PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 4 | 349--354
Tytuł artykułu

Potrzeba wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kontekście ich funkcji

Warianty tytułu
Necessity of Supporting Entrepreneurship on Rural Areas in Their Functionality Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono uzasadnienie potrzeby wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz określono skalę środków publicznej interwencji na rzecz rozwoju tej przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy i rozważania miały charakter teoretyczny, zastosowano w nich metodę dedukcyjną. Stwierdzono, że podstawą wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie wielofunkcyjności rolnictwa, realizowane przez dywersyfikację działalności gospodarczej gospodarstw rolnych. Zatem, wymaga to interwencjonizmu państwowego. Analiza struktury funduszy unijnych wskazuje na niewielki zakres działań w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the justification for public financial supporting of the entreprise development on rural areas was presented. Also, a scale of public funds for this entreprise development was given. In the theoretical studies the inferential method was used. It was found that the basis of implementing sustainable development paradigm of rural areas is multifunctionality of agriculture, which can be realized through the diversification of farm economic activities. Appropriate course of this process needs public interventions. An analysis of UE funds showed that those addressed to supporting diversification of economic activities on rural areas were rather small and not sufficient for effective stimulation of sustainable development of these areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
349--354
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Antoszek J. 2002: Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin, Secttio B, vol. LVII, 11, s. 197-209.
 • Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2010: Dobra publiczne i publiczny system interwencji, Raport analityczny przekazany do członków TGR 3, 14.06. 2010.
 • Gellrich M., Baur P., Kochand B., Zimmermann N.E. 2007: Agricultural Land Abandonment and Natural Forest Re-growth in the Swiss Mountains: A Spatially Explicit Economic Analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, s. 93-108.
 • Jeżowski P. 2007: Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [W:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku,Wyd. SGH, Warszawa, s. 11-24.
 • Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kłodziński M. 2008: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [W:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Eurpejskiej Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s.15-24.
 • Kozłowska-Burdziak M. 2012: Rola programów unijnych w rozwoju przedsiębiorczości w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, Opitmum Studia Ekonomiczne, nr 2(56), s. 93-112.
 • Marsden T., R. Sonnino R. 2009: Rural Development and the Regional State: Denying Multifunctional Agriculture in the UK, Journal of Rural Studies 24, 2009, s. 422-431.
 • Renting H., Rossini W.A.H., Groot J.C.J., Van der Ploeg J.D., Laurent C., Perraud D., Stobbelaar D.J., VanIttersum M.K. 2009: Exploring Multifunctional Agriculture.A review of Conceptual Approaches and Prospects for an Integrative Transitional Framework, Journal of Environmental Management, 90, s. 112-123.
 • Roszkowska-Mądra B. 2009: Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 • Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB.
 • Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa-nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implementacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171343997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.