PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 18 Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe | 155--166
Tytuł artykułu

Specyfika badań audytorskich przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej w transporcie miejskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specificity Studies of Audit of Public Utilities Transport's Companies in Urban Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynkowej gospodarki rynkowej sprawił, że nastąpił wzrost znaczenia działalności przedsiębiorstw i zapotrzebowania na informacje o ich funkcjonowaniu. Informacje przedstawiające faktyczny obraz sytuacji majątkowej i kapitałowej przeznaczone są dla osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz dla odbiorców zewnętrznych. Informacje te powinny być weryfikowane, aby przedstawić realny obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewnić to ma kontrola sprawozdań finansowych zwana audytem lub rewizją sprawozdań finansowych. Sprawozdania przedsiębiorstw użyteczności publicznej realizujących przewozy w komunikacji miejskiej podlegają audytowi. Ma to na celu nie tylko sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania, ale również minimalizację ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji. W wyniku audytu kierownik przedsiębiorstwa użyteczności publicznej uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki gospodarczej w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, przejrzystości i jawności. Audyt jest niezależną, obiektywną (opartą na podstawach prawnych - Ustawa o rachunkowości i Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie) działalnością o charakterze weryfikacyjnym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do organizacji dodatkowej wartości i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wspiera przedsiębiorstwo w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne i konsekwentne działanie służące ocenie i poprawie skuteczności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz procesów zarządzania. (abstrakt autora)
EN
Market development of a market economy meant that there was a rise of business activity and demand for information about their functioning. The information of the actual picture of the property and capital are intended for business managers and external customers. This information should be reviewed to provide a realistic picture of the enterprise. Ensure that the auditing of accounts is called auditing. Reports of public utilities in implementing transportation are subject to audit. This is to not only validation of the report but also minimize the risk of doing business, make more effective decisions. Despite the explicit rules of audit, audit of public transport companies may deviate from this pattern in the interpretation of indicators. The purpose of this paper is to present the interpretation of results of key indicators that were numbered based on the financial statements.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Adamek-Hyska D., Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego - nowym obszarem badania biegłych rewidentów, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. I, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa 2010.
 • Budzik M., Sprawozdawczość i rewizja finansowa a współczesne techniki zarządzania wartością przedsiębiorstw, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 • http://wawak.pl/pl/content/roznice-miedzy-audytem-zewnetrznym-wewnetrznym.
 • http://www.pkagdynia.pl/index.php?str=typPage&idP=2&idC=3.
 • http://www.pkmgdynia.pl/nasze-uslugi.html.
 • http://www.pktgdynia.pl/pages/wot.php.
 • http://www.zkmgdynia.pl/?mod=4. Przewoźnicy w sieci komunikacyjnej ZKM w Gdyni&lang=pl.
 • Nadolna B., Rola i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w Polsce, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe nr 621, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 30, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych (DzU 1981, nr 24, poz. 122).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.