PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 83--143
Tytuł artykułu

Przyczynek do definicji paradygmatycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mamy świadomość, że nasza teraźniejszość jest powiązana bezpośrednimi więzami z przeszłością i przyszłością. Przełom stuleci rozgrywał się i rozgrywa na płaszczyźnie duchowej, na gruncie myślenia, w sferze materializacji nauki i wiedzy, natomiast niemal wcale nie dotknął naszych ciał i moralności, a przecież "zrobił z nas nowe byty" [Teilhard De Chardin, 1990: 180]. Wynikiem tego jest uświadomienie sobie ruchu, który nas spycha, ale i siła wewnętrzna "nabrzmiałych problemów, jakie stawia przed nami praktyka ludzkich dążeń, gdy poddajemy ją refleksji" [Teilhard De Chardin, 1990: 180]. Wydaje się, że weszliśmy w "wiek ryzyka" (N. Luhmann). Jeśli w okresie konstytuowania się źródeł przemian (będących przyczyną naszych obecnych problemów) dominowały oraz działały jako czynnik aktywizujący przede wszystkim niedostatki (np. bieda materialna, niedostatek energii czy ogólnie - niedostateczna władza człowieka nad przyrodą), to obecnie odczuwamy raczej deficyt człowieczeństwa, moralności i duchowości. W pewnym sensie rzec można, że nasze pragnienie siły nie uczyniło nas silniejszymi, lecz raczej w płaszczyźnie fundamentalnych podstaw istnienia pogłębiło naszą bezsiłę. Zbyt gorące pożądanie siły przekształciło się w swego rodzaju bezsiłę. Gdy oglądamy się za siebie w celu zrozumienia wszystkich meandrów drogi, którą kroczymy, widzimy zwłaszcza "intelekt, który od początku krok po kroku próbuje przezwyciężyć otaczającą go iluzję bliskości" [Teilhard De Chardin, 1990: 181]. Pogłębia się w nas poczucie dychotomii egzystencjalnej, które nie chce nas opuścić: jesteśmy w przyrodzie, a przecież ją przewyższamy, chcemy się do niej zbliżyć, a przecież się oddalamy, chcemy ją pojąć i zrozumieć, a przecież tajemnica wszechświata ledwie odsłania nam swój rąbek, lecz się nie ujawnia. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Numer
Strony
83--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • FF PU v Prešove, Slovakia
Bibliografia
 • Adriaanse, H. K. 1992. Husserl jako filosof kultury, FČ, 30, 2.
 • Anaksagoras, W. 1070. Predsokratici a Platon. Antológia z diel filozofov, Epocha, Bratislava.
 • Arbes, J. 1973. Svatý Xaverius. Newtonův mozek, Albatros, Praha.
 • Bacon, F. 1974. Nové organon, Svoboda, Praha.
 • Čapek, K. 1974. Z knihy apokryfov, Slovenský spisovateĺ, Bratislava.
 • Černý, V. 1991. O povaze našu kultury, Atlantis, Brno.
 • Descartes, R. 1970. Úvahy o první filozofii. Svoboda, Praha.
 • Descartes, R. Rozprava o metóde. Pravidla na vedenie rozumu.
 • Dewey, J. 1939. Intelligence in the Modern World. Ed. By Rahner. The Modern Library, New York.
 • Einstein, A.: Jak vidim svět, NLU, Praha 1993.
 • Feyerabend, P. 1988. Against Method, Verso, London-New York.
 • Floss, P. 1987. Proměny vědení, Mladá fronta, Praha.
 • Foucault, M. 1994. Diskurz, autor, genealogie, Svoboda, Praha.
 • Fromm, E. 1993. Budete jako bohové. LN, Praha.
 • Gadamer, H.-G. 1991. Aktualnosť priekrasnogo, Iskusstwo, Moskwa.
 • Gadamer, H.-G. 1992. "Občané dvou světů". W: Člověk v moderních vědách, FÚ ČSAV, Praha.
 • Hegel, G. W. F. 1961. Logika, Bratislava.
 • Hegel, G. W. F. 1961. Logoka, Vydavateĺstvo SAV, Bratislava.
 • Heraklit (Herakleitos). 1970. Z edezu. W: Predsokratici a Platon. Antológia z diel filozofov, Epocha, Bratislava.
 • Hume, D. 1972. Zkoumání lidského rozumu, Svoboda, Praha.
 • Husserl, E. 1972. Krize evropských věd a transcendentálná fenomenologie, ACADEMIA, Praha.
 • Kuznecow, B. G. 1974. Rozum a bytie, Obzor, Bratislava.
 • Lévi-Strauss, L. 1993. Mýtus a význam, Archa, Bratislava.
 • Mołczanow, W.I. 1992. Paradigmy soznanija i struktury soznanija; ŁOGOS, Fiłosofsko-litieraturnyj żurnał, I, nr 3, Moskwa.
 • Neubauer, Z. 1992. Nový Areopag, Křesťanská akademie, Praha.
 • Nietzsche, F. 1993. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálnim, Filozofický časopis (FČ), 41, 1993.
 • Novosád, F. 1993. Max Weber: teória modernity, Filozofia, 48, 8.
 • Novosád, F. 1994. Sociálny poriadok ako zlučiteĺnosť koordinácií, W: Filozofia, 49, nr 10.
 • Novosád, F. 1994. Vysvetĺovanie rukami, IRIS, Bratislava.
 • O budúcnosti ludstva, Pragma, Praha 1992.
 • Parkinson, G. H.R. 1976. Saying and Showing. An Introduction to Wittgenstein`s Tractatus Logico-Philosophicus, The Open University Press, London.
 • Patočka, J. 1968. Předsokratovská filosofie, SPN, Praha.
 • Patočka, J. 1992. Platon a evropa, FČ, 40, 6.
 • Patzig, G. 1994. Aspekty racionality, FČ, 42, 2.
 • Pitagoras, W. 1970. Predsokratici a Platon. Antológia z diel filozofov, Epocha, Bratislava.
 • Rollo, V. 1993. Emocionalita a racionalita. Sociologické nákladatelství SLON, Praha.
 • Rorty, R. 1991. Veda ako solidarita. W: Za zrkadlom moderny, Archa, Bratislava.
 • Russell, B. 1993. Logika, věda, filozofie, společnost, Svoboda, Praha.
 • Sartre, J. P. 1994. Cesty k slobode. Vek rozumu, Slovenský spisovateĺ, Bratislava.
 • Teilhard De Chardin, P. 1990. Vesmír a lidstvo, Vyšehrad, Praha.
 • Whitehead, A. N. 1989. Veda a moderný svet, Pravda, Bratislava.
 • Whitehead, A. N. 1990. Izbrannyje raboty po fiłosofii, Progress, Moskwa.
 • Wilber, K. 1977. Spectrum of Consciousness, Wheaton III, The Theosophical Publ. House.
 • Wittgensein, L. 1991. Rozličné poznámky, UK Praha.
 • Wittgenstein, L. 1961. Notebooks1914-1916, New York.
 • Wittgenstein, L. 1991. Filozofické skúmania, Pravda, Bratislava.
 • Zamarovský, V. 1990. Grécky zázrak, Mladé letá, Bratislava.
 • Zigo, M. 1975. Racionalizmus vedy a neklasická retropektica. W: Kuznecow, B. G.: Od Galileiho po Einsteina, Pravda, Bratislava.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.