PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 10 | 147--156
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Social Capital and Its Role in Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu czynników warunkujących rozwój lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Efekty generowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć charakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ograniczający możliwości rozwoju lokalnego. Lokalny kapitał społeczny stymuluje aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa.(abstrakt autora)
EN
The influence of non-material values on local development is very often underlined in the economic literature, which reflects the global tendencies in the economy. The effects of social capital in the local aspect can have both positive and negative influence on local development. The social capital on the local level stimutates the economic activity in certain municipalities through lowering the cost of running the business and creating the atmosphere of trust and partnership.(author's abstract)
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Bibliografia
 • Arrow K.J., Observations on Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington 2000.
 • Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
 • Będzik B., Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, "Oeconomia" 2008, nr 7(4).
 • Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Brol R., Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Gliński P., Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 - analiza porównawcza wybranych wyników badań empirycznych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Goszczyński W., Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, w: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Scholar, Warszawa 2008.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007.
 • Kempny M., Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego, w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Lissowska M., Type and Role of Social Capital in Post-transition European Economies, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3.
 • Paldam M., Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, "Journal of Economic Surveys" 2000, vol. 14, no. 5.
 • Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 • Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Theiss M., Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Toczyski W., Lendzion J., Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007.
 • Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
 • Wojewódzka A., Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171345893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.