PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
13 (2014) | nr 4 | 125--134
Tytuł artykułu

Organization and Changes of Local Govertnment Finance System in View of Implementation of Participatory Budgeting

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizacja i perspektywy zmian systemu finansów lokalnych w aspekcie wprowadzenia budżetu partycypacyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zgodnie z treścią Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. W literaturze przedmiotu odnaleźć można pogląd, iż: "...podstawowym celem działalności samorządu jest stworzenie warunków życia wspólnotom lokalnym w związku ze wzrostem m.in. liczebności ludności, postępem urbanizacyjnym, zagrożeniami dotyczącymi środowiska naturalnego człowieka, chęcią zrównania poziomu życia ludności miast i wsi" [Kosek-Wojnar, Surówka 2007]. Rozwój ten oraz zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym powodują ciągłe zwiększenie skali oferowanych dóbr publicznych. Dlatego też niezbędne wydaje się, aby finanse samorządowe, a w szczególności możliwości finansowania stale rosnących potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego ulegały ciągłej poprawie i dostosowywaniu się do otoczenia. Głównym założeniem artykułu było ukazanie obecnych oraz nowych możliwości w organizacji i realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the Constitution of the Republic of Poland, the basic unit of local government in the country is a commune (Constitution of the Republic of Poland 1997). Since 27 May 1990 the term "commune" is used to refer to every basic unit of local government. In the relevant literature one can find the idea that "...the primary task of local government is to provide adequate living conditions to local communities with regard to population growth, progressive urbanization, dangers to the natural environment of humans and the willingness to provide equal living conditions to the populations of cities and rural areas. For this reason, it seems essential for the local government finance system, in particular with regard to the possibility of funding the growing needs and expectations of the local communities, to continuously improve and become more flexible when it comes to the adjustment to the changing surroundings. The principal aim of this paper was to demonstrate new possibilities in the organization and performance of the tasks of local authorities offered by the implementation of participatory budgeting in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Stanley Black & Decker Polska
Bibliografia
 • Act of 8 March 1990 on Local Governments (Journal of Laws 2001 no. 142, item 1591).
 • Act of 13 November 2003 on the income of local governments (Journal of Laws 2003 no. 203, item 1966, as amended).
 • Act of 27 August 2009 on Public Finance (Journal of Laws 2009 no. 157, item 1240).
 • Borodo A., 2006. Samorząd terytorialny: system prawno-fi nansowy (Local self-government: legal financial system). Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 43, 241, 243.
 • Czudec A., 2010. Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Significance of transfers from the state budget in the forming of the financial standing of self-government units). Finanse Komunalne 1-2, 103.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006. Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy (Self-government finances. Instruments, decisions, processes). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 71-73.
 • Guziejewska B., 2005. Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego (Controversies in the evaluation of the financial independence of the local self-government). Samorząd Terytorialny, 7-8, 63.
 • Hartz-Karp J., 2012 "Laying the Groundwork for Participatory Budgeting - Developing a Deliberative Community and Collaborative Governance: Greater Geraldton, Western Australia." Journal of Public Deliberation 2, Available at: http://www.publicdeliberation.net/jpd/ vol8/iss2/art6.
 • Jones B., 1996. Public Sector Financial Management. McGraw Hill, London, 95.
 • Kłębowski W., 2013. Budżet partcypacyjny. Krótka instrukcja obsługi (Participatory budget. Short operating manual), Instytut Obywatelski w Warszawie, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution of The Republic of Poland) of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997 no. 78, Item 483), Art. 164
 • Kornberger-Sokołowska E., Mekiński M., 2009. Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Finance of local self-government). In: E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (Eds), Prawo finansowe (Financial law). Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 153, 155.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007. Podstawy finansów samorządu terytorialnego (Bases of finance of the local self-government). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 21.
 • Kosikowski C., 2009. Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych (Reform of finances in Poland in the light of the new public finance law) Państwo i Prawo 12.
 • Mackiewicz-Łyziak J. et. al., 2008. Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych (Leveling incomes of self-government units. Possibilities of exploiting experience of German federated states in Poland). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 31.
 • Miszczuk A., Gospodarka samorządu terytorialnego (The economy of local government) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 48, 57-58.
 • Podstawka M. (Ed.), 2010. Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje (Finance. Institutions, instruments, subjects, markets, regulations). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 151-152.
 • Sochacka-Krysiak H. (Ed.), 2008. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym (Financial management of self-government units in conditions of the decentralization of the management in public sector). Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 41.
 • Thompson N.K., 2012 "Participatory budgeting - the Australian way. Journal of Public Deliberation 8, 2. Available at: http://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/art5.
 • Ziółkowska W., 2005. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie (Public finances. Theory and Application). Wydawnictwo Szkoły Bankowej, Poznań, 221.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.