PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 115 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe | 143--157
Tytuł artykułu

Wpływ konsumentów i konkurentów na aktywność innowacyjna przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Consumers and Competitiors in Activity Innovative Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie wpływu konsumentów i konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w oparciu o dostępne źródła teoretyczne oraz przeprowadzone badania naukowców z USA, Niemiec, Szwecji, Japonii oraz Polski. Podstawowa hipoteza badawcza zakłada, że presja ze strony konsumentów i konkurentów determinuje aktywność innowacyjną przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie państw rozwijających się.(abstrakt autora)
EN
The purpose of this article is to show the influence of consumers and competitors in the innovation activity of enterprises on the basis of available sources and theoretical studies of scientists from the U.S., Germany, Sweden, Japan, and Polish. The basic hy-pothesis of the paper assumes that pressure from consumers and competitors determines the activity of innovative enterprises located in developing countries(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Arrow K., The Rate and Direction of Invention Activity:Economic and Social Factors, Princeton University Press, Princeton, NJ 1962.
 • Baran M., Ostrowska A., Pander W., Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, PARP, Warszawa 2012.
 • Bednarz L., IM Inżynieria Maszyn, Customizacja produktu na masową skalę, Wydaw-nictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2004.
 • Beneito P., Coscollá-Girona P., Rochina-Barrachina M.E., Sanchis-Llopis A., S. Com-petitive Pressure Determinants and Innovation at the Firm Level, Avda. de los Naranjos , nr 46022.
 • Bennett R.C., Cooper R.G., The Misuse of Marketing: An American Tragedy, "Business Horizons" 1981, 24 (6).
 • Bielski I., Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw, "Nowator XXI" 2005, nr 1.
 • Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsię-biorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004
 • Chesbrough H., Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston 2003.
 • Danneels E., Tight-loose Coupling with Customers: The Enactment of Customer Orien-tation, "Strategic Management Journal" 2003, nr 24 (6).
 • Dzikowski P., Tomaszewski M., Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjo-nalnych teorii rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicz-nych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 3 (23), 2013.
 • ] Fazlagić J., Otwarte innowacje i crowdsourcing a innowacyjność w sektorze usług, Ze-szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229, 2012.
 • Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1991.
 • Gajewski Ł., Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego, "E-mentor" 2010, nr 5.
 • Geroski P.A., Innovation, Technological Opportunity, and Market Structure, Oxford Economic Papers, nr 42, 1990.
 • Ghosh A., Kato T., Morita H., Discrete Innovation, Continuous Improvement.
 • Greer C.R., Lei D., Collaborative Innovation with Customers: A Review of the Litera-ture and Suggestions for Future Research, "International Journal of Management Reviews" vol. 14, 03/2012.
 • Howe J., The Rise of Crowdsourcing, "Wired magazine" 2006, nr 14 (6).
 • Kozioł K., Janasz W., Świadek A., Innowacje - region - Europa, Studia i Prace Wy-działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 12, 2009.
 • Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Moszoro M., Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" 2004, nr 1.
 • Macias J., Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, "Problemy Jakości" 2008, nr 40.
 • Mahr D., Lievens A., Blazevic V., The Value of Customer Cocreated Knowledge Dur-ing The Innovation Process, "Journal of Product Innovation Management" 2013, nr 31 (3).
 • Martin J., Ignore Your Customers, "Fortune" 1995, 131.
 • Nickell S.J., Competition and Corporate Performance, "Journal of Political Economy" 1996, nr 104.
 • Open Innovation: Researching a New Paradigm, red. H. Chesbrough, W. Vanhave- rbeke, J. West, Oxford University Press.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, London 1990.
 • Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsię-biorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2002, 82 (LXXXII).
 • Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990, "R&D Management" 1990, nr 22 (3).
 • Schulte-Herbrüggen H., Customer Orientation and Integration in Innovation Processes, "Przegląd Mechaniczny", Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 2013.
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1942.
 • Suggestions for Future Research, "International Journal of Management Reviews" 2012, nr 14 (63-84).
 • Świadek A., System innowacji w regionie Pomorza Zachodniego do 2009 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" nr 36, 2010
 • Szymański R., Tomaszewski M., Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 753(103).
 • Szymański R., Tomaszewski M., Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 753(103) 2013.
 • Vives X., Innovation and Competitive Pressure, "The Journal of Industrial Economics" 2008, 56 (3).
 • Weiss P., Adoption of Product and Process Innovations in Differentiated Markets: The Impact of Competition, "Review of Industrial Organization" 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.