PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (3) | 129--141
Tytuł artykułu

A Process of Dynamic Trade Show Activity Management within a Real Estate Development Project Life Cycle

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proces dynamicznego zarządzania aktywnością targową w cyklu życia projektu developerskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę zarządzania aktywnością targową w odniesieniu do cyklu życia projektu deweloperskiego dużego centrum handlowego. Zmienność tego cyklu w branży nieruchomości handlowych wymaga dynamicznego i elastycznego podejścia do zarządzania udziałem w wydarzeniach wystawienniczych, który jest złożonym procesem, składającym się z kilku etapów. Celem artykułu jest rozpoznanie aktywności targowej mało doświadczonych (tj. dopiero wchodzących na rynek) deweloperów nieruchomości handlowych, rozciągniętej w czasie trwania pełnego cyklu życia projektu inwestycyjnego dużego centrum handlowego. Przyjęto, że cykl życia projektu deweloperskiego nieruchomości handlowych składa się z pięciu etapów: inicjacja projektu, planowanie projektu, realizacja przygotowawcza, realizacja właściwa, zamknięcie projektu. Każdy z etapów przedstawiono poprzez zdefiniowanie procesów zarządzania projektem właściwych dla poszczególnych etapów. W badaniu uwzględniono aktywność 6 mało doświadczonych deweloperów dużych centrów handlowych, w okresie około 2,5 roku. W tym czasie uczestniczyli oni w 7 kolejnych targach rynku nieruchomości handlowych. Wykorzystano jakościowe metody badawcze: mystery visitor (jako rodzaj obserwacji uczestniczącej ) oraz wywiady swobodne. Zastosowano także analizę materiałów informacyjnych i reklamowych badanych deweloperów. Przedstawiono analizę powiązania działań badanych podmiotów w odniesieniu do pięciu etapów cyklu życia projektu deweloperskiego, z zarządzaniem aktywnością targową na każdym z tych etapów. Wskazano na dominujące, podczas realizacji poszczególnych faz, płaszczyzny aktywności targowej wystawców (spośród trzech rodzajów wymiarów: informacyjnego, promocyjnego, handlowego). (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a problem of the management of trade show activity in relation to the retail Real Estate development project life cycle of a huge shopping centre. Variability of that cycle in retail Real Estate business requires dynamic and flexible approach to the management of trade show activity, which is a complex process consisting of several stages. The aim of the paper is to recognise trade show activity of the retail Real Estate developers, who were not very experienced, in the duration of a full investment project life cycle of a big shopping centre. The research has included the activity of 6 large-sized shopping centre developers, who were not very experienced, in a period of about two and a half years. Throughout that time the developers participated in 7 consecutive trade shows for retail Real Estate market. There have been applied qualitative research methods: mystery visitor (as a type of participant observation) and unstructured interviews. Also, an analysis of infor-mation and advertising materials of the developers under research has been used. An analysis of the relation between the developers' activities performed at five stages of a project life cycle and trade show activity management at every of these stages has been explored and presented. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
129--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bialystok University of Technology, Poland
 • Rzeszow University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Batko A., Borcuch A., Mochoń A., Piłat-Borcuch M., Świerczyńska-Kaczor U., Rynek targowy: scena wystawców i organizatorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 • Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
 • Gębarowski M., Zarządzanie udziałem w targach w kontekście działań marketingowych realizowanych na rynku B2B, [in:] Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno- ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, ed. J. Wiażewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, p. 75-83.
 • Gębarowski M., Siemieniako D., Targi rynku nieruchomości handlowych w świetle badań metodą obserwacji uczestniczącej, "Marketing i Rynek" 2014/9, p. 33-39.
 • Gronroos C., Marketing as promise management: regaining customer management for marketing, "Journal of Business & Industrial Marketing" 24/5 (2009), p. 351-351.
 • Hallgren M., Soderholm A., Project-as-practice: New approach, new insights, [in:] The Oxford handbook of project management, ed. P.W.G. Morris, J.K. Pinto, J. Soderlund, Oxford University Press, Oxford 2012, p. 500-516.
 • Hodgson D., Cicmil S., The politics of standards in modern management: Making 'the project' a reality, "Journal of Management Studies" 44/3 (2011), p. 431-450.
 • Jensen S., Nuneva A., Trade show as a brand management instrument in the B2B sector, [in:] Trade Show Management, ed. M. Kirchgeorg, W. M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck, Gab- ler, Wiesbaden 2005, p. 1083-1099.
 • Kotler Ph., Pfoertsch W., B2B Brand Management, Springer, Berlin-Heidelberg 2006.
 • Lester A., Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards, Butterworth-Heinemann, Jordan Hill 2007.
 • Lindkvist L., Soderlund J., Tell F., Managing product development projects: On the signifi- cance of fountains and deadlines, "Organization Studies" 19/6 (1998), p. 931-951.
 • Mainela T., Ulkuniemi P., Personal interaction and customer relationship management in project business, "Journal of Business & Industrial Marketing" 28/2 (2013), p. 103-110.
 • Meng X., The effect of relationship management on project performance in construction, "International Journal of Project Management" 30/2 (2012), p. 188-198.
 • Nowe obiekty zmieniają układ sił na mapach handlowych głównych miast, "Rynek handlowy w Polsce - II kw. 2013", Jones Lang LaSalle, p. 2, http://qbusiness.pl/uploads/ Rapor- ty/jllhandel22013 .pdf (accessed on: 8 July 2014).
 • Odeh A.M., Battaineh, H.T., Causes of construction delay: traditional contracts, "International Journal of Project Management" 20/1 (2002), p. 67-73.
 • Packendorff J., Inquiring into the temporary organization: New directions for project management research, "Scandinavian Journal of Management" 11/4 (1995), p. 319-333.
 • Pelsmacker de P., Geuens M., Bergh van den J., Marketing Communications: A European Perspective, Pearson Education, Harlow 2010.
 • Siemieniako D., Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych, "Marketing i Rynek" 2012/5, p. 8-14.
 • Siskind B., Powerful Exhibit Marketing: The Complete Guide to Successful Trade Shows, Conferences, and Consumer Shows, John Wiley & Sons Canada, Mississauga 2005.
 • Smith P.R., Zook Z., Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media, Kogan Page, London 2011.
 • Soderlund J., Theoretical foundations of project management: Suggestions for a pluralistic understanding, [in:] The Oxford handbook of project management, ed. P.W.G. Morris, J.K. Pinto, J. Soderlund, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 37-64.
 • Sułkowski Ł., Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie" 2013/2, p. 17-26.
 • Westland J., The Project Management Life Cycle: Complete Step-by-Step Methodology for Initiating, Planning, Executing & Closing a Project Successfully, Kogan Page, London 2006.
 • Woodside A.G., Wilson E.J., Case study research methods for theory building, "Journal of Business and Industrial Marketing" 18/6 (2003), p. 493-508.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.