PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 347 Ekonomia | 552--560
Tytuł artykułu

Koncepcja CSR z perpsektywy państwa i przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Concept of the CSR from the State and the Company Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z najczęściej poruszanych problemów współczesnej gospodarki. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) jest inaczej postrzegana z perspektywy państwa i przedsiębiorstwa. Państwo może oczekiwać od przedsiębiorstwa, że będzie działało zgodnie z prawem, będzie uwzględniało, poza interesem ekonomicznym, także interesy społeczne i ekologiczne. Z perspektywy przedsiębiorstwa w większości obszarów objętych CSR nie występuje konflikt interesów między właścicielami przedsiębiorstwa i innymi interesariuszami. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że przedsiębiorstwa, podejmując działania w zakresie CSR, w pierwszej kolejności kierują się ich aspektami ekonomicznymi. Artykuł ma charakter przede wszystkim teoretyczny, przy czym przywołano w nim także wyniki badań prowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, dotyczące wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility is one of more often discussed problems of present economy. The concept of CSR is perceived differently from the state and the company perspective. The state can expect from a company that it will operate in accordance with law and will keep economic as well as social and environmental interests. From the perspective of the company, in the most areas of CSR, there is no conflict of interest between the owners of the company and other stakeholders. The hypothesis of this article is that companies taking actions in the scope of CSR first of all are guided by by their economic aspects. The article is primarily theoretical in nature, at the same time presenting the results of research conducted among Polish companies concerning the implementation of the principles of CSR.(original abstract)
Rocznik
Strony
552--560
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bartkowiak G., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Czop K., Leszczyńska A., 2012, Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników, Organizacja i Kierowanie, nr 3, s. 27-41.
 • Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, www. interscience.wiley.com
 • Fifka M.S., 2009, Towards a More Business-Oriented Definitions of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept, J. Service Science and Management, no. 2, s. 312-321.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., 2008, Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, [w:] W.M. Grudzewski, I. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Jeżak J., 2010, Ład korporacyjny - główne perspektywy poznawcze oraz próba ich syntezy, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kiełczewski D., 2012, Koncepcja ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu 245, J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Wrocław.
 • Kryk B., 2003, Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nakonieczna J., 2008, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2009, Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, [w:] K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, SGH, Warszawa.
 • Piontek B., Piontek F., Piontek W., 1997, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Białystok.
 • Płoszajski P. (red.), 2013, Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rok B., 2013a, Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 • Rok B., 2013b, Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.
 • Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Rybak M., 2001, Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 23-47.
 • Smith R.E., 2011, Defining Corporate Social Responsibility: A System Approach for Socially Responsible Capitalism, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.
 • Sudoł S., 2006, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Walkowiak R., 2009, Kultura organizacyjna jako determinanta działań społecznie odpowiedzialnych, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, a Wolters Kluwer business, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.