PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 4 | 70--156
Tytuł artykułu

Rozwój przemysłu na Mazowszu

Warianty tytułu
Development of Industry in Mazowsze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł Mazowsza wyszedł z II wojny światowej z olbrzymimi stratami. Były one dużo większe niż w innych regionach Polski i kilkakrotnie większe od strat poniesionych w czasie I wojny światowej. Niemal całkowicie zniszczony został Warszawski Okręg Przemysłowy (WOP) - Jedna z największych aglomeracji przemysłowych na ziemiach polskich. Na początku stycznia 1939 r. WOP skupiał około 285 tys. zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle przemysłowym, w tym ponad 150 tys. zatrudnionych w przemyśle (łącznie z zakładami wojskowymi 1 warsztatami kolejowymi).
EN
In the first part of the work, the author focuses attention on tremendous losses which Mazowsze, and especially Warsaw and eastern part of Mazowsze suffered during World War II. These losses can be estimated as 80-90% of productive potential. Therefore, the process of industry rebuilding in this part of the country lasted longer than in the remaining territories. Level of employment in industry from 1939 was regained as late as 1954. In years 1946-1949 main effort of the State was concentrated on industry rebuilding, while in years 1950-1955, beside further rebuilding of factories, there was originated creation of new enterprises including the ones in the territories of minor importance, of weak economic development. However, it was mainly Warsaw and its suburban zones, which underwent the process of industrialization. In years 1956-1960 the pace of industry development was slowed down but, still - industry was concentrated in Warsaw and its vicinity. However, handicraft developed more swiftly over this period. Concentration of industry in Warsaw resulted in shortage of labour. Therefore, over the subsequent years (1966-1970) there was introduced degglomeration of industry by transfer of a part of outlays or creation of new branch factories of the already-existing enterprises in the territories of minor importance in Mazowsze. This degglomeration resulted in lesser advantages, than it had been assumed and it was abandoned due to political reasons. In years 1971-1980 there occurred an industrial investment boom in Mazowsze. Convenience of obtaining credits promoted creation of new enterprises, however, the time of building became longer and part of investments remained unfinished. Hence, the effectiveness of outlays was very low (eg. steelworks in Warsaw), or inadequately situated. Discussing industrialization of Mazowsze, one cannot omit negative ecological effects, as the newly-created industrial units exert a destructive impact on natural environment and human health at the same time. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--156
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Berezowski S., Polityka uprzemysłowienia Warszawy (W:) Warszawa współczesna, geneza, rozwój, PWN, Warszawa 1981.
 • Chojnacki J., Petrochemia a rozwój Płocka. II wyd, LSW, Warszawa 1977.
 • Ciechocińska M., Deglomeracja Warszawy 1965-1970, PWN, Warszawa 1973, Biuletyn KPZK PAN, nr 80.
 • Delimitacja okręgów przemysłowych, GUS, Warszawa 1982.
 • Dzieje Pruszkowa, pod red. A. Żarnowskiej, KiW, Warszawa 1983.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1946.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1949.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1956.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1960.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1970.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1975.
 • Kartoteki zakładów przemysłowych, KPZK PAN, Warszawa 1980.
 • Kartoteki miejscowości uprzemysłowionych, KPZK PAN, Warszawa 1946.
 • Kartoteki miejscowości uprzemysłowionych, KPZK PAN, Warszawa 1956.
 • Kartoteki miejscowości uprzemysłowionych, KPZK PAN, Warszawa 1960.
 • Kartoteki miejscowości uprzemysłowionych, KPZK PAN, Warszawa 1965.
 • Kartoteki miejscowości uprzemysłowionych, KPZK PAN, Warszawa 1970.
 • Kierski B., Pawełko W., Wyniki deglomeracji Warszawy, "Inwestycje i Budownictwo" 1971, nr 12.
 • Kopeć Z.: Rzemiosło warszawskie 1945-1980. Wybrane zagadnienia (W:) Z dziejów rzemiosła warszawskiego, pod red. B. Grochulskiej i W. Prusa, PWN, Warszawa 1983.
 • Materiały statystyczne GUS-u z zakresu statystyki przemysłu z końca 1938 r. i początku 1939 r. Ankiety zakładów przemysłowych, Archiwum GUS-u. IV. Statystyka Przemysłu.
 • Misztal S.: Atlas Przemysłu Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, KPZK PAN, Warszawa 1961.
 • Misztal S.: Proces uprzemysłowienia woj. warszawskiego w XX-leciu PRL, Rocznik Mazowiecki 1967.
 • Misztal S.: Przemiany w strukturze i rozmieszczeniu przemysłu na terenie woj. warszawskiego i miasta Warszawy, "Przegląd Geograficzny" 1958, z. 4, t. XXX.
 • Misztal S.: Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860-1965, PWN, Warszawa 1970, Studia. KPZK PAN, tom XXXI.
 • Misztal S.: Przemysł Warszawy współczesnej (W:) Jesteśmy w Warszawie, miasto stare i nowe, PIW, Warszawa 1981.
 • Misztal S.: Strukturelle und räumliche Wandlungen in der Industrie der Stadt Warschau (W:) Evolution of population and economic activities in urban regions, Conference papers 10, IGiPZ PAN, Warszawa 1990.
 • Misztal S.: Warszawski Okręg Przemysłowy - studium rozwoju i lokalizacji przemysłu, PWN, Warszawa 1962, Studia. PKZK PAN, tom III.
 • Misztal S., Kaczorowski W.: Regionalne zróżnicowanie uprzemysłowienia Polski 1945-1975, PWN, Warszawa 1983, Studia. PKZK PAN, tom LXXVI.
 • Ochrona środowiska i gospodarka wodna, GUS, Warszawa 1981.
 • Piłatowicz J.: Elektryfikacja Warszawy w latach 1950-1980, "Rocznik Warszawski" 1986, t. XIII.
 • Rocznik Statystyczny Powiatów za lata 1965-1974, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1945-1965, GUS, Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1966, GUS, Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1967, GUS, Warszawa 1968.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1968, GUS, Warszawa 1969.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1970, GUS, Warszawa 1970.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1971, GUS, Warszawa 1971.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1972, GUS, Warszawa 1972.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1973, GUS, Warszawa 1973.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1974, GUS, Warszawa 1974.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1975, GUS, Warszawa 1975.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1976, GUS, Warszawa 1976.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1977, GUS, Warszawa 1977.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1978, GUS, Warszawa 1978.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1979, GUS, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1980, GUS, Warszawa 1980.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 1981, GUS, Warszawa 1982.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1956, MUS, Warszawa 1957.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1958, MUS, Warszawa 1958.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1959, MUS, Warszawa 1959.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1961, MUS, Warszawa 1961.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1962, MUS, Warszawa 1962.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1963, MUS, Warszawa 1963.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1964, MUS, Warszawa 1964.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1965, MUS, Warszawa 1965.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1966, MUS, Warszawa 1966.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1967, MUS, Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1968, MUS, Warszawa 1968.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1969, MUS, Warszawa 1969.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1970, MUS, Warszawa 1970.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1971, MUS, Warszawa 1971.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1972, MUS, Warszawa 1972.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1973, MUS, Warszawa 1973.
 • Rocznik Statystyczny Warszawy 1974, MUS, Warszawa 1974.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1976, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1976.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1978, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1978.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1980, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1980.
 • Rocznik statystyczny województwa stołecznego - warszawskiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Warszawa 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa bialsko-podlaskiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Biała Podlaska 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa bialsko-podlaskiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Biała Podlaska 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa bialsko-podlaskiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Biała Podlaska 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa ciechanowskiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ciechanów 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa ciechanowskiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ciechanów 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa ciechanowskiego 1980, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ciechanów 1980.
 • Rocznik statystyczny województwa ciechanowskiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ciechanów 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa łomżyńskiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Łomża 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa łomżyńskiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Łomża 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa łomżyńskiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Łomża 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa ostrołęckiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ostrołęka 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa ostrołęckiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ostrołęka 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa ostrołęckiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ostrołęka 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa płockiego 1976, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Płock 1976.
 • Rocznik statystyczny województwa płockiego 1978, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Płock 1978.
 • Rocznik statystyczny województwa płockiego 1980, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Płock 1980.
 • Rocznik statystyczny województwa płockiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Płock 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa radomskiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Radom 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa radomskiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Radom 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa radomskiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Radom 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa siedleckiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Siedlce 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa siedleckiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Siedlce 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa siedleckiego 1980, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Siedlce 1980.
 • Rocznik statystyczny województwa siedleckiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Siedlce 1981.
 • Rocznik statystyczny województwa skierniewickiego 1977, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Skierniewice 1977.
 • Rocznik statystyczny województwa skierniewickiego 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Skierniewice 1979.
 • Rocznik statystyczny województwa skierniewickiego 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Skierniewice 1981.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1976, GUS, Warszawa 1976.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1977, GUS, Warszawa 1977.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1978, GUS, Warszawa 1978.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1979, GUS, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1980, GUS, Warszawa 1980.
 • Rocznik Statystyczny Województw 1981, GUS, Warszawa 1981.
 • Rozmieszczenie przemysłu według województw i powiatów w latach 1946-1956, GUS, Warszawa 1969.
 • Spis przemysłowy przeprowadzony w 1966 r., GUS, Warszawa 1966.
 • Spis zakładów przemysłowych 1945, GUS, Warszawa 1947.
 • Statystyka przemysłowa 1946, GUS, Warszawa 1949.
 • Statystyka przemysłowa 1947, GUS, Warszawa 1949.
 • Statystyka przemysłowa 1947-1949, GUS, Warszawa 1950.
 • Statystyka przemysłowa za lata 1956-1965, GUS, Warszawa.
 • Statystyka zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1946, GUS, Warszawa 1948.
 • Statystyka zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1947, GUS, Warszawa.
 • Statystyka zakładów przemysłowych i rzemieślniczych 1956, GUS, Warszawa.
 • Warszawa - rozwój miasta w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1970.
 • Warszawskie - rozwój województw w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1972.
 • Widuła N.: Wstępna koncepcja deglomeracji przemysłu Warszawy. Pracownia Planu Regionalnego m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, Warszawa 1964.
 • Widuła N.: Zakłady przemysłowe inwestowane w latach 1950-1960, Komisja Planowania przy RM, Warszawa 1959.
 • Wielkie Zakłady Przemysłowe Warszawy, PWN, Warszawa 1978.
 • Wojewódzkie bilanse przewozów ładunków przez PKP i żeglugę śródlądową, GUS, Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.