PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, z. 1 | 107--125
Tytuł artykułu

Grupa Wyszehradzka: status polityczny i specyfika działań międzynarodowych na przykładzie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Visegrad Group: Its Political Status and the Character of International Actions as Exemplifi ed by the European Union's Eastern Partnership Initiative
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Grupa Wyszehradzka swoją tożsamość międzynarodową definiuje przez pryzmat realizowanej kooperacji międzynarodowej, podejmowanej ze wszystkimi podmiotami (państwami i organizacjami międzynarodowymi), zwłaszcza tymi znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie, zaś jej nadrzędnym celem i imperatywem działania pozostaje rozwój demokracji i dobrobytu we wszystkich częściach Europy. Wraz z uzyskaniem w 2004 roku członkostwa w Unii Europejskiej, państwa Grupy Wyszehradzkiej realizują powyższe cele również w ramach Wspólnoty. Co istotne, współcześnie deklarowanym zamiarem Grupy Wyszehradzkiej pozostaje jej czynne uczestnictwo w budowie szeroko pojętego bezpieczeństwa europejskiego, opartego na skutecznej, uzupełniającej się i wzajemnie wspierającej kooperacji i koordynacji państw, podejmowanej w ramach istniejących instytucji europejskich i transatlantyckich. W tym kontekście obszarem szczególnego zainteresowania Grupy Wyszehradzkiej pozostają państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej, objęte inicjatywą Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, skierowaną na tworzenie przyjaznego i stabilnego środowiska międzynarodowego - "kręgu przyjaciół" - w perspektywie tzw. Wider Europe. (fragment tekstu)
EN
The Visegrad Group, formed in 1991 by Poland, Czechoslovakia and Hungary, is an example of an interstate multilateral cooperation based on common interests in a number of fi elds: political, economic and cultural. The Group's international status is defi ned through its international cooperation with all types of subjects (states and international organizations), notably those in the neighborhood, and its principal aim and the imperative of its actions is to promote democracy and welfare in all parts of Europe. Since their accession to the EU in 2004, the members of the Group have been pursuing the above goals also within the Union. What is signifi cant, the presently declared intention of the Visegrad Group is to actively contribute towards building of the broadly understood European security based on eff ective, complementary and mutually reinforcement of cooperation and coordination of states, using the existing European and transatlantic institutions. In this context, the countries and societies of Eastern Europe, involved in the EU's Eastern Partnership project aiming to create a friendly and stable international environment with a view to the so-called Wider Europe, remain an area of particular interest to the Visegrad Group. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Bibliografia
 • Balcer A., Ostatni dzwonek dla Partnerstwa Wschodniego, "Nowa Europa Wschodnia", nr 3-4 (XXIX-XXX), maj-sierpień 2013.
 • Gajewski J., Europa Środkowa w polskiej polityce zagranicznej, w: Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.
 • Gniazdowski M., Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2 (64), 2012.
 • Kapuśniak T., Olejarz T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: szanse i wyzwania, w: Partnerstwo Wschodnie, red. A. Kudelski, D. Skorupa, Kraków 2010.
 • Kobzová J., Th e Visegrad Group in Eastern Europe: An Actor, Not a Leader yet, "Visegrad Insight", no. 2/2012, http://www.visegradinsight.eu/
 • Král D., Czechy i Partnerstwo Wschodnie - od produktu ubocznego do kochanego dziecka?, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, red. I. Albrycht, Kraków- Bruxelles 2010.
 • Legucka A., Porównanie koncepcji polityki wschodniej Unii Europejskiej, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, red. I. Albrycht, Kraków-Bruxelles 2010.
 • Marton P., Th e Sources of Visegrad Conduct: A Comparative Analysis of V4 Foreign Policy-making, "Th e Polish Quarterly of International Aff airs", vol. 21, no. 4, Autumn 2012.
 • Menkiszak M., Enhanced European Neighbourhood Policy Towards Eastern European Partners: A Role for the Visegrád Countries? Th e Foreign Policies of the Visegrad Countries Towards the Eastern Neighbourhood - Areas and Options of Cooperation, Budapest, 6th-9 th December 2007, http:// www.hiia.hu/
 • Mizgała J., Perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, "Opinie. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ", nr 64/wrzesień 2003, Warszawa 2003.
 • Ochmann C., Nie oczekujemy za wiele, "Nowa Europa Wschodnia", nr 5 (XXXI)/ wrzesień-październik 2013.
 • Partnerstwo Wschodnie - charakterystyka projektu. Dyskusje o polskiej polityce zagranicznej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 3 (43)/2008.
 • Pełczyńska-Nałęcz K., Duleba A., Poti L., Votapek V., Polityka wschodnia Unii Europejskiej - perspektywa krajów wyszehradzkich. Myśląc o wymiarze wschodnim, "Punkt Widzenia OSW", Warszawa, luty 2003.
 • Pietraś M., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011.
 • Pietraś M., Organizacje międzynarodowe, w: Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.
 • Popiuk-Rysińska I., Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Przybylski W., V4 Upgrade: Polish Presidency in the Visegrad Group, "New Eastern Europe", no. 3 (VIII)/July-September 2013.
 • Rácz A., Th e Greatest Common Divisor: Russia's Role in Visegrad Foreign Policies, "Th e Polish Quarterly of International Aff airs", vol. 21, no. 4, Autumn 2012.
 • Rácz A., Węgry a Partnerstwo Wschodnie, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, red. I. Albrycht, Kraków-Bruxelles 2010.
 • "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 10 (2012), z. 5, The Eurozone Crisis: Implications for Central and Eastern Europe, eds. A. Visvizi, T. Stępniewski.
 • Sadowski R., Partnerstwo Wschodnie - w którym miejscu jesteśmy?, "Opinie ekspertów", Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 07.10.2011, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/111007_partnerstwo_wschodnie_ pl.htm.
 • Schaff er S., Tolksdorf D., Th e Eastern Partnership - "ENP plus" for Europe's Eastern Neighbours, "CAPerspectives", no. 4 /2009.
 • Sobják A., Rethinking the Future of the Visegrad Group at a Time of Heated Debate on the Future of the EU, "The Polish Quarterly of International Aff airs", vol. 21, no. 4, Autumn 2012.
 • Sobják A., Wnioski z polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, "Biuletyn PISM", nr 70 (1046), 02.07.2013.
 • Stępniewski T., Działania Unii Europejskiej wobec konfl iktów na Kaukazie Południowym, w: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, red. M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz, Lublin 2012.
 • Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.
 • StępniewskiT., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej",10 (2012), z. 2, Kaukaz - kultura, społeczeństwo, polityka, red. T. Stępniewski.
 • Strážay T., Visegrad Four and the Western Balkans: A Group Perspective, "Th e Polish Quarterly of International Aff airs", vol. 21, no. 4, Autumn 2012.
 • Szczerski K., Polityka wschodnia Unii Europejskiej a strategia Grupy Wyszehradzkiej, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, red. I. Albrycht, Kraków- -Bruxelles 2010.
 • Ukraine and the Visegrad Four: Towards a Mutually Benefi cial Relationship, eds. V. Pulišová, T. Strážay, Bratislava, December 2010.
 • Wojna B., Gniazdowski M., Partnerstwo Wschodnie: geneza, możliwości i wyzwania, "Biuletyn PISM", nr 24/2009.
 • Żurawski vel Grajewski P., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej - główne czy pomocnicze narzędzie polskiej polityki wschodniej?, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej, red. I. Albrycht, Kraków-Bruxelles 2010..
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.