PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe | 69--84
Tytuł artykułu

Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Customer's Sector on Innovative Activity in High Technology Industry in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem jest określenie wpływu typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że znaczenie danej grupy odbiorców jest proporcjonalne do liczby i zakresu powiązanych z nią działań innowa-cyjnych. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla przedsiębiorstwa". Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niesto-sowane środki trwałe, w tym: a) budynki, lokale i grunty, b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe; (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. Uwzględniono następujące typy odbiorców: rolnictwo i rybactwo, górnictwo, przemysł, energetykę, budownictwo, handel, transport, gastronomię, finanse i ubezpieczenia, sferę publiczną, edukację, ochronę zdrowia, rozrywkę i rekreację oraz konsumenta końcowego. Badaniem objęto 374 przedsiębiorstwa. W części metodycznej wykorzystano modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić prawdopodobieństwo i wielkość wpływu odbiorcy na aktyw-ność innowacyjną.(abstrakt autora)
EN
The paper presents the results of a study aimed at identifying and comparing the relation between the customer's sector and innovative activity in high technolo-gy industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation in industrial enter-prises representing the high-tech sector. It is characterized by innovation at the firm level and concerns the diffusion "new for the company" level. Innovation activity in-cludes (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as: a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and technological processes and innovation cooperation. The study included the following types of customers: agri-culture and fishing, mining, industry, energy, construction, trade, transport, catering, fi-nance and insurance, public administration, education, health, entertainment and recrea-tion, and the final consumer. The survey covers 374 HT companies. The methodological part of the analysis includes a probit modeling through which one can specify the prob-ability of occurrence of innovation activity in terms of customer's sector.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Beckman M., Christine M., Haunschild R.P., Network Learning: The Effects of Part-ners' Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions, "Administrative Science Quarterly" 2002, 47 (1).
 • Dwojacki P., Hlousek J., Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008.
 • Gruner K.E., Homburg Ch., Does Customer Interaction Enhance New Product Suc-cess?, "Journal of Business Research" 2000, 49 (1).
 • Hansen M.T., The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits, "Administrative Science Quarterly" 1999, 44 (1).
 • Hatzichronoglou T., Revision of the high-technology sector and product classification, OECD, Paris 1996.
 • Hervas-Oliver J.-L., Albors-Garrigós J., Local Knowledge Domains and the Role of MNE Affiliates Bridging and Complementing Cluster's Knowledge, "Entrepre-neurship and Regional Development" 2008, 20 (6).
 • Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 • Lipiec-Zajchowska M., Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2003
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2008.
 • Souder W.E., Buisson D., Garrett T., Success Through Customer-Driven New Product Development: A Comparison of US and New Zealand Small Entrepreneurial High Technology Firms, "Journal of Product Innovation, Management" 1997, 14 (6).
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystki, vol. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemy-słowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 • Taiwen F., Sun L., Zhang Y., The Effects of Customer and Supplier Involvement on Competitive Advantage: An Empirical Study in China, ,Industrial Marketing Management" 2010, 39 (8).
 • Toby S.E., Podolny M.J., Positional Causes and Consequences of Strategic Alliances in the Semiconductor Industry, Working Paper, Graduate School of Business, Uni-versity of Chicago 1997.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.