PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 6 Daniel Romanowicz i jego czasy | 113--129
Tytuł artykułu

Wczesnośredniowieczna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie jako przykład europejskiego dziedzictwa kulturowego

Warianty tytułu
The Early Middle-Age Superstructure of the Cathedral Mountain in Chełm as an Example of the European Cultural Heritage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Początki XIII-wiecznego Chełma łączą się w sposób szczególny z Górą Katedralną - miejscem, gdzie znajdowało się centrum władzy książęcej i sakralnej. Tutaj zapadały decyzje polityczne i gospodarcze istotne dla całego regionu, a rangę "przestrzeni siły" podkreślała wzniesiona monumentalna zabudowa, pałace: książęcy oraz biskupi, a także przepiękne świątynie, opisywane w "Kronice halicko-wołyńskiej": "Zbudował cerkiew świętego Jana piękną i doskonałą. Struktura jej taka była. Arkady z każdego rogu sklepienie a podstawa ich na głowach ludzkich, stworzonych przez niejakiego rzemieślnika. Okna, upiększone szkłem rzymskim. Wchodząc do ołtarza stoją dwie kolumny, całe kamienne i na nich arkada/sklepienie i wyżej kopuła ozdobiona złotymi gwiazdami na lazurze. Wewnętrzna jej posadzka była odlana z miedzi i ołowiu czystego tak błyszczącego, jak zwierciadło. Drzwi jej dwoje ozdobionych kamieniem halickim białym i zielonym chełmskim ciosanym. Wyrzeźbione przez niejakiego mistrza Awdieja ozdobami wszystkich barwach i złocie. Z przodu ich zrobiony był Zbawiciel, a na północnych święty Jan, który budził zadziwienie patrzących". (fragment tekstu)
EN
The origins of Chełm are inexplicably connected with the Cathedral Mountain - a place where the centre of princely and sacral authority was found. Archaeological excavations carried out in the last 100 years have proved the existence of a unique, 13th century establishment comprising the prince's residence and a sacral structure built in brick. This discovery puts before us a major challenge of introducing relics into social circulation. It appears necessary to create a "municipal conservatory programme" for the site of High Mountain, which would take into account the archaeological, historical and architectonic characteristics of the object, and would constitute a foundation for further preservative and exhibitory actions. Another step is a discussion on how to properly preserve and protect the walls and in what manner to exhibit them. For purpose of comparison one might take a look at the restoration of relics in Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Gdańsk or Cracow. An interesting example is the Archaeological Park in Xanten (North Rhine - Westphalia, Germany). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Archaeologica Hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, red. Z. Kobyliński, J. Wysocki, Warszawa-Zielona Góra 2012Ruszkowska U., Czy na Górce Chełmskiej znajdowało się miejsce kultu pogańskiego?, "Eastern Review", 2000, t. 4.
 • Brykowska M., Studia nad wschodnim zasięgiem architektury ceglanej, [w:] Cegła w architekturze środkowo-wschodniej Europy. Historia-metody badań- konserwacja. Materiały z sesji zorganizowanej w dniach 4-11 września 1996 roku z Muzeum Zamkowym w Malborku, red. M. Arszyński, M. Mierzwiński, Malbork 2002.
 • Buko A., Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie we wczesnym średniowieczu, "Archaeologia Historica Polona", 2005, t. 15, z. 1.
 • Buko A., Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Gołub S., Petryk W., Rodzińska- -Chorąży T., Palatium czy zespół rezydencjalny? Północna część Góry Katedralnej w Chełmie (Wysoka Górka) w świetle wyników najnowszych badań, "Sprawozdania Archeologiczne", 2014 (w druku).
 • Buko A., Dzieńkowski T., Gołub S., Rezydencja książęca na "Wysokiej Górce" w Chełmie w świetle wyników badań archeologicznych z lat 2010-2012, "Rocznik Chełmski", 2012, t. 16.
 • Charowska E., Walory ochronne, wystawiennicze oraz estetyka kompozycji architektonicznej kompleksu muzealno-ochronnego ruin łaźni rzymskich miasta Colona Ulepia Trafiana w Parku Archeologicznym w Anten, Niemcy, [w:] Archaeologica Hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, red. Z. Kobyliński, J. Wysocki, Warszawa-Zielona Góra 2012.
 • Dąbrowski D., Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna, Kraków 2012.
 • Dąbrowski D., Góra Katedralna w Chełmie w świetle źródeł pisanych, maszynopis, Bydgoszcz 2013.
 • Dzieńkowski T., Średniowieczny ośrodek chełmski w świetle źródeł archeologicznych, "Analecta Archaeologica Ressoviensia", 7, 2012 [=Archeologia w mieście, miasto w archeologii, red. A. Rozwałka].
 • Gołub S., Polsko-ukraiński projekt badań cerkwi Bogurodzicy wybudowanej w Chełmie przez Daniela Romanowicza w XIII w. Wstępne wyniki badań, "Rocznik Chełmski", 2013, t. 17.
 • Gurba J., Kutyłowska I., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Chełmie Lubelskim, "Sprawozdania Archeologiczne", 1970, t. 22.
 • Kadłuczka K., Możliwości ekspozycyjne reliktów architektury na stanowiskach archeologicznych, [w:] Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.
 • Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000. Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji. 23-26 października 2000. Materiały konferencyjne, red. A. Kadłuczka, Kraków 2000.
 • Natkański K., Początki kultu na Górce Chełmskiej, "Eastern Review", 2000, t. 4.
 • Paleta M., Obraz przeszłości w narracjach współczesności, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań 2012.
 • Ruszkowska U., Czy na Górce Chełmskiej znajdowało się miejsce kultu pogańskiego?, "Eastern Review", 2000, t. 4.
 • Skibiński S., Zabezpieczanie i konserwacja reliktów architektonicznych odkrytych podczas wykopalisk architektonicznych, [w:] Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.
 • Wysocki J., Uwagi o problemie uczytelniania reliktów architektonicznych, [w:] Metodyka badań archeologiczno-architektonicznych, red. Z. Kobyliński, Warszawa 1999.
 • Zespół wieżowy w Stołpiu. Badania 2003-2005, red. A. Buko, Warszawa 2009.
 • Раппопорт П. А., Холм, "Советская археология", 1954, t. 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.