PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych | 111--141
Tytuł artykułu

Partnerstwo lokalne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początki idei zrównoważonego rozwoju to okres, w którym znacznie wzrasta świadomość faktu, że rozwój społeczno-gospodarczy nie może być oderwany od działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Przyczyniły się do tego powstające w latach 1960-1970 liczne organizacje ekologiczne i raporty dotyczące stanu środowiska. Termin sustainable development nie ma polskiego odpowiednika i bywa różnie tłumaczony, ale oznacza ciągły, równomierny rozwój każdego aspektu polityki: ekonomicznego, społecznego, gospodarczego i ochrony środowiska. W początkowym okresie koncentrowano się na problemach ekologii, poruszając takie problemy, jak zanieczyszczenie wód, powietrza czy gruntów. Z uwagi na ciągłą ewolucję i dynamikę procesów stanowiących podstawę zrównoważonego rozwoju zaczęły pojawiać się coraz to nowe kwestie, wzbogacające zakres pojęcia "zrównoważony rozwój". (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Lisowska A.: Zasady rozwoju i subsydiarności jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. W: Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka. Red. A. Papuziński. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Ciechanowicz-McLean J.: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Bukowski Z.: Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim. W: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Red. A Papuziński. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Papuziński A.: Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - współdziałanie. "Problemy ekorozwoju" 2006, Vol. 1, nr 2.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Białecki I., Czepulis-Rutkowska Z., Sztanderska U., Wóycicka I.: Biała Księga 2003, część VI: Nowy model społeczny. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003.
 • Biniecki J., Szczupak B.: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Kusterska M.: Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowywania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: Gospodarka a środowisko 3. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1075, Wrocław 2005.
 • Borys T.: Lokalne systemy wskaźników zrównoważonego rozwoju. W: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 • Brzozowski T.: Wskaźniki na poziomie podmiotu gospodarczego. W: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Red. T. Borys. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
 • Potoczek A.: Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego. Włocławek 2000.
 • Geddes M.: Local Partnership: A Successful Strategy for Social Cohesion? European Research Report. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1998.
 • Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej: jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina, Poznań 1992.
 • Tennyson R.: Poradnik partnerstwa. Kraków 2006.
 • Gordon I.H.: Relacje z klientem, marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 • Gęsicka G.: Partnerstwo w rozwoju lokalnym. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1996.
 • Dobrowolska M.: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce rynkowej. W: Studia z zakresu zarządzania publicznego: materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego", Red. J. Hausner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Dębicka A.: Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna. Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Kantyka S.: Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie zarządzania publicznego. W: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Kantyka S.: Możliwości rozwoju sektora społecznego w koncepcji klastrów. W: Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Red. E. Bojar. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • Kantyka S.: Partnerstwo społeczne a rozwój lokalny. W: Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów. Red. E. Skawińska. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Jasiecki K.: Sanacja państwa możliwa tylko na drodze dialogu społecznego. "Dialog" 2006, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.