PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 1 | 73--84
Tytuł artykułu

Przemiany strukturalne w gospodarce a kształtowanie się systemu osadniczego

Autorzy
Warianty tytułu
Structural Transformations in Economy and Formation of Settlement System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotychczasowy rozwój gospodarczy Polski, który spowodował przemiany społeczne i przyczynił się do koncentracji ludności w miastach jest powszechnie krytykowany za nadmierne zużycie czynników produkcji: surowców, energii, siły roboczej, w tym także elementów środowiska naturalnego przy bardzo niskiej efektywności. W krytyce tej rzadko się jednak podnosi zagadnienia związane z efektywnością ekonomiczną, społeczną i ekologiczną poszczególnych regionów gospodarczych, a szczególnie miast. Jakkolwiek przemiany strukturalne w gospodarce, zwłaszcza na etapie przechodzenia ze społeczeństwa rolniczego do industrialnego, wymagają znaczących przemieszczeń ludności ze wsi do miast i przyczyniają się do jej koncentracji, to jednak nie jest sprawą obojętną jakie regiony i miasta będą się rozwijać.
EN
Criticism of the hitherto economic development of the country rarely includes the problem of a low effectiveness of some settlement system. Although the economic evaluation of functioning of settlement systems is difficult, provided that we discuss the reforming of the economy, it is not an unimportant matter from economic, social and ecological points of view, which settlement centres should be given priority. Up till now, it has been decided by the power of political authorities of individual regions and their bringing pressure on central authorities in the field of distribution of investment outlays. Therefore, development of big toms was given priority in Poland. These priorities brought about the creation of many barriers of economic and ecological types. Growth of big towns in Poland resulted in the situation in which they cannot afford changing their own structures by their own means. Hence, it seems purposeful for the regional policy of the state to give priority to the development of medium and small towns, which have some territorial and infrastructural resources. It especially concerns the regions of eastern, western and central Poland lying outside the immediate influence of big agglomerations. Development of small and medium towns in these regions will be cheaper and more effective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--84
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ads Mattos C., Niektóre konsekwencje wzrostu i przestrzennej koncentracji w Ameryce Łacińskiej, [w:] Rozwój Spolaryzowany i polityka regionalna, pr.zb. pod red. A. Kuklińskiego, Monton, The Hauge-Paris-New York 1981, "Regional Planning Series".
 • Analiza procesów żywiołowych w gospodarowaniu przestrzenią na terenie miasta Warszawy, pr.zb. pod red. B. Jałowieckiego, "Biuletyn Informacyjny" IGiPZ PAN, zeszyt 58.
 • Borukhow E., On the Urban Agglomeration and Economic Efficiency Comment, "Economic Development and Cultural Change" 1974, nr 1.
 • Boventer E., City Size System Theoretical Issues Empirical Regularities and Planing Guides, "Urban Studies" 1973, nr 10.
 • Charakterystyki i koszty inwestorskie spółdzielczych budynków mieszkalnych, rozpoczętych w 1982 r., CZSBM - zespół przygotowania i projektowania inwestycji, Warszawa, grudzień 1983.
 • Dziembowski Z., Ginsbert-Gebert A., Urządzenia komunalne jako element kosztów budowy miast, "Studia KPZK PAN" t. XL, Warszawa 1973.
 • Ginsbert-Gebert A., O gospodarczą samodzielność miast, "Miasto" 1988, nr 1.
 • Hilhorst J., Myślenie o nierozwiązanych problemach rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój Spolaryzowany i polityka regionalna, pr.zb. pod red. A. Kuklińskiego, Monton, The Hauge-Paris-New York 1981, "Regional Planning Series".
 • Kamerchen D.R., Futher Analysis of Overurbanization, "Economic Development Cultural Change" 1969, nr 2.
 • Koicki M., On the Urban Agglomeration and Economic Efficiency, "Economic Development and Cultural Change" 1973, nr 1.
 • Kuciński K., Koncentracja ludności w Polsce a system osadniczy, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 213, Warszawa 1987.
 • Kuźnik F., Znaczenie kategorii zachowań podmiotów gospodarczych w planowaniu i regulowaniu rozwoju miast, "Zeszyty Naukowe" AE w Katowicach, nr 2197, Katowice 1984.
 • Lewińska J., Kraków - wybrane zagadnienia ekologii miasta, "Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" 1986, nr 9-10.
 • Malisz B., Żurkowski J., Metoda analizy progowej, "Studia KPZK PAN, t. XXXIV, Warszawa 1971.
 • "Miasto" 1981, nr 5.
 • Niedek A., Gdzie i jak budować czyli problemy ekorozwoju aglomeracji warszawskiej, "Miasto" 1988, nr 1.
 • Ostatek W., Ceny i koszty uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego w 1986 r., "Inwestycje i Budownictwo" 1987, nr 11-12.
 • Rakowski W., Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa 1980.
 • Realizacja budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej, GUS, Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu, Warszawa, luty 1987.
 • Regulski J., System sterowania miastem, Warszawa 1976.
 • Rocznik Statystyczny Inwestycji 1986, GUS, Warszawa 1987.
 • Sumień T., Planowanie przestrzenne w systemie ochrony energii, "Miasto" 1987, nr 8.
 • Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe. Za ile i jak budujemy, "Gospodarka, Administracja Państwowa" 1987, nr 19.
 • Uwarunkowania Przestrzenne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, Warszawa 1987.
 • Życie z perspektywą, Wywiad z doc. dr inż. Michałem Kelles-Krauzem, "Przegląd Techniczny" 1988, nr 25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.