PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 4 | 473--479
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego

Warianty tytułu
Entrepreneurship in the Rural Ecologically Valuable Areas of the Lubelskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była charakterystyka podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych. Wykorzystano dane statystyki publicznej i poddano analizie porównawczej stan i strukturę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach najcenniejszych ekologicznie oraz pozostałych. Podjęto także problematykę przedsiębiorczości opierającej się na zasobach przyrodniczych obszarów wiejskich. Obszary przyrodniczo cenne województwa lubelskiego w stosunku do pozostałych obszarów wiejskich regionu charakteryzują się większym nasyceniem podmiotami gospodarczymi, co uznać należy za pozytywne zjawisko, będące efektem wykorzystania zasobów naturalnych w procesach rozwoju lokalnego. Z uwagi jednak na istnienie wielu ograniczeń rozwojowych istnieje potrzeba wsparcia przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał przyrodniczy tych obszarów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to characterize business entities operating in the rural areas of the lubelskie province with particular emphasis on valuable natural areas. On the basis of statistical local data bank, comparative analysis of the structure and state of business entities operating in ecologically valuable and other areas was conducted. Areas of natural value in the Lublin province, compared to other rural areas of the region, are characterized by greater density of business operators, which should be considered a positive issue result in the use of natural resources in the process of local development. However, due to the existence of many developmental constraints there exists the need to support enterprises using the natural potential of these areas in accordance with the principle of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
473--479
Opis fizyczny
Twórcy
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
  • Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych. 2011: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, materiały przygotowane w ramach projektu "Projekt B2N", s. 40-41.
  • Białoń L. 2011: Przedsiębiorstwo proekologiczne jako forma gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych, [W:] B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, s. 183.
  • Czaja S., Becla A. 2007: Podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 369-375.
  • Guzal-Dec D. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obszarów wiejskich województwa lubelskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4.
  • Legutko-Kobus P. 2011: Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce regionalnej i lokalnej - czynnik czy bariera rozwoju, [W:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 194.
  • Leszczyński Z. 2011: Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, [W:] M. Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo, Region, Rozwój, Difin, Warszawa, s. 243-244.
  • Liro A., Tederko Z. 2011: Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo, [W:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 309-314.
  • Poradnik na rzecz opracowania i wdrażania programu projektów inwestycyjnych przyjaznych bioróżnorodności. 2008: RSPB, s. 13.
  • Tederko Z. 2010: Ochrona bioróżnorodności w działalności przedsiębiorstw. Realizacja unijnej inicjatywy Biznes i Różnorodność, Materiały Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 maja 2010 r. w Warszawie, s. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.