PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 11, cz. 2 Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań | 155--166
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość, ryzyko i płeć

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship, Risk and Sex
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest analiza decyzji o założeniu własnego przedsiębiorstwa w kontekście nastawienia do ryzyka, uzależnionego od płci respondenta. Postawiono przy tym następującą hipotezę: mężczyźni traktują założenie przedsiębiorstwa jako bardziej ryzykowne niż kobiety. Tematyka badań podyktowana jest kilkoma względami. Podstawowym jest chęć określenia relacji pomiędzy oczekiwaniami co do prowadzenia podmiotu gospodarczego oraz faktycznym nastawieniem do ryzyka. Istotne jest przy tym to, iż zwykłe postrzeganie osób przedsiębiorczych, a więc takich, które organizują i prowadzą przedsiębiorstwa, wiąże się z wyższym poziomem akceptacji ryzyka, które jest nierozłączne z działalnością gospodarczą. Nastąpi tu więc próba weryfikacji tego założenia. Kolejnym aspektem jest ocena zachowań w kontekście płci respondentów. Badaniu podlegać będzie zatem skłonność do podejmowania ryzyka. W szerszym ujęciu, przekładać się to może na większą przedsiębiorczość oraz w konsekwencji na możliwość szybszego wzrostu gospodarczego. Efektem pośrednim badań mogą być wnioski dotyczące kierunków wsparcia dydaktycznego na studiach wyższych, wspierającego przedsiębiorczość studentów i jego dywersyfikacja w zależności od płci respondenta. Badania w tym ujęciu przeprowadzone zostały za pomocą dwóch metod badawczych: ankiety skierowanej do grupy respondentów oraz jednoczesnego przeanalizowania ich zachowań i nastawienia do ryzyka za pomocą badań eksperymentalnych. Grupa respondentów składała się ze studentów I i II stopnia studiów (licencjat i studia magisterskie) kierunków ekonomicznych i nieekonomicznych. Byli to studenci głównie ostatnich lat, mający już za sobą pewne doświadczenia w studiowaniu. (fragment tekstu)
EN
Decisions taken by the people are at the risk of failure. Particular importance in this context take decisions concerning setting up a business. Therefore, both operators by virtue of their nature and their choices can be hazardous. One of the factors that influence the perception of risk can the sex of the decision maker in this process. Determinants that diversify gender approach to entrepreneurship are related to environmental, cultural and historical factors, in which the decision maker operates. Operating in a particular culture, causes different perception of venture and what that entails taking it may be associated with both the individual characteristics of an entity and the interaction of culture and society. This article attempts to analyze ones decision to start its own business in the context of attitudes to risk, which depends on the gender of the respondent. Following hypothesis has been made: men treat establishing entrepreneurships as more risky than women. Verification of the hypothesis required a methodology consisting of two tools. First one, the desire to start up a company was analyzes by the survey results. Second one, attitude to risk has been examined by an economic experiment. The survey was conducted among 275 students, diversified by their sex. Due to the unrepresentative size of respondents group, conclusions from the study are mostly informative. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Asoni A., Sanandaji T. (2014), Taxation and the quality of entrepreneurship, "Journal of Economics", 113(2).
 • Bernoulli D. (1738), Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis,, tłumaczenie: http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/GraduateTheoryUCSB/Bernoulli.pdf, dostęp dnia 10.10.2014.
 • Bernoulli J. (1713), Ars Conjectandi, www.statistics.gov.hk/wsc/IPS008-P1-S.pdf, dostęp dnia 12.10.2014.
 • Bernstein P.L. (1997), Przeciw bogom, niezwykłe dzieje ryzyka, WIG PRESS, Warszawa.
 • Bławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Bożek S. (2013), Ryzyko jako determinanta aktywności jednostki oraz organizacji. Aspekt teoretyczny, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",nr 64, tom 1.
 • Fairlie R.W., Holleran W. (2012), Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment, "Journal of Economic Psychology", 33(2).
 • Gruszecki T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, wyd. Cedor, Warszawa.
 • Hacking I. (1975), The emergence of probability: A Philosophical Study of Early ideas about Probability, Induction and Statistical Inference, Cambridge University Press, London.
 • https://engineering.purdue.edu/~ipollak/ece302/FAL09/notes/Bernoulli_1738. pdf., dostęp dnia 10.10.2014.
 • Knight F.H. (2012), Risk, uncertainty and profit, Courier Dover Publications.
 • Liesch P.W., Welch L.S., Buckley P.J. (2011), Risk and uncertainty in internationalisation and international entrepreneurship studies, "Management International Review", 51.6.
 • Macko A., Tyszka T. (2005), Przedsiębiorczość i ryzykowanie [w:] T. Tyszka (red.), Decyzje, wyd. Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Majewska A., Majewski S. (2006), Skewness, propensity to risk and risk pyramid for aggressive investment funds' portfolios, "Folia Oeconomica Stetinensia", No. 5 (13).
 • Rostam-Afschar D. (2014), Entry regulation and entrepreneurship: A natural experiment in German craftsmanship, "Empirical Economics", 47(3).
 • Studenski R. (2004a), Ryzyko i ryzykowanie, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Studenski R. (2004b), Zachowanie się w sytuacji ryzyka, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tarnawa A., Zagóra-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, 26.09.2014, http://www.parp.gov.pl/ files/74/ 81/626/18355.pdf. dostęp w dniu 11.10.2014.
 • Tyszka T., Domurat A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka, Tyszka T. (red.), Decyzje, wyd. Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań nad Decyzjami, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Tyszka T., Cieślik J., Domurat A., Macko A. (2011), Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among entrepreneurs during transition to a market economy, "The Journal of Socio-Economics", 40(2).
 • Wiwerna A. (2013), Ryzyko jako szansa i zagrożenie dla działalności przedsiębiorstwa, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wiśniewski T. (2013), Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace WNEiZ", nr 34, tom 1.
 • Zaleśkiewicz T. (2006), Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja [w:] M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych: koncepcje, badania, praktyka, wyd. Żak, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.