PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 8 (4) | 317--330
Tytuł artykułu

Is the Minimum Wage Detrimental to the Economy?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czy płaca minimalna szkodzi gospodarce?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Płaca minimalna w Polsce jest relatywnie niska. W 2013 roku wynosiła zaledwie 1600 zł. Nie jest więc zaskoczeniem, że związki zawodowe od kilku lat zabiegają o jej podniesienie do 50% płacy przeciętnej. Napotykają jednak stanowczy opór rządu i pracodawców. Liberalny model polityki gospodarczej realizowany w Polsce wyraźnie sprzyja przedsiębiorcom. Nieprzychylna jest też postawa rządu, polityków, pracodawców, mediów, a także wielu naukowców wobec płacy minimalnej. Przeciwnicy płacy minimalnej najczęściej wysuwają następujące zarzuty: - podnoszenie płacy minimalnej przyczynia się do wzrostu bezrobocia; - wzrost płacy minimalnej sprzyja wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, co z kolei wywołuje inflacyjną spiralę płacowo-cenową; - wysokość płacy minimalnej i tempo jej wzrostu często stanowi podstawę do dokonywania waloryzacji płac w sferze budżetowej oraz niektórych świadczeń socjalnych, co prowadzi do nieuzasadnionego kryteriami ekonomicznymi zwiększania sztywnych wydatków budżetu państwa; - poziom płacy minimalnej uznawany przez przedsiębiorców za zbyt wysoki prowadzi do upowszechnienia praktyki płacenia pracownikom "pod stołem" i pogłębia rozmiary szarej strefy; - wzrost płacy minimalnej zagraża istnieniu przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów, które działają na granicy opłacalności i może prowadzić do ich bankructwa; - wzrost płacy minimalnej podnosi koszty pracy i obniża konkurencyjność gospodarki. W artykule na podstawie danych statystycznych i wyników badań podjęto polemikę z wymienionymi zarzutami. Autorzy uważają, że w Polsce dominuje jednostronne podejście do płacy minimalnej. Jest ona traktowana jako element kosztów pracy, w konsekwencji więc jako kategoria, która nie powinna wzrastać, gdyż szkodzi to przedsiębiorcom i gospodarce. W analizach tych pominięto społeczny, a także ekonomiczny (w szerszym kontekście) aspekt płacy minimalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The minimum wage in Poland is relatively low. It amounts only 1,600 PLN in 2013. Therefore, it is no surprise that the trade unions have been making efforts to have it raised to the level of 50% of the average salary. However, this has been met with staunch resistance from employers. The liberal model of the economy, which dominates in Poland, favours employers. Moreover, the attitude of the government, politicians, the media, as well as many scientists towards this is not favourable. These are the objections usually raised against the increase of minimum wage: - raising the minimum wage entails unemployment growth; - an increase in the minimum wage entails an increase in the average pay, with a consequent increase in the inflation rate; - the amount of the minimum wage and its growth rate is frequently the basis for an index-linked pay increase in the budget institutions and some social benefits, which results in an increase in fixed budget spending, which is not justified economically; - the minimum wage level, regarded by employers as too high, results in the practice of paying workers outside the official payroll, thereby extending the grey area; - an increase in the minimum wage is a threat to businesses, especially to micro-enterprises, which operate on the brink of insolvency and may face bankruptcy; - an increase in the minimum wage raises the cost of labour and makes businesses less competitive. This paper, in its later part, provides arguments against the allegations. There is a one-sided view of the issue of the minimum wage in Poland. Wages are regarded exclusively as an element of the cost of labour and, as such, they should not increase as this is detrimental to entrepreneurs and to the economy. Such analyses disregard the social and economic (in a broad context) aspects of having a minimum wage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
317--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Anderson A. 2013. The Advantages of a Minimum Wage, http:/smallbusiness.chron.com/adventages-minimum-wage (access: 22.05.2013).
 • Auerback M. 2012. Five reasons why we should raise the minimum wage, http://www.salon.com (2012/07/30/top 5 reasons... ) (access: 06.05.2013).
 • Badania ankietowe rynku pracy. Raport 2012. 2012. Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa.
 • Begg D., Fisher S., Dornbusch R. 1993. Ekonomia. Tom 1. PWE, Warszawa.
 • Borkowska S. 2005. Płaca minimalna a ograniczanie ubóstwa. In: Polityka społeczna. Wybrane problemy. IPiSS, Warszawa.
 • General government expenditure by function. 2012. http://appsso.eurostat.ec.europa (access: 27.07.2012).
 • Golinowska S. 2005. O przyczynach bezrobocia i polityce jej zwalczania. Głos w debacie. In: Polityka społeczna. Wybrane problemy. IPiSS, Warszawa.
 • Guz J. 2011. Płaćcie nam godziwie. Gazeta Wyborcza, 19.08.2011.
 • Jacukowicz Z. 2007. Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Studia i Monografie, IPiSS, Warszawa
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardelli C. 1999. Ekonomia. Fundacja gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Low-wage earners as a proportion of all employees. 2012. http://appsso.eurostat.ec.europa (access: 10.12.2012).
 • Płaca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku. 2011. GUS, Departament Pracy, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Pracy. 2010. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2010. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2012. GUS, Warszawa.
 • Sloman J. 2001. Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa.
 • Wyźnikiewicz B. 2012. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest szkodliwy dla gospodarki. Gazeta Wyborcza, 06.12.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.