PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 20 Europejska przestrzeń transportu.Infrastruktura i środki transportu. | 95--106
Tytuł artykułu

Wpływ budowy autostrad w Polsce na zmiany dostępności regionów na podstawie średniego ważonego czasu przejazdu i potencjału ekonomicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Predicted Impact of Motorways in Poland on Accessibility of Regions - Average Weighted Travel Time and Economic Potential Indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest oszacowanie zmiany wskaźnika dostępności transportowej wybranych miast, będącej efektem budowy autostrad w Polsce. Układ autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech głównych dróg 6: -- autostrada A1 o łącznej długości 582 km, która łączy Gdańsk z Łodzią i aglomeracją śląską w transeuropejskim korytarzu transportowym nr VI, -- autostrada A2 o łącznej długości 651 km, która łączy Poznań z Łodzią i Warszawą w transeuropejskim korytarzu nr II, -- autostrada A4 o łącznej długości 670 km, która łączy Wrocław z Katowicami, Krakowem i Rzeszowem w transeuropejskim korytarzu nr III. Dodatkowo sieć podstawowych autostrad docelowo uzupełniają: autostrada A6 (29 km), autostrada A8 (27 km) i autostrada A18 (75 km). Autostrady połączą miasta i umożliwią przemieszczanie się znacznie szybsze, niż było to możliwe do tej pory(fragment tekstu)
EN
One of the main objectives of European transport policy is to increase the accessibility of regions. In particular, this refers to the outermost regions and regions that are not necessarily geographically peripheral, but which accessibility is limited due to the lack of developed transport infrastructure. The modernization of the transport system contributes to the reduction of transaction costs what increases overall competitiveness. The development of European transport network aims at increasing the accessibility of regions. Also, the financing schemes of infrastructure development include the goal of accessibility. This particularly concerns the trans-European transport corridors which are planned to link regions along the European Union territory, but the construction of various sections of these corridors (e.g. motorways in Poland) have a significant impact on the development of the national transport system. Motorways in Poland are part of this policy and in large share have been financed by different EU funds. Motorways will connect the cities what allows to travel much faster than it was possible before. This article presents the impact of the construction of motorways in Poland (A1, A2 and A4) on the transport accessibility of regions when it comes to the change in travel time between major cities in Poland. As the accessibility indicator in the analysis we use the weighted average time of travel and economic potential. These indicators respond to different conceptualizations and offer complementary information on the impact of new infrastructure on accessibility. The study compares the travel times between selected cities and economic potential of regions based on 2004 and 2012 years data. The results indicate that the accessibility increases unevenly, so the interpretation of indicators needs to include some descriptive elements.(author's abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2011)144.
 • Burnewicz J., Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Uniwersytet Gdański, MRR.
 • Dong X., Ben-Akiwa M., Bowman J., Walker J., Moving from trip-based to activity-based measures of accessibility, "Transportation Research Part A" 2006, no. 40.
 • Forslund U., Johanson B., Assessing road investments: accessibility changes, cost benefit and production effects, "The Annals of Regional Science" 1995, vol. 29, no. 2.
 • Gutierrez J., Urbano P., Accessibility in the European Union: the impact of the trans-European road network, "Journal of Transport Geography" 1996, vol. 4, no. 1.
 • Hoszman A., Mierzenie dostępności transportowej - propozycja nowego podejścia, w: D orobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2012.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, PAN, Warszawa
 • Koźlak A., Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Uniwersytet Szczeciński 2009.
 • Kwarciński, T., Dostępność transportowa - podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Uniwersytet Szczeciński 2009.
 • Program Budowy Dróg Krajowych na Lata 2011-2015, Ministerstwo Infrastruktury, styczeń 2011.
 • Ratajczak W., Modelowanie sieci transportowych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Rosik P., Sposoby mierzenia dostępności transportowej, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Uniwersytet Szczeciński 2009
 • Słownik Pojęć Transportowych SRT , Załącznik do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
 • Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.
 • Vickerman R., Accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and their use in determining mobility, "Environment and Planning A" 1974, vol. 6.
 • Załoga E., Transport a wykluczenie społeczne, w: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług nr 33, Uniwersytet Szczeciński 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.