PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 4(14) | 5--20
Tytuł artykułu

Badania koniunktury jako dodatkowe źródło informacji o sytuacji gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Surveys as Additional Source of Information on Economic Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczestnicy działalności gospodarczej na wszystkich szczeblach, działający zarówno w sferze realnej jak i regulacyjnej, nieustannie zgłaszają zapotrzebowanie na informacje. Są one niezbędne dla potrzeb procesów decyzyjnych w celu ograniczania zakresu niepewności i ryzyka. Spośród wszystkich rodzajów informacji, jakie gromadzą podmioty gospodarcze, największe znaczenie mają: prawidłowa diagnoza rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych, trafne prognozy dotyczące przyszłego przebiegu procesów gospodarczych. Przedmiotem rozważań w referacie będzie analiza użyteczności danych, pozyskiwanych w badaniach koniunktury metodą testu dla podmiotów gospodarczych. W szczególności rozważać będziemy użyteczność tych danych dla podmiotów analizujących przebieg procesów gospodarczych i prowadzących politykę gospodarczą. W celu oceny użyteczności tych danych, podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy są one w stanie uzupełnić w sposób znaczący zestaw informacji, istotnych zarówno przy podejmowaniu bieżących decyzji gospodarczych jak i rozstrzyganiu dylematów dotyczących przyszłości, czy są one wiarygodne, czy mają własności prognostyczne? W rozważaniach wykorzystane zostaną przede wszystkim doświadczenia z badań prowadzonych w IRG SGH. Ich wyniki były prezentowane zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Za szczególnie inspirujące należy uznać dyskusje prowadzone w gronie członków CIRET-u (Centre for International Research on Economic Tendency Survey), organizacji zrzeszającej główne ośrodki zajmujące się badaniami koniunktury na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
All entities involved in economic activity at all levels, acting both in real and regulatory areas, are permanently demanding accessibility of information. The information they are seeking is indispensable for decision - making process in order to reduce the extent of both uncertainty and risk. Major importance is attached by the entities to the following: proper diagnosis of the real course of economic processes, justifiable prognoses concerning a potential course of economic processes. The focal point of the paper is an analysis of usefulness of the data obtained in business surveys. Special attention shall be paid to the applicability of the data for those entities who analyse the course of economic processes, and the ones that purse economic policy. In order to assess the usefulness of the data, an attempt shall be made to address the following questions: could the data be used to significantly supplement a set of information, essential for both making current economic decisions and resolving dilemmas concerning the future, are they reliable, are they of a prognosis - like nature? The discussion in the paper shall be primarily base upon experience derived from the research done in RIED WSE. The research findings have been presented both in Poland as well as on the international forum. Internationally, it is the discussion held within CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Survey) - organization including major centers dealing with business situation worldwide - that should be considered the most inspiring. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • ADAMOWICZ E., PODGÓRSKA M. 1999: Changes in Polish Firm Behaviour during 1986-1996. Ciret Studien Munich.
 • ADAMOWICZ E. 2001: Użyteczność badań koniunktury dla polityki ekonomicznej. [w:] Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. "Metody i Wyniki, Prace i Materiały IRG SGH", nr 70.
 • ADAMOWICZ E., GUTKOWSKA A., KOTŁOWSKI J., WALCZYK K. 2002: Survey Data as a Source of Information for Policy recomendations: A Logit Analysis. Economic Surveys and Data Analysis, CIRET Conference Proceedings. OECD.
 • ADAMOWICZ E., BIAŁOWOLSKI P., DUDEK S., WALCZYK K., ŻOCHOWSKI D. 2006: Zmiany aktywności gospodarczej w Polsce w latach 1995-2005, Warszawa, (praca niepublikowana).
 • Badania gospodarki polskiej: stan bieżący i perspektywy rozwoju. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 72, 2002.
 • BIELAK J., KOWERSKI M. 2008: Próba określenia czynników determinujących oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa lubelskiego. [w:] "Prace i Materiały IRG SGH", nr 80.
 • Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 73, 2002.
 • FRIEDMAN M. 1953: Essays in Positive Economics. The University of Chicago Press.
 • DROZDOWICZ-BIEĆ M. 2002: Charakterystyka wskaźników wyprzedzających. "Prace i Materiały IRG SGH", 73.
 • DUDEK S., WALCZYK K. 2005: Business Climate Indicators to Predict Economic Activity. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 75.
 • DUDEK S. 2006: Krótkookresowe prognozowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie testu koniunktury. (praca doktorska, maszynopis).
 • Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to the 27th CIRET Conference. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 75, 2005.
 • MATKOWSKI Z. 2001: Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej. Edycja 2000. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 67.
 • MATKOWSKI Z. (red.) 2004: Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 74.
 • OPPENLANDER K. H. 2002: Business Cycle Survey Data: Defi nition, Importance and Application. (referat na 26 Konferencję CIRET), Tajpei.
 • PATER R., WARGACKI M. 2008: Specyfi ka cyklicznych wahań rynku pracy województwa podkarpackiego na podstawie badań koniunktury. "Prace i Materiały IRG SGH", nr 80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.