PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne | 63--71
Tytuł artykułu

Polityka rolna i zmiany strukturalne w rolnictwie polskim po akcesji do UE

Autorzy
Warianty tytułu
Agricultural Policy and Structural Changes in Polish Agriculture After the Accession to the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany strukturalne w rolnictwie są procesem złożonym, na który ma wpływ wiele czynników o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrznym w stosunku do gospodarstwa. Ich źródłem są zmiany zachodzące w alokacji zasobów, tj. pracy, ziemi i kapitału. Jednym z czynników wpływających na zmiany strukturalne jest polityka rolna. Jest ona formą planowej ingerencji instytucji państwowych w system gospodarczy, a wynika z przekonania o niedoskonałości rynku. WPR jest przykładem działania, w wyniku którego przy pomocy środków publicznych stymulowane są zmiany w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich. W artykule przedstawiono zmiany strukturalne oraz zmiany relacji pomiędzy czynnikami produkcji (praca, ziemia, kapitał), które nastąpiły w gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2002-2012, oraz rolę, jaką w tym procesie odegrała polityka rolna.(abstrakt oryginalny)
EN
Structural changes in agriculture are a complex process which is affected by many external and internal factors connected with farming. Their sources are the changes in resource allocation i.e. labor, land and capital. One of the factors influencing structural changes is the agricultural policy. It is a form of planned intervention of the state institutions in the economic system, and it stems from the belief about the market imperfections. CAP is an example of action by which with the help of public funds changes in the agri-food sector and rural areas are stimulated. The paper presents the structural conversion and changes in the relationship between the factors of production which occurred in agricultural holdings in Poland in the years 2002-2012 and the role agricultural policy played in this process(original abstract)
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A., 1999, Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State, Massachusetts Institute of Technology, CESifo Book Series, USA.
 • Chavas J.-P, 2001, Structural change in agricultural production: economics, technology and policy, [w:] B. Gardner, G. Rausser (red.), Handbook of Agricultural Economics, vol. 1, Elsevier Science, B.V.
 • Czyżewski A., 2007, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Goddard E., Weersink A., Chen K., Turvey C.G., 1993, Economics of structural change in agriculture, Can. J. Agric. Econ., 41, s. 475-489.
 • Kisley Y., Peterson W., 1982, Prices, technology, and farm size, "Journal of Political Economy", vol. 90, no. 3, s. 578-595.
 • Kowalski A., Rembisz W., 2005, Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Lobley M., Errington A., 2002, Implications of Changes in the Structure of Agricultural Businesses, final report prepared for DEFRA, UK.
 • Poczta W., 2012, Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, FDPA, Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, GUS, Warszawa.
 • Urban S., 2009, Zmiany w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 12, Warszawa, s. 257-265.
 • Wigier M., 2013, Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie, ZER, nr 4(337), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 3-19.
 • Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.