PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 (2) | 161--174
Tytuł artykułu

Travels in Aspects of their Functions and Pedagogical Values

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Podróże w aspekcie ich funkcji i wartości pedagogicznych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podróże wpływają na wszechstronny rozwój człowieka, stanowią źródło wiedzy i stwarzają możliwość zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb jaką jest potrzeba poznawcza. Edukacja turystyczna daje szansę udziału w dialogu kultur, wychowuje humanistycznie, przełamuje bariery nieufności miedzy ludźmi, narodami i społeczeństwami różnych regionów świata. Podróż, niezależnie od czasu, miejsca, celu i innych okoliczności towarzyszących wędrówce, daje szansę na rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
Travels influence on comprehensive human development, they are source of knowledge, create possibility of satisfaction of one basic need which is the need of cognition. Tourism education gives chances for people to take part in culture dialogues, educate in a humanistic way, breaks barrier between nations and societies of different regions of the world. Travel, apart from place, time and aims and other circumstances which every trip is accompanied with, gives the chance for development. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
161--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Higher School of Wholesome Education and Social Sciences, Łódź, Poland
Bibliografia
 • [1] Cassirer E., Esej o człowieku, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1971.
 • [2] Czerniawska O., Podróże jako projekt edukacyjny, [w:], O. Czerniawska, B. Juraś- Krawczyk (red.), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE Łódź, 2001.
 • [3] Domżał U. A., Idee koncepcji Marii Montessori we współczesnej edukacji dziecka, [w:], U. Ordon, A, Pękala (red.), Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd., A J D w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 • [4] Domżał U. A., Wybory moralne nauczycieli, Edukacja zdrowotna, Nr1, Półrocznik naukowy WSEZ w Łodzi, Łódź 2009, Vol. 6.
 • [5] Domżał Z., Formy opieki nad dzieckiem w XX leciu międzywojennym, [w:], Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, U. Ordon, A. Pękala (red), Wyd. A J D, Częstochowa 2008.
 • [6] Dzięgielewska M., Podróże naukowe jako forma zdobywania wiedzy [w:], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red.) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [7] Gębora A. K., Wykorzystanie Internetu we współczesnej edukacji-szanse i zagrożenia, Edukacja zdrowotna, Nr 1, Półrocznik naukowy WSEZ w Łodzi, Łódź. 2009.
 • [8] Houle C., Patterns of Learning, (polski tytuł "Wzory uczenia się" rozdział: Florencjabadania źródłem centrum kultury.) Londyn 1984.
 • [9] Juraś-Krawczyk B., Podróże rodzinne jako stymulacja rozwoju, [w:] O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red.) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [10] Juraś-Krawczyk B., Wprowadzenie, [w:], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red.), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [11] Köb Susanne - Filozofia podróży, Wyd. Focus Giessen, Niemcy 2005.
 • [12] Krawczyk Z., Człowiek i natura. Filozofia i ideologia taternika i marynistyczna Mariusza Zaruskiego,[w:], Z. Krawczyk, Natura, kultura, sport, PWN, Warszawa 1970.
 • [13] Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji, Studia i szkice, Wydawnictwo ALMAMER Wyż. Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2007.
 • [14] Kriese H. M., Podróżowanie im edukacja-asocjacje i aspekty, [w:], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red.), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE Łódź, 2001.
 • [15] Locke J., Myśli o wychowaniu, (tłum.) F. Wnorowski, Wstęp: K. Mrozowska, Ossolineum, Wrocław 1959.
 • [16] Matuszak A., Refleksje o młodzieży wędrującej...Krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, Geografia w Szkole, Nr 4, 2002.
 • [17] Miazgowski B., Kalos k'agatos. Wstep, [w:], M. Zaruski, Wśród wichrów i fal, Sit, Warszawa, 1958.
 • [18] Niedzielska E., Rola Kadry w organizowaniu obozów wędrownych oraz ich znaczenie dydaktyczno-wychowawcze, Rocznik Naukowy, Tom IV 2001/2002 WSHiG, Poznań 2001.
 • [19] Orkan Z., Z nad Bałtyku, [w:] Warta ( Studia, listy, szkice), Lwów, 1926.
 • [20] Orzechowska G., Seniorzy o "podróży swojego życia", [w:], O. Czerniawska, B. Juraś-
 • [21] Krawczyk (red.), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [22] Piętka H., Potrzeba rozwinięcia zmysłu badawczego wśród turystów, Ruch Turystyczny Nr 2, 1957.
 • [23] Półturzycki J., Samokształcenie przez turystykę i krajoznawstwo, Nauczyciel i Wychowanie, Nr 4, 1967.
 • [24] Przecławski K. , Socjologiczne problemy turystyki, CRZZ, Warszawa 1979.
 • [25] Sługocki J., M. Zaruski, a kwestia udziału społeczeństwa polskiego w budowie floty morskiej, Nautologia, Nr 4, 1988.
 • [26] Targosz R., Elementy edukacyjne w turystyce górskiej organizowanej przez Mieczysława Orłowicza w początkach XX wieku, [w:], W. Horyń, J. Maciejewski (red.),
 • [27] Nauczyciel andragog u progu XX wieku, Wyd. U. Wrocławski, Wrocław 2002.
 • [28] Turos L., Rola wychowania turystyki w dziejach myśli pedagogicznej, Oświata Dorosłych Nr 7-8, 1967.
 • [29] Turos L., Turystyka do krajów socjalistycznych jako czynnik samokształcenia nauczycieli, PWN, Warszawa 1977.
 • [30] Turos L., Turystyka edukacyjna i transgresja, Wszechnica Polska- Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa 2003.
 • [31] Winiarski R., Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania, Problemy Turystyki, Nr 2, 1988.
 • [32] Wojciechowski K. (red.), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Ossolineum, Wrocław 1986.
 • [33] Wojciechowski K., Rozwój i znaczenie wychowawcze turystyki, Wychowanie Dorosłych, PWN, Warszawa 1966.
 • [34] Woźnicka E., Podróże rowerem po Europie jako inspiracja do uczenia się, [w:] O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red.) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [35] Zawadzki K., Funkcje podróży w życiu ludzi starszych [w:] O. Czerniawska, B. Juraś-
 • [36] Krawczyk ( red.), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź 2001.
 • [37] Żeromski S., Wiatr od morza, Czytelnik, Warszawa 1955.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345709

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.