PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 18 Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe | 167--178
Tytuł artykułu

Wartościowanie zachowań podmiotów gospodarczych transportu w warunkach dekoniunktury gospodarczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Evaluation of the Transport Business Entities' Behaviour Determined by a Slump in the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach wszystkie podmioty gospodarcze stanęły wobec wyzwań gospodarki w stanie kryzysu. Dekoniunktura obecna na wszystkich rynkach, choć co prawda w zróżnicowanym zakresie, dotknęła wszystkie branże, w tym transport. Wszystkie podmioty gospodarcze transportu w mniejszym lub większym zakresie odczuły negatywny wpływ warunków funkcjonowania na swój byt. Stworzyło to konieczność pewnych dostosowań tych podmiotów, m.in. w zakresie ich zachowań rynkowych. Zachowania rynkowe, będąc zewnętrznym obrazem działań podmiotów gospodarczych, są z jednej strony przejawem sytuacji, w jakiej te podmioty się znajdują (jej identyfikatorami), a z drugiej są sposobem na zapewnienie owym podmiotom niezbędnego poziomu równowagi funkcjonalnej. Prawidłowa ich ocena może przyczynić się do sukcesu działań adaptacyjnych. W warunkach dekoniunktury również podmioty gospodarcze transportu musiały niejednokrotnie pozmieniać swoje zachowania - kiedy dotychczasowe przestały być adekwatne do zmienionej sytuacji rynkowej. Stąd rodzi się interesujący problem badawczy - w jakim stopniu różnicują się zachowania podmiotów gospodarczych w wyniku pogorszenia się ich warunków funkcjonowania lub też jaki poziom intensywności dotychczasowych zachowań jest niezbędny, aby przetrwać na rynku. Głównym celem opracowania jest wykazanie zmian zachowań operatorów i organizatorów transportu oraz producentów środków transportowych w warunkach dekoniunktury gospodarczej ostatnich lat wyrażający się zmianą ich wartości (natężenia). Dla zrealizowania tak określonego celu został opracowany system diagnostyczny oceny zachowań, który dał podstawę do wygenerowania wniosków co do stopnia odchyleń poszczególnych zachowań ujawnianych na rynku przez badane podmioty. Dla potrzeb opracowania zbadano trzy podmioty (po jednym z każdej grupy wcześniej wspominanych). Tym samym było też możliwe pokazanie użyteczności zaproponowanego systemu diagnozowania zachowań rynkowych. Jednakże należy mieć świadomość, że podjęte działania badawcze nie pozwalają na uogólnianie wniosków na całą branżę transportową, ale mogą sygnalizować pewne procesy kształtowania się zachowań rynkowych.(abstrakt autora)
EN
In the presence of the economic slump also the transport entities had to change their behaviour more than once, when the previous one became inappropriate to the changing market. This fact brings to mind an interesting, academic question - in what extent the business entities' behaviour differs when their condition deteriorates, or what intensity level of the previous behaviour is essential to survive on the market. The main goal of this study is to show the behaviour changes of the transport operators, organizers and means of transport producers in the face of the economic slump in the recent years, which is represented by value changes (the intensity). In order to realize this specific goal, the diagnostics system for behaviour evaluation was created. It provided a basis leading to the conclusions about the deviation level of individual behavior revealed in the market through the study of the business entities. The cases were examined for the need of the study (from each group of the mentioned business entities). In this way it was also possible to show the usefulness of the proposed diagnostic system of the market behavior. However, one should be aware that this academic research does not allow to generalize the conclusions on the whole branch of transport, but it can indicate some shaping processes in market behaviour.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Branża TSL i prognozy na 2011, artykuł z 6.12.2010, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/ dzialy/raporty/artykul-1699247.html, 21.07.2012.
 • Gałkiewicz K., CNG w komunikacji miejskiej, I Ogólnopolska Konferencja "EcoFuel" - Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie drogowym, dodatek do "Autobusy TEST" 2012, nr 1.
 • http://cng.auto.pl/pl/component/content/article/48-polska/376-cena-cng-na-stacjach-w- -polsce.html, 21.07.2012
 • http://moto.money.pl/ceny-paliw/, 21.07.2012. http://dekoniunktura.pl/?page_id=10, 21.07.2012.
 • http://www.pgt.pl/index.php/aktualnosci/archiwum/927-83-firm-odczuwa-skutki-kryzysu, 12.06.2012.
 • http://www.rp.pl/artykul/147225,677159-LTS---rankingi-i-tabele.html, 21.07.2012.
 • Kierecki A., Polski rynek autobusów w 2009 roku, http://infobus.pl/text.php?id=30244, 21.07.2012.
 • Kierecki A., Polski rynek autobusów w 2011 roku, http://infobus.pl/text.php?id=45027&f rom=tag, 21.07.2012.
 • Majecka B., Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Rucińska D., Kędzior-Laskowska M., Kryzys gospodarczy a branża transport, spedycja, logistyka (TSL), http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/files/Ruci-ska_K-dzior-Laskowska.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.