PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | 174
Tytuł artykułu

Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncentrując się na problemie zachowań przedsiębiorstwa w sytuacji niepewności i ryzyka należy podkreślić, że przedsiębiorstwo jest nie tylko systemem gospodarczym realizującym wiązkę funkcji gospodarczych, lecz także systemem społecznym, gdyż tę określoną wiązkę funkcji realizuje z reguły pewna grupa ludzi. Problemy o relatywnie wyższym stopniu nieokreśloności, złożoności i niepewności rozwiązują i realizują konkretni ludzie tworzący kadrę kierowniczą, zatrudnioną na różnych szczeblach struktury zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego też w niniejszej pracy przyjęto punkt widzenia, zgodnie z którym zachowania przedsiębiorstw w realnych sytuacjach niepewności i ryzyka są wypadkową indywidualnych zachowań pracowniczych, a w szczególności kadry kierowniczej. Przyspieszone zmiany otoczenia przedsiębiorstw sprawiają, że specjalnego znaczenia nabierają obecnie innowacyjne zachowania kadry kierowniczej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
 • Ackoff R.L.: O system pojęć systemowych. "Prakseologia" 1973, nr 2.
 • Adamiec M.: Kryteria naukowości a pragmatyka psychologiczna. W: Ekspertyzy naukowe a praktyka społeczna. Praca zbiorowa pod red. Z. Ratajczak. Uniwersytet Śląski, Katowice 1988.
 • Agor W.H.: Intuition as a Brain Skill in Management. "Public Personnel Management" 1985, tom 14, nr 1.
 • Albach H.: Strategische Unternehmensplanung bei erhöhter Unsicherheit. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1982, nr 34.
 • Albach H.: Wirtschaftlichkeitsrechnung bei unsicheren Erwartungen. In: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung. Band 7. Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen 1959.
 • Analiza systemowa - podstawy i metodologia. Praca zbiorowa pod red. W. Findeisena. PWN, Warszawa 1985.
 • Angood D.: Reviev of R+D Evaluation Methods. "IEEE Transactions on Engineering Management" 1973, nr 4.
 • Ansoff H.I.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Arrow K.J.: Granice organizacji. PWN, Warszawa 1985.
 • Bácskai T., Miesiena D., Miko D., Sien J., Huszti E.: Chazjajstwiennyj risk i mietody jewo izmierienja. Ekonomika, Moskwa 1979.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987.
 • Balcerowicz L.: Adaptacyjność organizacyjna systemów gospodarczych. "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Balcerowicz L.: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. SGPiS, Warszawa 1989.
 • Balassa A.: Asnowy planirowanja wiengierskowo narodnowo chazjajstwa. Ekonomika, Moskwa 1983.
 • Banasiński A: Ubezpieczenia gospodarcze. Ekonomika, organizacja, finanse. PWE, Warszawa 1983.
 • Bańka J.: Ontologia bytu aktualnego. Próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu. Uniwersytet Śląski, Katowice 1986.
 • Baumgartner P.: Anpassungstendenzen im Bereich der finanziellen Führung multinational tätiger Unternehmungen auf Grund der Umweltveränderungen der letzten Jahre. In: Rühli E., Wehrli H.P.: Strategisches Marketing und Management. Konzeptionen in Theorie und Praxis. 2 Auflage. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1987.
 • Białecki K., Borowski J., Krzymiński A.H.: Marketing w handlu zagranicznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Białecki K.: Ryzyko w handlu zagranicznym i odpowiedzialność za jego podejmowanie (aspekty techniczno-ekonomiczne). W: Ryzyko w handlu zagranicznym. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1986.
 • Biczyński S.: Ryzyko i odpowiedzialność w działalności produkcyjnej. "Przegląd Organizacji" 1975, nr 3.
 • Biela A., Chlewiński Z., Walesa Cz.: Rozwój dokonywania decyzji "Roczniki Filozoficzne" 1978, z. 4.
 • Bielski M.: Lata dziewięćdziesiąte: innowacje i kreatywność. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 1.
 • Bieniok H.: Okoliczności oraz warunki kreowania innowacji technicznych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. W: Przedsiębiorstwo w procesie przemian strukturalnych. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1990.
 • Bieniok H., Rokita J.: Przedsiębiorczość i samodzielność jako warunek dynamicznego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. H. Bienioka. AE, Katowice 1988.
 • Błaszczyk B.: Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej. PWE, Warszawa 1988.
 • Bojar E., Grzybowski W., Oniszczuk A: Zarządzanie przemysłem. Teoretyczne problemy samodzielności jednostek gospodarczych. Politechnika Lubelska, Lublin 1984.
 • Bojarski W.W.: Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa 1984.
 • Braun H.: Risikomanagement. Eine speziflsche Controllingaufgabe, Toeche Mittler, Darmstadt 1984.
 • Brozi K., Winiarski L.: Czy własność ogólnospołeczna jest własnością? "Studia Filozoficzne" 1980, nr 7.
 • Brühwiler B.: Risiko-Management. "Management-Zeitschrift IO" 1979, nr 7-8.
 • Brühwiler B.: Risiko Management - eine Aufgabe der Untemehmensfilhrung. Verlag Paul Haupt, Stuttgart 1980.
 • Całus A.: Ryzyko w handlu zagranicznym (aspekty prawne). W: Ryzyko w handlu zagranicznym. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1986.
 • Chajtman S., Borzęcki J.: Systematyka spółek. Typy wspólników, udziałowców i akcjonariuszy. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 10.
 • Chwistecka-Dudek H.: Konglomeraty jako forma rozwoju przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcje, powiązania, przemiany. Praca zbiorowa pod red. K. Fabiańskiej i J. Rokity. AE, Katowice 1991.
 • Cordero R.: Risiko-Management mit Optionen. Dissertation der Hochschule St. Gallen, Bamberg 1989.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. PWE, Warszawa 1982.
 • Czekaj J.: Nobel z ekonomii. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 47.
 • Czekaj J.: Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze. Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Czekaj J.: Zasady wyboru optymalnego pakietu lokat. "Bank i Kredyt" 1990, nr 10.
 • Czermiński A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem spółdzielczym w warunkach zwiększonej niepewności W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach niepewności Materiały polsko-austriackiego seminarium naukowego. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
 • Czuma Ł.: Marksistowska teoria ekonomii Podręcznik nie tylko dla studentów. Wydawnictwo "Niezłomni", Warszawa 1989.
 • Czupiał J.: Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. PWN, Warszawa 1988.
 • Dąbrowski K.: Trud istnienia. WP, Warszawa 1975.
 • Dąbrowski M.: Podmiot przedsiębiorczości w różnych wariantach reform gospodarczych. "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Dąbrowski M.: Reforma. Rynek Samorząd. PWE, Warszawa 1990.
 • Dąbrowski T.: Teoria zbiorów rozmytych i jej zastosowanie w naukach społecznych. "Prakseologia" 1978, nr 1.
 • Dehr G.: Die Unternehmung als Kreativitätssystem. Ansätze zur Gestaltung einer kreativen Organisation. Freien Universität Berlin, Berlin 1981.
 • Delorme A., Woleński J.: Przewidywania - analiza metodologiczna. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1984.
 • Derbis R.: Poczucie odpowiedzialności i swoboda działania. "Przegląd Psychologiczny" 1987, tom XXX, nr 3.
 • Długosz S., Osiatyński L.: Problemy minimalizacji ryzyka w transakcjach handlowych z zagranicą. Państwowa Izba Handlu Zagranicznego, Warszawa 1967.
 • Długosz M.: Wyjaśnianie i przewidywanie. W: System i metoda. Praca zbiorowa pod red. A. Zawiślaka. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1986.
 • Domańska E.: Kapitalizm menedżerski. PWE, Warszawa 1986.
 • Drewnowski J.: Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa. Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich, Warszawa 1937.
 • Drucker P.F.: The Age of Discontinuity. Harper and Row, New York 1969.
 • Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Dubos R.: Pochwała różnorodności PIW, Warszawa 1986.
 • Dulski S.: System podmiotowy gospodarki Centralizacja - decentralizacja? PWE, Warszawa 1986.
 • Dworzecki Z.: Globalizacja - trend w zarządzaniu strategicznym. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 1.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1981.
 • Engelhardt von D.: Risikobereitschaft bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen. Duncker & Humblot, Berlin 1981.
 • Ehrlich S.: Dynamika norm. PWN, Warszawa 1988.
 • Eysymontt J.: Informacja i język w systemie planowania. W: Informacyjne problemy planowania. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. W. Maciejewskiego. PWE, Warszawa 1982.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1986.
 • Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Klasyczne kanony. Współczesne wyzwania. Nowa generacja zarządzania. AE, Katowice 1991 (maszynopis).
 • Gabara Z., Stachowicz J.: Rozmyte gry jako narzędzie doskonalenia procesów decyzyjnych. "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 3-4.
 • Gadaj Z.: Analiza drzewa decyzyjnego. "Materiały Szkoleniowe IOZiDK" 1980, z. 38.
 • Gajda J.: Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej. "Ekonomista" 1988, nr 3-4.
 • Galoch A.: Problem ryzyka w produkcji "Biuletyn Naukowy Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego" 1968, nr 23.
 • Gedymin O.: Systemowe przesłanki skutecznego zarządzania. PAN, Warszawa 1990.
 • Gliński B.: Ewolucja form organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw. "Ekonomista" 1988, nr 6.
 • Gliszczyńska X.: Poczucie sprawstwa. W: Człowiek jako podmiot życia społecznego. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Goszczyńska M.: Ryzyko i jego percepcja. W: Człowiek jako podmiot życia społecznego. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Gościński J.: Polityka gospodarcza kluczem do reformy rynkowej. PWN, Warszawa 1990.
 • Grelik M.: Niepewność w teoriach zarządzania. "Materiały Zagraniczne IOZiDK" 1980, nr 5.
 • Gruszecki T.: Ład własnościowy. "Odpowiedzialność i Czyn" 1989, nr 3.
 • Gruszecki T.: Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna. W: Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. W. Jakóbika. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Gruszka B.: Planowanie w organizacjach gospodarczych. SGPiS, Warszawa 1980.
 • Grzybowski W.: Ryzyko, innowacje, decyzje gospodarcze. UMCS, Lublin 1984.
 • Grzybowski W.: Ryzyko w procesie podejmowania decyzji Studium teoretyczno-badawcze. UMCS, Lublin 1976.
 • Grzybowski W.: Teoria gospodarowania w warunkach niepewności UMCS, Lublin 1974.
 • Gutenberg E.: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Band 1. Die Produktion. 16 Auflage. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1969.
 • Heisenberg W.: Ponad granicami PIW, Warszawa 1979.
 • Hickson D.J., Hinings Ch.R., Lee Ch.A, Schneck K.E., Pennings J.M.: Teoria władzy w organizacji: zależności strategiczne. W: Zachowanie człowieka w organizacji Praca zbiorowa pod red. W.E. Scotta juniora i L.L. Cummingsa. PWN, Warszawa 1983.
 • Hunek J.K.: Systemy wczesnego ostrzegania. "Przegląd Organizacji" 1989, nr 5.
 • Hurtubise R.: L'humain dans la conception du système d'information. "Informatique et Gestion" 1981, nr 129.
 • Jaeger T.A.: Rozważania na temat zagadnień bezpieczeństwa i nowoczesnej techniki "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1974, z. 3.
 • Jakubowicz G.: Po co komu demokracja. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 14 i 18.
 • Jaremczuk K.: Propozycja internalizacji celów społeczno-gospodarczych przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe. W: Strategia przedsiębiorstwa i jego pozycja w gospodarce narodowej. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1990.
 • Jeżak J.: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Jędralska K., Fabiańska K., Rokita J.: Bariery racjonalności decyzji rozwojowych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W: Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1991.
 • Jędralska K.: Czynniki minimalizacji strat czasu pracy w przemyśle wełnianym. AE, Katowice 1982 (maszynopis).
 • Jędralska K.: Czynniki wyznaczające gotowość do podejmowania ryzyka. W: Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1991.
 • Jędralska K.: Procedura wyznaczania zapasów kompensacyjnych czynników produkcji Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1987, nr 1.
 • Jędralska K.: Ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Raport z IV etapu badań realizowanych w ramach RP.III.42: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych. AE, Katowice 1989 (maszynopis).
 • Jędralska K.: System kierowania gospodarką a gotowość przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka. W: Strategia przedsiębiorstwa i jego pozycja w gospodarce narodowej. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1990.
 • Jungermann H.: Niektóre sądy, ale nie decyzje, o pojęciu racjonalności W: Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne. Tom IX. Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego i D. Miller. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 • Jungermann H.: Psychologiczne pojęcie racjonalności z poznawczego punktu widzenia. "Prakseologia" 1977, nr 1-2.
 • Kalecki M.: Teoria dynamiki gospodarczej. PWN, Warszawa 1986.
 • Kamiński B., Okólski M.: Świat obecny. Świat przyszły. PWN, Warszawa 1978.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1985.
 • Kępiński A.: Lęk, PZWL, Warszawa 1986.
 • Kiepas A.: Wprowadzenie do filozofii techniki. Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
 • Kietliński R.: Elementy psychologicznej teorii decyzji Materiały na konferencję: Miejsce i rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania i kierowania organizacjami gospodarczymi TNOiK, Łódź 1978.
 • Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. University on London, London 1921.
 • Koch H.: Zum Verfahren der strategischen Programmplanung. "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 1979, nr 31.
 • Kodeks handlowy. Księgarnia Powszechna, Kraków 1935. Opracowany przez: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, J. Majka. Wydawnictwo BT-Ekpol Górnośląski, Bytom 1990.
 • Kofta M.: Wolność wyboru. W: Człowiek jako podmiot życia społecznego. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Komorowski S.M.: Scenariusz jako metoda diagnozy i prognozy. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1988.
 • Kornai J.: Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1977.
 • Kortan J.: Uwarunkowania przedsiębiorczości przedsiębiorstwa państwowego w gospodarce socjalistycznej. W: Strategia przedsiębiorstwa i jego pozycja w gospodarce narodowej. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1990.
 • Kotik A.M.: Psichołogia i biezopasnost. Nauka, Moskwa 1981.
 • Kotler P.: Marketing-Management. Analyse. Planung und Kontrolle. 4 Völlig neubereiten Auflage. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1989.
 • Kozielecki J.: Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa 1987.
 • Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. PIW, Warszawa 1977.
 • Kozielecki J.: O człowieku wielowymiarowym. PWN, Warszawa 1988.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji PWN, Warszawa 1977.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria samowiedzy. PWN, Warszawa 1986.
 • Kozielecki J.: Ryzyko w badaniach naukowych. "Studia Filozoficzne" 1972, nr 10.
 • Kozielecki J.: Wielki świat. "Alfa", Warszawa 1989.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 • Kramer F.: Innovation Produktpolitik. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo 1987.
 • Krawczyk R.: Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Krzakiewicz K.: Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem. TNOiK, Poznań 1990.
 • Krzymiński H.: Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. Porównania i syntezy. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1988.
 • Krzyżanowski L.: Podstawy nauki zarządzania. PWN, Warszawa 1985.
 • Krzyżanowski L.: Dylemat menedżerskiego i samorządowego modelu zarządzania przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacją Przedsiębiorstwa" 1991, nr 2.
 • Kuchlewska M., Sangowski T.: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań 11-12 listopad 1988. Studia Ubezpieczeniowe. Tom XI. PWN, Warszawa-Poznań 1988.
 • Kulwicki E.: Optymalizacja działalności gospodarczej w warunkach niepewności Zeszyty Naukowe. Politechnika Krakowska, Kraków 1977, z. 12.
 • Kulwicki E.: Przyczynek do teorii niepewności i ryzyka w gospodarce planowej. "Folia Oeconomica Cracoviensa" 1970, vol. IX.
 • Kulwicki E.: Recenzja pracy W. Mellwig: Anpassungsfähigkeit und Ungewissheitstheorie. Tübüngen 1972. "Ekonomista" 1974, nr 6.
 • Kulwicki E.: Recenzja pracy B. Nietyksza: Zasady kompensowania szkód z tytułu ryzyka. PWE, Warszawa 1971. "Ekonomista" 1972, nr 3.
 • Kurnal J.: Prakseologiczne kryteria ocen jako źródła dylematów w trudnych sytuacjach decyzyjnych. "Prakseologia" 1977, nr 1-2.
 • Kurowski S.: Polityka gospodarcza PRL. Ujęcia modelowe. Cele, zasady, metody. Analiza krytyczna. Editions Spotkania, Warszawa 1990.
 • Kwiatkowski S.: Społeczeństwo innowacyjne. PWN, Warszawa 1990.
 • Kwiatkowski S.: Uciekający świat. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • Lamentowicz W.: Społeczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych. W: Człowiek w systemie gospodarowania. Materiały na konferencję naukową. PTE, Białystok 1986.
 • Lang U.: Der Börsen-Berater. Aktien, Devisen, Gold, Renten rechtzeitig kaufen und verkaufen. Campus Verlag, Frankfurt-New York 1988.
 • Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii PWN, Warszawa 1988.
 • Lewicka-Strzałecka A.: Identyfikacja postawy systemowej w procesie rozwiązywania problemów praktycznych. PAN, Warszawa 1987.
 • Lipiński E.: Posłowie do J.K Galbraith: Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 • Luce R.D., Raiffa H.: Gry i decyzje. PWN, Warszawa 1964.
 • Lutz C.: Der "Lebensunternehmer" als Leitfigur des Informationszeitalters. In: P. Oertli-Cajacob: Innovation statt Resignation. 35 Perspektiven für eine neue Zeit. Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart 1989.
 • Madej Z.: Zysk w gospodarce socjalistycznej. PWE, Warszawa 1963.
 • Mannheim K.: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. PWN, Warszawa 1974.
 • March J.G.: Pochwała dwuznaczności "Kultura" 1977, nr 20.
 • March J.G., Simon A: Teoria organizacji PWE, Warszawa 1964.
 • Martan L., Wilimowski J.: Próba definicji i klasyfikacji systemów ekonomicznych. W: Problemy kierowania systemami ekonomicznymi Część I. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1981.
 • Martyniak Z.: Inwentyka przemysłowa. IWZZ, Warszawa 1985.
 • Masłyk E.: Pojęcie "niepewności" i jego zastosowanie w analizach socjologicznych. "Studia Socjologiczne" 1979, nr 1.
 • Masłyk E.: Zmiana i niepewność w procesach organizacyjnych. PWN, Warszawa 1985.
 • Masłyk-Musiał E.: Implikacje zjawiska niepewności dla koncepcji racjonalności zarządzania. "Studia Nauk Politycznych" 1979, nr 5.
 • Matczewski A: Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy. Metody. Środki PWE, Warszawa 1990.
 • Mc Conkey D.D.: Planing for Uncertainty. "Business Horizons" 1987, nr 1.
 • Meisner J.: "Mitbestimmung" w Republice Federalnej Niemiec. Geneza. Postulaty. Rzeczywistość. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1988.
 • Mielentiew A.: Optymalizacja rozwoju i sterowania dużymi systemami energetyki Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Mika S.: Psychologia społeczna. PWN, Warszawa 1987.
 • Miller D.W., Starr K.M.: Praktyka i teoria decyzji PWN, Warszawa 1969.
 • Morin E.: Zagubiony paradygmat - natura ludzka. PIW, Warszawa 1977.
 • Mothes J.: Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle. WNT, Warszawa 1972.
 • Nadchodzą instytucjonalni inwestorzy. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 40.
 • Nosal Cz.: Psychologiczne modele umysłu. PWN, Warszawa 1990.
 • Nosal Cz.: Psychologiczny kontekst aktywności celowej człowieka a niepewność w systemach ekonomicznych. W: Problemy kierowania systemami ekonomicznymi Część I. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1981.
 • Nowak S.: Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: Teorie postaw. Praca zbiorowa pod red. S. Nowaka. PWN, Warszawa 1973.
 • Nowakowska M.: Nowe idee w naukach społecznych. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 • Noworol Cz.: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Rozmyte modele hierarchiczne. PWN, Warszawa 1989.
 • Obłój K.: Strategia przetrwania organizacji PWN, Warszawa 1987.
 • Obłój K.: Zarządzanie. Ujęcie praktyczne. PWN, Warszawa 1986.
 • Oertli-Cajacob P.: Zur Dynamisierung der Organisation. In: Innovation statt Résignation. 35 Perspektiven filr eine neue Zeit. Verlag Paul Haupt, Berlin-Stuttgart 1989.
 • Osiatyński L.: Problemy kwantyfikacji ryzyka w handlu zagranicznym. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1963, nr 1-2.
 • Osiatyński W.: Poznać świat. Rozmowy o nauce. Czytelnik, Warszawa 1989.
 • Osobowość - orientacja temporalna - ustosunkowanie do zmian. Praca zbiorowa pod red. W. Łukaszewskiego. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1983.
 • Otta W.J.: Zachowanie się przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej. AE, Poznań 1986.
 • Otta W.J.: Zachowanie się przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej. Kierunki badań. "Ekonomista" 1986, nr 3.
 • Otta W.J.: Zachowanie się przedsiębiorstwa kapitalistycznego. Kierunki badań. "Ekonomista" 1985, nr 1-2.
 • Peak H.: Postawy i motywacje. W: Zachowanie człowieka w organizacji Praca zbiorowa pod red. W.E. Scotta juniora i L.L. Cummingsa. PWN, Warszawa 1983.
 • Peretiatkowicz R.: Ryzyko sprzedaży i ryzyko zakupu. "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego" 1961, nr 3.
 • Philipp F.: Risiko und Risikopolitik CE, Poeschel Verlag, Stuttgart 1967.
 • Płoszajski P.: Nauka wobec złożoności świata: od moralizatorstwa do naukowo uzasadnionej bezradności. "Organizacja i Kierowanie" 1986, nr 1-4.
 • Popławski H.: Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1970.
 • Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu. Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego, WNT, Warszawa 1988.
 • Promieńska H.: Zasada tolerancji w nauce i etyce. Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Pszczółkowski T.G.: Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. PWN, Warszawa-Kraków 1990.
 • Ratajczak Z.: Zastosowanie nauki o wartościach do badań nad przyswajaniem innowacji W: Systemy wartości w środowisku pracy. Praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej. KiW, Warszawa 1982.
 • Rokita J.: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw - problemy teorii oraz dylematy praktyki W: Przesiębiorstwo w procesie przemian strukturalnych. Praca zbiorowa pod red. J. Rokity i K. Fabiańskiej. AE, Katowice 1990.
 • Rozmowa z S.E. Borglundem: Menedżer może stać się ofiarą własnego języka. "Businessman Magazine" 1991, nr 1.
 • Sadzikowski W.: Współczesne burżuazyjne teorie zysku. PWN, Warszawa 1963.
 • Sadowski Z.: Przedsiębiorczość w gospodarce socjalistycznej. "Życie Gospodarcze" 1986, nr 46.
 • Sadowski Z.: Prywatyzacja gospodarki a komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. PTE, Katowice, Wisła 1991.
 • Sarnecki W.: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1967.
 • Schulz R.: Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska. PWN, Warszawa 1990.
 • Schwark E.: Rationalisierung unternehmerischer Tätigkeiten durch Zivil - und Gesellschaftsrecht. In: Rationalisierung der wirtschaftlichen Tätigkeit von Unternehmen. Ruhr Universität Bochum, Bochum 1990.
 • Shaklee H.: Bounded Rationality and Cognitive Development: Upper Limits on Growth? University of Iowa, Iowa 1977.
 • Sienkiewicz P.: Systemy kierowania. PWN, Warszawa 1988.
 • Simon H.A.: Działanie administracji PWN, Warszawa 1976.
 • Simon H.A: Formułowanie, wynajdywanie i rozwiązywanie problemów w projektowaniu. W: Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne. Tom XII. Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego i D. Miller. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Skibniewski J.: Elementy heurystyki w procesach decyzyjnych. WAP, Warszawa 1979.
 • Skórny Z.: Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania. PWN, Warszawa 1989.
 • Skórny Z.: Poziom aspiracji i jego determinanty. "Przegląd Psychologiczny" 1970, nr 20.
 • Society, Technology and Risk Assessment. Ed. J. Conrad, London-New York 1980.
 • Sokołowska J.: Geneza i konsekwencje rozbieżności między celami życzeniowymi a realistycznymi w sytuacji zadaniowej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 • Sokołowska J.: Motywacja dyrektorów przedsiębiorstw do podejmowania działań ryzykownych w kontekście przyczyn i konsekwencji wyniku. "Przegląd Psychologiczny" 1987, tom XXX, nr 3.
 • Solarz J.K.: Venture Capital. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1992.
 • Spruch W.: Ryzyko innowacji. "Wektory" 1986, nr 6.
 • Stankiewicz M.J.: Metody inwentyczne w rozwiązywaniu problemów strategicznych przedsiębiorstwa przemysłowego. Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 1988.
 • Stefańska-Klar R.: Organizacja wiedzy psychologicznej a zachowania jednostki Pojęcie behawioralnej kodyfikacji obiektów w ramach wiedzy o świecie. W: Wiedza jako regulator zachowania się człowieka. Praca zbiorowa pod red. M. Wosińskiego. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 • Stevenson H.H., Gumpert D.E.: The Heart Entrepreneurship. "Harvard Business Review" 1985, nr 2.
 • Streitferdt L.: Grundlagen und Probleme der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie. Gabler Verlag, Wiesbaden 1972.
 • Strzałecki A: Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 • Suppes P.: The Imits Radionality. "Grazer Philosophische Studien" 1982, nr 12-13.
 • Systemy informacyjne dla potrzeb planowania na szczeblach centralnych w okresie przekształceń gospodarki narodowej. Uwarunkowania i założenia metodyczne. Instytut Gospodarki Narodowej, Warszawa 1990.
 • Szczepański J.: Odmiany czasu teraźniejszego. KiW, Warszawa 1971.
 • Szczepański J.: Polska wobec wyzwań przyszłości. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Szczepański J., Szyszko L.: Przeciw fiskalizmowi i recesji "Życie Gospodarcze" 1992, nr 6.
 • Szefer-Timoszenko J.: Aspiracje w życiu człowieka. Uniwersytet Śląski, Katowice 1981.
 • Szymański M.J.: Cybernetyka przeformułowana. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • Świtajski R.: Przedsiębiorczość. "Życie Gospodarcze" 1986, nr 51-52.
 • Świtalski W.: Zawodność i niepewność w systemach ekonomicznych. "Ekonomista" 1986, nr 6.
 • Tomaszewski T.: Ślady i wzorce. WSziP, Warszawa 1984.
 • Tyszka T.: Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN, Warszawa 1986.
 • Ubezpieczenia majątkowe. Praca zbiorowa pod red. A. Warkałło. PWE, Warszawa 1969.
 • Szpringer W.: Metody przekazywania zadań planowych do przedsiębiorstwa państwowego. Materiały i Studia. IOZiDK, Warszawa 1985, z. 51.
 • Walesa Cz.: Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież. KUL, Lublin 1988.
 • Waśniowski R.: Systemowa analiza przyszłości Politechnika Wrocławska, Wrocław 1983.
 • Wawrzyniak B.: Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. PWE, Warszawa 1977.
 • Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989.
 • Wawrzyniak B.: Przedsiębiorczość a rzeczywiste zachowania przedsiębiorstw. IOZiDK, Warszawa 1985.
 • Weiss K.H.: Risiko md Sortiment. Der Portfolio-Selection - Ansatz ais ein Instrument der Untemehmenspolitik im Handel. Verlag Gabier, Wiesbaden 1985.
 • Welge M.K.: Untemehmensfilhrung. Band 2: Organisation. C.K. Poeschel Verlag, Stuttgart 1987.
 • Winterfeldt von D.: Strukturalizacja problemów decyzyjnych do analizy procesów podejmowania decyzji W: Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne. Tom IV. Praca zbiorowa pod red. W. Gasparskiego i D. Miller. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
 • Witteloostuijn van A.: Uncertainty and Economic Psychology. W: Homo Oeconomicus. Presumptions & Facts. International Association for Research in Economic Psychology. Kazimierz Dolny 1989 (materiały konferencyjne).
 • Wojciszke B.: Mechanizmy wpływu struktury ja na zachowanie. W: Poznawcze regulatory życia społecznego. Praca zbiorowa pod red. J. Jarymowicza i Z. Smoleńskiej. Ossolineum, Warszawa 1983.
 • Wojciszke B.: Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 • Wroński J.: Rynek papierów wartościowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 8.
 • Zaleski Z.: Model SEU jako narzędzie analizy procesów decyzyjnych. "Roczniki Filozoficzne" 1979, z. 4.
 • Zaleski Z.: Psychologia zachowań celowych. PWN, Warszawa 1991.
 • Zander E.: Rationelle Information im Betrieb. In: Rationalisierung der wirtschaftlichen Tätigkeit von Unternehmen. Beitrüge zur einer polnisch-deutschen Konferenz. Ruhr-Uniwersität Bochum, Bochum 1990.
 • Zarys metodyki planowania strategicznego. Praca zbiorowa pod red. A. Klasika. AE, Katowice 1990.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych. Sposoby reagowania przedsiębiorstw. Tom 3. Praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym J. Beksiaka. PWN, Warszawa 1983.
 • Zellmer G.: Risiko-Management. Verlag Wirtschaft, Berlin 1990.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i działanie na tle niektórych innych pojęć ogólnych. W: Wybrane zagadnienia prakseologiczne. "Materiały Prakseologiczne" 1962, z. 4.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Zimniewicz K.: Ryzyko jako element zarządzania przedsiębiorstwem. W: Przedsiębiorstwo gospodarce socjalistycznej. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1986, z. 139.
 • Zimny Z.: Odpowiedzialność obiektywna, subiektywna i społeczna. "Przegląd Psychologiczny" 1984, nr 4.
 • Ziółkowski M.: Wiedza. Jednostka. Społeczeństwo. PWN, Warszawa 1989.
 • Zysk T.: Orientacja prorozwojowa. W: Orientacje społeczne jako element mentalności Praca zbiorowa pod red. J. Reykowskiego, K. Skarżyńskiej, M. Ziółkowskiego. Nakom, Poznań 1990.
 • Żyżyński J.: Ogólna metodologia nauk a ekonomia - krytyka i postulaty. "Ekonomista" 1988, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.