się nowy sport NRD, "PS" 1950, nr 82, s. 6.
 • Wspaniały rozwój ruchu sportowego w NRD, "PS" 1951, nr 82, s. 1.;
 • W dawnym siedlisku reakcji króluje młodzież NRD, "PS" 1950, nr 7, s. 3;
 • F. Muller, Demokratyczny ruch sportowy NRD rozwija się w nowych, lepszych warunkach, "PS" 1951, nr 46, s. 3.
 • U przyjaciół, "PS" 1951, nr 32, s. 1;
 • O przyjaźń i współpracę ze sportem demokratycznych Niemiec, "PS" 1950, nr 33, s. 6; Na pożegnanie pocałunek przyjaźni. Oczarowani Zakopanem i gościnnością polską narciarze NRD odjechali do Berlina, "PS" 1951, nr 2, s. 1;
 • Witamy przyjaciół z NRD, "PS" 1951, nr 84, s. 1;
 • Z okazji miesiąca przyjaźni niemiecko-polskiej szachiści wyjechali do NRD, "PS" 1952, nr 29, s. 1;
 • W dniach polsko-niemieckiej przyjaźni, "PS" 1952, nr 31, s. 2.
 • Wzruszające przyjęcie piłkarzy polskich w NRD, "PS" 1951, nr 33, s. 1.
 • Berlin zdobyty dla pokoju. Manifestacja 700 tys. młodzieży, "PS" 1950, nr 42, s. 1.
 • E. Osmańczyk, Nowa młodzież niemiecka, "PS" 1950, nr 42, s. 1.
 • Niech żyje pokój! Precz z remilitaryzacją! Oto hasła młodzieży niemieckiej, "PS" 1951, nr 23, s. 2.
 • W. Cepulis, Berliński Zlot Młodych Bojowników Pokoju, "PS" 1951, nr 40, s. 1.
 • Berliński Zlot Młodych bojowników Pokoju, "PS" 1951, nr 62, s. 1.
 • 8 godzin trwała defi lada dwu milionów młodych Niemców, "PS" 1951, nr 64, s. 1.
 • J. Ferenc, Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948-1989, Warszawa 2008.
 • Wyścig jakiego jeszcze nie było. Kolarze 8-miu państw na starcie, "PS" 1948, nr 35, s. 1 i 2.
 • Solidarność kolarzy ze zdobyczą wyścigu W-P-W, "PS" 1948, nr 38, s. 5.
 • Kapiak-Nowaczek-Bukowski, "PS" 1949, nr 34, s. 3;
 • Niech żyje 1 maj. Sportowcy wszystkich narodów łączcie się w walce o pokój, "PS" 1950, nr 33, s. 1;
 • Niech żyje wyścig Trybuny Ludu i Rudeho Prava. Praga-Warszawa trasa przyjaźni i pokoju, "PS" 1951, nr 35, s. 3;
 • Wspaniała defi lada i piękny pokaz w dniu rozpoczęcia Wyścigu, "PS" 1952, nr 35, s. 1.
 • Robotnicze dłonie dźwignęły sport węgierski i obroniły go przed dywersją wroga, "PS" 1950, nr 29, s. 6.
 • Sport w ludowej Albanii, "PS" 1949, nr 88, s. 2;
 • Poznajemy sport ludowej Albanii, "PS" 1948, nr 89, s. 4;
 • Sport ludowych Chin święci rocznicę wyzwolenia, "PS" 1951, nr 85, s. 2;
 • Zawarliśmy przyjaźń na długo. Wspólny wieczór z koszykarzami chińskimi, "PS" 1951, nr 70, s. 3.
 • Sportowcy z Krakowa śpieszą z pomocą dzieciom Korei, "PS", nr 4, 1951, s. 1; Sportowcy stolicy dla dzieci Korei, "PS" 1951, nr 5, s. 1.
 • Sportowcy polscy potępiają nowe zbrodnie imperialistów w Korei, "PS" 1951, nr 26, s. 1.
 • Wzmożoną pracą odpowiadają imperialistom z Bonn sportowcy Kolejarza, "PS" 1952, nr 47, s. 2.
 • Sportowcy Łodzi potępiają imperialistycznych twórców Wehrmachtu, "PS" 1952, nr 7, s. 3.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Made in USA, "PS" 1951, nr 34, s. 5.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Nowy towar piłkarz, "PS" 1951, nr 20, s. 6;
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Tania krew, "PS" 1951, nr 59, s. 2;
 • Za żelazną kurtyną. Rekord przekupstwa, "PS" 1951, nr 102, s. 3.
 • Za żelazną kurtyną. "Cudowne" dzieci, "PS" 1951, nr 64b, s. 2.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Wendy Cochrane Czajkowska, "PS" 1951, nr 19, s. 2.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Sport fabrykantów, "PS" 1951, nr 27, s. 6;
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Cel jest jasny, "PS" 1951, nr 51, s. 3;
 • Za żelazną kurtyną. U nas i u nich, "PS" 1951, nr 62, s. 3.
 • Za żelazną kurtyną, Angielska "fair play" stałą się mitem, "PS" 1951, nr 65, s. 3.
 • Za żelazną kurtyną. Decydująca - do rezultatu, "PS" 1951, nr 82, s. 3.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Rewolwerowy sport, "PS" 1951, nr 17, s. 6;
 • Za żelazną kurtyną. Sensacja na ringu, "PS" 1951, nr 64a, s. 3;
 • Za żelazną kurtyną. Przyjęty zwyczaj, "PS" 1952, nr 105, s. 2.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Tragiczny list z Ameryki odsłania morderstwa na ringach, "PS" 1951, nr 25, s. 1;
 • Za żelazną kurtyną. "Bolo punch", "PS" 1951, nr 66, s. 2;
 • Za żelazną kurtyną. Znów śmierć na ringu, "PS" 1951, nr 10, s. 4.
 • Amerykańscy handlarze boksu moralnymi sprawcami śmierci wielkiego boksera francuskiego Marcela Cerdana, "PS" 1949, nr 103, s. 7.
 • Pod zasłoną pięknych haseł kryje się reakcyjna treść sportu burżuazyjnego, "PS" 1949, nr 95, s. 6.
 • T. Domaniewski, O drodze, która wiedzie w otchłań i o drodze, która ją przecina, "PS" 1952, nr 5, s. 2.
 • T. Domaniewski, O sporcie, który zabija i o tych, którzy walczą o życie, "PS" 1952, nr 4, s. 4.
 • Żelazna kurtyna idzie w górę. Potrzebują zwycięstw, "PS" 1951, nr 31, s. 4.
 • Za żelazną kurtyną. Nożyce się odezwały, "PS" 1953, nr 15, s. 6.
 • M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.